יום שישי, 22 באוקטובר 2010

דבר תורה-פרשת וירא


אביתר איזק
"וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא ישב פתח האהל כחום היום וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו.."

ידועה הקושיה המפורסמת מה בדיוק היה בין ה' לאברהם באותה עת? והרי רשום לנו וירא אליו ה' ולא רשום מה הראה לו וישר עוברים לסיפור חדש?
בשביל לענות על שאלה זונקדים הקדמה קצרה לגבי סוגי המצוות, אפשר לחלק את המצוות לשלושה סוגים. הראשון הוא דברים שאסור לי לעשות, מצוות כמו לא תרצח, לא תגנוב וכו' מוגדרות על ידי המנעות מעשייה ולא על ידי עשייה מסויימת.
הסוג השני הוא מצוות עשה שהן חובה, למשל חובה להתפלל, חובה לגברים להניח תפילין וכו' מצוות אלו הם מצוות מעשיות אבל אני חייב לעשות אותם.
הסוג השלישי הוא מצוות מעשיות אבל אין לי חובה לעשות אותם כמו למשל גמילות חסדים, ביקור חולים ועוד.
אני רוצה לדבר על הסוג השלישי, יכול אדם לטעות ולחשוב שמכייון שאין לו חובה לעשות את המצוות האלו הוא יכול להתחמק מהם ואכן הלכתית הוא צודק, אבל אומרת לנו התורה אם ראית משהו, אם שמעת משהו אז משמיים מראים לך פה הזדמנות. אם הקב"ה מגלגל לידך שתראה הזדמנות לעשות מצווה זה לא במקרה, הוא יושב מעלייך ומחכה שתתפוס את ההזדמנות בשתי ידיים ותקיים את המצווה שהוא שלח במיוחד אליך.
דבר זה רואים משלושה פסוקים בפרשה: הראשון הוא זה שדברנו עליו, מהי ההתגלות של ה' לאברהם? העובדה שהוא רואה שלושה אורחים ומקבל הזדמנות לקיום מצוות הכנסת אורחים, זהו ממש כעין נבואה קטנה שהרי על ידי הראייה שלי את ההזדמנות מתגלה לי שהקב"ה בעצמו מבקש ממני לעשות מצווה.
ואם מישהו יגיד לי אני כל היום רואה דברים, הרי אני לא עוור ח"ו, אז למה להתרגש מסבתם משהו שראיתי? עונה לנו התורה אתה כן עוור, כל דבר ודבר שאתה רואה בעולם הקב"ה לא מראה לך אותו סתם. את זה לומדים מהגר שכאשר היא אבדה במדבר וכמעט מת בנה בצמא ובכל זאת לא ראתה באר מים שהייתה ממש לידה עד שהקב"ה הראה לה את הבאר שנאמר :"ויפקח אלוהים את עיניה"
ועוד מלמדת אותנו התורה שלא רק אם נראה במקרה אז ניקח את ההזדמנות אלא כל רגע ורגע ננסה הבין מה הקב"ה רוצה מאיתנו. את זה לומדים מסוף הפרשה:"וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר..ויעלהו לעולה תחת בנו" מי בכלל ציווה את אברהם להקריב את האיל, נגמר הניסיון לך הבייתה! אלא הוא הבין ושאל את עצמו אם אני באמת צריך ללכת למה אני רואה איל? ומכאן הוא הבין שיש פה מטרה עליונה.
שבת שלום-אשמח לתגובות
לרפואת ראם בן חיה מרגלית
תמר רבקה בת אדית יעל
נעמה בת עידית
חי בן איילה
חנן בן שלומית
יהודה בן גאולה
יוסף בן יפה
ישראל פראגי בן מריים
עומר בן אורנה
אבינועם בן ענת
יגאל רנה בן סימון מיריי
תקווה בת כדיה
נתן בן לאה
נאווה בת שושנה
גלעד בן אביבה
דוד צבי בן בת שבע
ולכל חולי עמך בית ישראל
ולעילוי נשמת כל נשמות ישראל :אברהם בן זולה, מימון בר שתיתא ,הרב מרדכי צמח בן מזל טוב,מיסה בת שמחה,חדורה בת זולה,רחל בת זולה,לאומה בת זולה,ציון בן שמחה,אברהם בן שמחה,טוני בת חווה, ,מסעודה בת מברוחה,מרגלית בת מסעודה,משה בן עזיזה,משה בן חווה,ציון בן חווה,שמחה בן חווה,מינה ברכה בת שרה,שלמה בן שרה,אופיר בת זהבית ז"ל בן שרה,אברהם,יצחק,יעקוב,משה,אהרון,דוד,שלמה,תנאים,אימורים,ראשונים,אחרוניםאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה