יום שישי, 19 בנובמבר 2010

דבר תורה לפרשת וישלחדבר תורה לפרשת וישלח
אלינור יעקובי
"ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל" (ל"ב, כ"ט)
במספר מדרשים נפלאים מופיע בסמיכות לברכה הראשונה של תפילת העמידה "ברוך אתה ה'... אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב – הדא הוא דכתיב לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל", והמדרש הוא די תמוה.
ויש לפותרו בדרך זו, כי שם "ישראל" נחשב במדרגה גבוהה יותר משם "יעקב", כי סיבת שם יעקב הוא על שם "וידו אוחזת בעקב עשו", ושם ישראל הוא על שם ששר עם אלקים ואנשים ויוכל, ואם כך מדוע אין אומרים בתפילה "אלקי ישראל" אלא "אלקי יעקב".
אלא, שחכמי הקבלה חישבו ומצאו מספר נפלא בשמות האבות והאמהות, כי מספר אותיות שמות האבות (אברהם, יצחק, יעקב) עולה 13, ואף מספר אותיות שמות האמהות (שרה, רבקה, רחל, לאה) עולה 13 ובסך הכל 26 כמנין שם הוי"ה.
וכל זה אם נאמר ששם אבינו היה יעקב, כי אם לא כן – בשם ישראל יש אות יתירה, ואז החשבון לא מתאים.
ונמצא, כי לולי שוויון החשבון המכוון לשם הוי"ה, באמת היו אומרים "אלקי ישראל", וזהו שאמר המדרש "לולי ה' שהיה לנו (אם לא הייתי צריך להגיע לחשבון 26 כמנין הוי"ה) יאמר נא ישראל (באמת הייתי אומר "אלקי ישראל")
(תוספת ברכה)
לרפואת כל חולי עמ''י
ולעילוי נשמת כל נשמות ישראל :אברהם בן זולה, מימון בר שתיתא ,הרב מרדכי צמח בן מזל טוב,מיסה בת שמחה,חדורה בת זולה,רחל בת זולה,לאומה בת זולה,ציון בן שמחה,אברהם בן שמחה,טוני בת חווה, ,מסעודה בת מברוחה,מרגלית בת מסעודה,משה בן עזיזה,משה בן חווה,ציון בן חווה,שמחה בן חווה,מינה ברכה בת שרה,שלמה בן שרה,אופיר בת זהבית ז"ל בן שרה,אברהם,יצחק,יעקוב,משה,אהרון,דוד,שלמה,תנאים,אימורים,ראשונים,אחרונים

שבת שלום :)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה