יום שישי, 1 באוקטובר 2010

דבר תורה - פרשת בראשית - בסימנא טבא

"וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני ה' אלהים בתוך עץ הגן"

תיאור זה שמופיע לאחר חטא האדם הראשון הוא בעצם מה שקורה לכל אחד מאיתנו אחרי חטא.

אדם הראשון חטא באכילתו מעץ הדעת ונהיה יודע טוב ורע, האם לפני הוא היה פשוט טיפש? לא ידע מה זה טוב ורע? אומרים לנו חכמים שלפני חטא עץ הדעת אדם הראשון חי במושגים של אמת ושקר, כלומר היה ברור לו מה הדבר הנכון לעשות ומה לא נכון לעשות, אבל לאחר החטא הוא קיבל מושגים של טוב ורע, הכל התבלבל, פתאום דברים שהיו פעם לא נכונים פתאום הם מאוד נעימים ומפה נוצר הפיתוי הגדול של יצר הרע.

אבל מה קורה אחרי החטא? האם אדם הראשון חוזר לסורו? מה קורה כאשר הוא שומע את קול אלהים? את הצעקה הגדולה של הנשמה לחזור בתשובה? אז האדם מתחבא בתוך עץ הגן כלומר הוא מתחבא ומסתיר את חטאו במושגי עץ הדעת, כל אדם כאשר הוא חוטא והוא לא מצליח לחזור בתשובה אז הוא מתחיל לתרץ לעצמו: רגע מה שעשיתי זה נעים, מה הקב"ה לא רוצה שיהיה לי נעים? או אם זה היה רע אז משהו רע היה קורה לי לא? כלומר הוא מתרץ את עצמו בכך שכנראה לא כזה רע.

אבל התורה מציעה לנו פתרון לנפילה הגדולה הזאת. שאלה שנצעקת במציאות ודורשת תשובה כל רגע ורגע,"ויקרא ה' אלהים אל האדם ויאמר לו איכה" כל רגע ורגע ה' קורא אל האדם, אל כל המין האנושי איכה?, איפה אתם? אז התחבאתם, הסתתרתם ממני, המצפון לא צועק ואין לכם נקיפות מצפון על חטאיכם, אבל האם באמת טוב לכם? אתם מרגישים טוב יפם שאתם נמצאים? אם לא פשוט תצאו מתוך העץ והכל יהיה בסדר, חזרו בתשובה ואקבל אתכם.

עלינו ללמוד מכך לשמוע את הצעקה הקדומה של איכה ולא לתרץ לעצמנו תירוצים אלא לחזור בתשובה שלמה.
אביתר איזק
שבת שלום-אשמח לתגובות
לרפואת ראם בן חיה מרגלית
תמר רבקה בת אדית יעל נעמה בת עידית
חי בן איילה
חנן בן שלומית
יהודה בן גאולה
יוסף בן יפה
ישראל פראגי בן מרים
עומר בן אורנה
ולעילוי נשמת כל נשמות ישראל :אברהם בן זולה, מימון בר שתיתא ,הרב מרדכי צמח בן מזל טוב,מיסה בת שמחה,חדורה בת זולה,רחל בת זולה,לאומה בת זולה,ציון בן שמחה,אברהם בן שמחה,טוני בת חווה, ,מסעודה בת מברוחה,מרגלית בת מסעודה,משה בן עזיזה,משה בן חווה,ציון בן חווה,שמחה בן חווה,מינה ברכה בת שרה,שלמה בן שרה,אופיר בת זהבית ז"ל בן שרה,אברהם,יצחק,יעקוב,משה,אהרון,דוד,שלמה,תנאים,אימורים,ראשונים,אחרונים.

תגובה 1: