יום שישי, 16 ביולי 2010

דבר תורה פרשת דברים

כי לא אתן לך מארצו ירושה כי לבני לוט נתתי את ער ירושה"-אביתר איזק

פסוק זה שבפשוטו מדבר על מתן הארץ לעם ישראל או יותר נכון על חלק שלא ניתן לעם ישראל מעורר שאלות רבות למה לא ניתנת לעם ישראל האפשרות לכבוש את הארץ הזאת? למה לבני ישראל אסור להיות שם? ומהי ההיסטוריה המפורטת בהמשך הפסוקים (פרק ב'פס' י'-י"ב) על כל תולדות העמים שישבו שם?
לא אענה תשובה לפי פשט הפסוקים אלא אנסה להיכנס לעומק שהפסוקים האלו מסתירים. כאשר ה' לא נותן את ארץ ער ירושה לעם ישראל הוא בעצם אומר ליהודי אין מה לעשות שם, בארץ ער פה אין שליחות ליהודי. מהי מהותה של ארץ ער? ער הוא מלשון ערעור, ספק ער הוא גם שיח מר מאוד, ה' אומר לנו בפסוק הזה שלעצבות ולספקות המרובים אין מקום בעבודת ה' לא במקום מסויים ולא במקרה מסויים אלא בכלל לא (כמובן יש להבדיל בין ספקות לשאלות ובין עצבות האסורה למרירות המותרת).
מאיפה נובעים הערעורים והעצבות? לכן אומר לנו הפסוק שהארץ הזאת הייתה של האמים והרפאים ורש"י מפרש במקום שאמים היא מלשון אימה ורפאים זה מלשון רפיון וחולשה, כלומר הערעורים והעצבות מגיעים ממקום של פחד מהמציאות ושל חולשה להתמודד גם לדברים כאלה אין מקום במציאות חייו של יהודי (ועוד פעם יש להבדיל בין פחד ליראת חטא), הספקות בה' באות ממקום של חוסר אמונה ופחד שאולי אין לי כח להתמודד ובעצם מסתירות את העובדה שאם ה' שם אותי במצב מסוים אז יש לי כח להתמודד.
אז למי בעצם שייכים כל הכוחות האלו? אומר הפסוק שכוחות אלו הם ירושה לבני לוט, לוט הוא לשון כיסוי ועלטה, הכוחות במציאות שמנסים לכסות ולהסתיר את מציאות ה' בעולם הם אלו שמשתמשים בפחד ובחולשה על מנת ליצור ספקות לא בריאים באמונת ובייחוד ה' בעולם.
אם כך איך נתגבר עליהם? ממשיך הפסוק ואומר שבני ישראל יירשו את הארץ, אומרת הגמרא שארץ היא מלשון רצון כלומר ע"י שלעם ישראל יהיה רצון אדיר לעבוד את ה' ולהאמין בו ממילא יתבטלו כל הספקות והכיסויים ויבוא משיח צדקנו.
שבת שלום-אשמח לתגובות
לרפואת ראם בן חיה מרגלית
תמר רבקה בת אדית יעל
נעמה בת עידית
חי בן איילה
חנן בן שלומית
יהודה בן גאולה
דוד יוסף בן פייגה פרל
ולעילוי נשמת כל נשמות ישראל :אברהם בן זולה,מיסה בת שמחה,חדורה בת זולה,רחל בת זולה,לאומה בת זולה,ציון בן שמחה,אברהם בן שמחה,טוני בת חווה,מימון בר שתיתא,מסעודה בת מברוחה,מרגלית בת מסעודה,משה בן עזיזה,משה בן חווה,ציון בן חווה,שמחה בן חווה,הרב מרדכי צמח בן מזל טוב,מינה ברכה בת שרה,שלמה בן שרה,אופיר בת זהבית ז"ל בן שרה,אברהם,יצחק,יעקוב,משה,אהרון,דוד,שלמה,תנאים,אימורים,ראשונים,אחרונים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה