יום שישי, 24 בדצמבר 2010

דבר תורה - פרשת שמות

"אסרה נא ואראה את המראה הגדל הזה, מדוע לא יבער הסנה?"-אביתר איזק

בפרשה מסופר שכשמשה הולך במדבר הוא נתקל במראה של שיח בוער ולא מתאכל והוא זז לראות את המראה הזה, ושם מתגלה לו הקב"ה. נשאלת השאלה למה הקב"ה לא היה יכול להתגלות אליו ישירות? למה הוא היה צריך לחכות שמשה יפנה אל הסנה?
נראה שהיה פה סוג של מבחן למשה.
בפרקים הראשונים של הפרשה מתוארת לנו דמותו של משה כעין מנהיג-מושיע חברתי המטפל ואכפת לו מכל אפליה ומגרעת חברתית העומדת מסביבו( המצרי שמכה איש עברי, שני אנשים נצים שרבים והצלת בנות יתרו מאפליה) אכן דמות גדולה המכירה בזכותם של אנשים לצדק ושוויון.
אבל דווקא גישה זו טומנת בחובה סכנה גדולה, מי שמכיר בסבלם של בני אדם יכול להגיע מכך לטענות ושנאה למי שלכאורה גורם לסבל הזה, לא פעם נשמעות טענת הכופרות במציאותו ובהשגחתו של אלוהים תחת טענת הסבל האנושי המופיע בעולם, (איפה היה אלוהים בשואה?, איך ילדים קטנים נהרגים ח"ו וכו').
עוד סכנה רוחנית המגיעה מגישה כזו הוא שלאחר זמן אינני מביט יותר על העולם כמקום שבו אמור לשכון צדק אלא כמקום שבו אמור לשכון שוויון כללי, גישה כזאת מקעקעת את היסוד של עם הנבחר עם ישראל, מכיוון שאם כל העולם שווים אז אין עם שמטרתו להראות את ה' בעולם.
נראה שמפני סכנות כאלו הקב"ה בודק את משה, מפני הסכנה הראשונה הקב"ה מתגלה לו בסנה, הסנה הוא שיח קוצני וחז"ל דורשים שהקב"ה מתגלה למשה דווקא דרך הסנה כדי להראות לו שגם הקב"ה סובל בסבלם של ישראל, מי שחושב שהקב"ה לא נמצא בכל מקום שיש סבל אנושי ובכל מקום הוא מתגלה ומשפיע לא ראוי להנהיג את ישראל.(כמו שמסופר ששאלו צדקת אחת איפה אלהים היה בשואה? וענתה להם איפה הוא לא היה?).
מפני הסכנה השנייה הקב"ה מתגלה לו דווקא בדרך ניסית, סנה שאיננו אוכל, על מנת לראות האם משה מתייחס באדישות לתופעה או שמשה מבין שגם בעולם הזה ישנה הזדמנות למפגש עם האלהי שבעולם, שיש ניסים ומציאויות שמעל הטבע האנושי, אם וכאשר משה יבין זאת זהו סימן שהוא יכול להנהיג עם שכל מציאותו היא מציאות רוחנית ועל טבעית.
גם בימינן אנו נתקלים בשתי גישות אלו כאשר לצערנו אנו נתקלים בתופעה שכאשר יש אהבה לכל אדם באשר הוא יש גם שנאת אלוהים, הלוואי ונזכה למדרגת משה רבינו שידע לראות בכל אדם את צלם אלוהים.
שבת שלום-אשמח לתגובות
לרפואת ראם בן חיה מרגלית
תמר רבקה בת אדית יעל
נעמה בת עידית
חי בן איילה
חנן בן שלומית
יהודה בן גאולה
יוסף בן יפה
ישראל פראג'י בן מרים
רונית חיה בת עדינה
מרק בן שרה מלכה
יעל בת אסתר
לעילוי נשמות כלישראל :אברהם בן זולה, מימון בר שתיתא ,הרב מרדכי צמח בן מזל טוב,מיסה בת שמחה,חדורה בת זולה,רחל בת זולה,לאומה בת זולה,ציון בן שמחה,אברהם בן שמחה,טוני בת חווה, ,מסעודה בת מברוחה,מרגלית בת מסעודה,משה בן עזיזה,משה בן חווה,ציון בן חווה,שמחה בן חווה,אבא דוד בן עזיזה,מינה ברכה בת שרה,שלמה בן שרה,אופיר בת זהבית ז"ל בן שרה,אברהם,יצחק,יעקוב,משה,אהרון,דוד,שלמה,תנאים,אימורים,ראשונים,אחרונים,שבת שלום

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה