יום שלישי, 12 בינואר 2010

מקורות אשראי למשקי בית בישראל מאת יניב חדד


מקורות אשראי למשקי בית בישראל מאת יניב חדד
הקצב וצורת ההתפתחות של הסביבה הכלכלית בישראל במשך שנים רבות, גרמו למשקי בית/עסקים רבים להיקלע לסיטואציה הלא נעימה של חוסר התאמה מוחלט בין תזרים המזומנים הנכנס לתזרים המזומנים והיוצא בתקציב השוטף. כל זה החריף לאחרונה, במיוחד לאור חוסר תרבות "ניהול צרכנות הפיננסית הנבונה" בישראל. "רמת החיים" ההולכת וגוברת בהתמדה, של האוכלוסייה בישראל, מקדימה בהרבה את רמת ההכנסות שלה, בנוסף לעלות המחייה היקרה באופן כללי. תוסיפו לכך עלויות כמו רכישת רכב, שכר לימוד של הילדים במוסדות להשכלה גבוהה, חופשה או שמחה משפחתית גדולה, השקעה עסקית או פיננסית, הוצאות הבריאות (לא עלינו), עלויות שהייה בבתי אבות ותקבלו נטל הוצאות כבד שכולנו מתקשים לעמוד בו. נטל הוצאות זה, הולך ומחמיר במיוחד לאור חוסר השכלה מתאימה, חוסר ניסיון וידע של הישראלים להתנהל בתבונה בתחום הפיננסי. כתוצאה מכך, העלויות להשגת מקורות מימון הן מטורפות, כמו גם מלכודת ה"אוברדראפט" (כ-70% מהישראלים נמצאים ב"אוברדראפט" באופן קבוע, לעומת ארה"ב למשל, בה כשלקוח מוצא את עצמו ביתרה הנמוכה מ-100$, הוא מקבל מכתב התראה מהבנק), אשר בשלב מסוים עשויה להפוך למלכודת "צ'קים חוזרים ופשיטת רגל". כתוצאה ישירה מנתונים אלו אנו מנסים לגייס מקורות אשראי נוספים.
עד לפני מספר שנים העמדת מקורות אשראי למשקי בית בישראל נעשתה באופן בלעדי ע"י המערכת הבנקאית, אשר היוותה גורם ריכוזי מאוד בתחום זה. עוצמת הריכוזיות נבעה הן מכך שהמערכת הבנקאית הינה הגורם היחיד אשר היווה מקור אשראי למשקי בית. קיומו של מצב מונופוליסטי זה מאפשר לגורמים המעמידים אשראי למשקי בית בישראל להציג דרישות בלתי סבירות כתנאי למתן האשראי, תוך שמשקי הבית אשר זקוקים למימון מיידי מחליטים להיענות לדרישות אלו. הן שיעורי הריבית על האשראי והן היקפי הבטוחות הביאו לידי מצב בו משקי הבית משלמים מחיר גבוה כנגד האשראי, על אף שבפועל הסיכון הכרוך בהעמדת האשראי הינו נמוך .
השפעת המצב המונופוליסטי גבוהה במיוחד לאור חיוניות המוצר. כפי שהמגזר העסקי מתבסס בפעילותו על קווי אשראי, וכפי שהממשלה מסתמכת באופן נרחב על אשראי לצורך הפעלת המנגנונים השונים ולצורך יישום מדיניותה, כך גם במשקי הבית קיימת חשיבות רבה למכשיר זה. השימוש באשראי, אשר מהווה כאמור אמצעי מימון מקובל הן במגזר העסקי והן במגזר הציבורי, הינו חיוני ומהווה תנאי לניהול כלכלי מושכל, המאפשר למשקי הבית בישראל לגשר על פערי זמן בין המועד בו נדרשים וזקוקים למקורות הכספיים לבין המועד בו הם מתקבלים בפועל ולבחור בין שימוש בהון עצמי לשימוש בהון זר, בהתאם לעלויות המגולמות בכל אחד ממקורות אלו.
כתוצאה מהבעייתיות בשליטת הבנקים בישראל במקורות האשראי למשקי בית , הוחלט להרחיב את הגופים החוץ בנקאים המורשים לתת אשראי ובכך לעודד תחרות בגובה הריבית ובמתן אשראי למשקי בית. ולכן , אנשים המעוניינים לפתור עכשיו את בעיותיהם הכספיות או להיעזר בהלוואות על מנת לרכוש מוצר עתידי נפתחה אופציה קלה ונגישה יותר.
ההלוואות החוץ בנקאיות אשר עשו עלייה אלינו מאמריקה מאפשרות פתרון מהיר וטוב לאופציות הלוואות קצרות המועד שהיו עד היום נחלתם העיקרית של הבנקים וחברות האשראי.זה היה רק עניין של זמן עד ששיטת הקרדיט החיצוני (הלוואות חוץ בנקאיות) תגיע לארץ וניתן לומר כי שיטה זו תופסת תאוצה בכל רגע ושוטפת את הארץ לאורכה ולרוחבה.
מהם מקורות האשראי הנוסף שמשקי בית יכולים לקבל :
· הלוואה מחברת האשראי - לכל מי שיש ברשותו כרטיס אשראי בד"כ ניתנת לו האופציה לקבלת אשראי נוסף. ולכן אם אתם זקוקים לאשראי נוסף ניתן לפנות לחברת האשראי. חשוב ביותר לבדוק את גובה הריבית , ולא לקחת את ההלוואה בכל מחיר.
· הלוואות מקופת הגמל וקרן ההשתלמות - כידוע , כולנו מפקידים כסף לחסכון לטווח ארוך ולטווח בינוני. אבל , בשעת הדוחק יש לנו האופציה לקבל הלוואה מכספי הגמל ומכספי ההשתלמות. במידה ויש לנו את הוותק המתאים בתקופת ההפקדה , יש לנו הזכות לקבלת הלוואה ממקורות אלה. חשוב להדגיש שתנאי ההלוואה נוחים ביותר ובריבית מועדפת. מפני שזה הכסף שלנו.
התועלות העיקריות המתקבלות מהלוואות אלו הינם:
הלוואות בעלות שיעור ריבית נמוך יותר.
קביעת השבת גמול ארוכה יותר להלוואות.
הזדמנות לקבלת הלוואות בעלות סכום גדול יותר.
חישובי ריבית נכונים והגיוניים יותר.
עמלות כלליות נמוכות יותר (לעיתים ללא עמלות כלל).
בכדיי לקבל הלוואות חוץ בנקאיות, על הלווה להבטיח ולהראות למלווה כי יש לו את כל הנתונים הנדרשים והיכולות העתידיות בכדיי להחזיר בכל חודש מחודשי ההלוואה את סכום הקרן הכוללת את הריבית בגינה נלקחה ההלוואה.
על הלווה אינם מתקיימים התנאים הרגילים בלקיחת הלוואות. הוא אינו צריך להעמיד ערבים או בטחונות כנגד הלוואות אלו הניתנות לו ואינו צריך לשעבד אף נכס (דירה, רכב וכדומה) לצורך קבלת הלוואות אלו.
סכום ההלוואה נקבע עפ"י דרישתו או על פי הנתונים אותם מחזיק הלווה ביום בקשת ההלוואה. לכן, על מנת לקבל למקסם את סכום ההלוואות כל שעל הלווה להראות כי הוא מחזיק בנכסים משמעותיים ככל הניתן וזאת לצורך בטחון כי הוא מסוגל לפרוע נכסים אלו ב"יום סגרירי" ובכך לכסות את סכומי ההלוואות שניתנו לו בצורה מהירה טובה ונכונה.
האופציות לקבלת הלוואות חוץ בנקאיות פתוח לכולם, משקי בית, אנשים פרטיים, אנשים עם הלוואות תקפות, אנשים לאחר פשיטת רגל וכדומה. כל אדם מסוגל להגיש בקשה לקבלת ההלוואה אותו הוא מעוניין.
אנו ממליצים לבצע סקר שוק ולהשוות בין סוגי ההלוואות השונות וסוגי האשראי הניתן כיום על ידי הבנקים, חברות האשראי והחברות הפרטיות ובכך להגיע להלוואות נכונות, טובות והגיוניות במחיר הנוח לכם ביותר.
ההלוואות לכל מטרה כבר הפכו להיות חלק בלתי נפרד מאיתנו – עם זאת, יש להקפיד ולקחת את ההלוואה רק למטרה ספציפית ומסוימת ולא במקרים של כיבוי שריפות (כי לא תקבלו) או במקרים של הלוואה למען הלוואה, כאשר צורך אמיתי אינו קיים. עם הזמן ולאחר תקופת ההתנסות מוצלחת של התנהלות חדשה המפרידה בין הוצאות השוטפות והוצאות חד פעמיות, תיווכחו בחשיבותה של הגישה הפיננסית בניהול חייכם.
יניב חדד , מומחה לחינוך פיננסי ומחבר רב המכר "מהתיכון ועד הפנסיה"


WWW.MONEY-NANNY.CO.IL 1-700-701-081אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה