יום שישי, 23 ביולי 2010

דבר תורה - פרשת ואתחנן

ואתחנן - אביתר איזק
‫משה רבינו מתחנן לפני הקב“ה לראות את הארץ הטובה, ”ההר הטוב הזה והלבנון“, ומבאר רש“י ההר הטוב זו ירושלים, והלבנון זה בית המקדש, ובויקרא רבה (פרשה א‘ ב‘) מובאים שלושה טעמים מדוע נקרא שמו של בית המקדש לבנון, רשב“י אומר: משום שמלבין עוונותיהם של ישראל כשלג, רבי טביומי אומר: על שם שכל לבבות שמחים בו, וחכמים אומרים: על שם שליבו של הקב“ה נמצא שם. עוד נמצא טעם לדבר משום שבית המקדש והמזבח היו צבועים בלבן (מידות פ“ג מ“ד) והכוהנים היו לבושים בגדי לבן (תו“כ תזריע פרשה ה‘ פי“ג, יומא יב:), והצבע הלבן היה מצוי בו, ומשום כך נקרא בשם לבנון.

רבותינו (תענית כו:) מלמדים אותנו שלא היו ימים טובים לישראל כט“ו באב וכיום הכיפורים, בהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, והיו שואלות זו מזו ואפילו עשירות, כדי שלא לבייש את מי שאין לה. בנות ירושלים יצאו עם בגדי לבן ולא בבגדים צבעונים, משום שצבע לבן הוא הפשוט ביותר, ולרמז כי אין עשירים ועניים, ומה עוד שאחת רצתה לרמז לשנייה בעודן מחפשות בן זוג, שביתנו אותו נבנה יהיה בית כבית המקדש הצבוע בלבן.
אין לך ימים טובים מימים אלו בהם אין עניים ואין עשירים אלא כולם שווים במעמדם, שלא כשאר חגים בהם יש עשירים ועניים, כאן יש אחדות ועזרה הדדית, ומשום כך לא היו ימים טובים כט“ו באב וביום הכיפורים.
ועל פי זה יש לבאר מדוע נקראת ירושלים ההר הטוב, כי שם יש לב טוב בעזרה הדדית ושם טו לכולם, שם לא אמר אדם לעולם צר לי המקום,וגם כשעומדים צפופים משתחווים רווחים, ובירושלים כולם נעשים חברים (ירושלמי חגיגה פ“ג).
ועל ידי לב טוב נזכה לבניין ההר הטוב הזה והלבנון! .
שבת שלום-הדבר תורה שייך לרב כפיר ברוך מבורך דדון
לרפואת ראם בן חיה מרגלית
תמר רבקה בת אדית יעל
נעמה בת עידית,מרים בת זולה,מיליה בת זולה.
חי בן אילה
חנן בן שלומית
יהודה בן גאולה
יוסף בן יפה‬
ולעילוי נשמת כל נשמות ישראל :אברהם בן זולה,מיסה בת שמחה,חדורה בת זולה,רחל בת זולה,לאומה בת זולה,ציון בן שמחה,אברהם בן שמחה,טוני בת חווה,מימון בר שתיתא,מסעודה בת מברוחה,מרגלית בת מסעודה,משה בן עזיזה,משה בן חווה,ציון בן חווה,שמחה בן חווה,מינה ברכה בת שרה,שלמה בן שרה,אופיר בת זהבית ז"ל בן שרה,אברהם,יצחק,יעקוב,משה,אהרון,דוד,שלמה,תנאים,אימורים,ראשונים,אחרוניםהרב מרדכי צמח בן מזל טו,הרב יצחק כדורי..

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה