יום שישי, 15 באוקטובר 2010

דבר תורה פרשת לך לך


בתורה מסופר לנו שכאשר אברהם רב עם לוט , לוט נפרד ממנו ומחליט ללכת אל סדום.לאחר כך הקב"ה מתגלה אל אברהם ומבטיח לו שהוא ינחל את הארץ ושזרעו יהיה כעפר הארץ.נשאלות השאלות, למה לוט בחר בסדום? ולמה רק אחר כך ה' התגלה לאברהם? ומה תוכן ההבטחה הזאת דווקא פה?לוט מסמל לנו כיסוי, דבר שמכסה לנו את האור והאמת.כאשר אברהם נפרד מלוט הוא בעצם נפרד סופית מיצר הרע שבו,ומשם לוט הולך לסדום.בפנימיות העניין של סדום אנו מגלים שסדום הייתה בעצם חברה משיחית, חברה שחשבה שהשלמות מתגלה בתוכה ואין שום חסרון בעולם. דוגמאות לכך אנו מוצאים למשל בכך שלא נתנו צדקה לעניים מכיוון שחשבו שהעולם מושלם אין חסרון ולכן גם העני לא באמת עני ואין צורך לתת לו צדקה. טעות זו של שלמות מדומה נופלת כמובן מחטא הגאווה. כאשר אדם מתגאה, ורואה בעצמו רק אני מושלם ואני חשוב אין מקום יותר טוב ליצר הרע להיות בו, זהו שורש בחירתו של לוט בסדום.וכאשר אברהם מסיר ממנו את השורש הזה של גאווה הקב"ה נגלה אליו ומבטיח לו שזרעו יהיה כעפר הארץ, כאשר עפר מציין לנו תמיד ענווה כמו שנאמר "ואנכי עפר ואפר", וגם זוכה לברכת הארץ ולהתפשטות בארץ- כי הענווה האמיתית לא מצמצמת את האדם אלא להיפך גורמת לה' להתלבש בו ולשכון בתוכו ומתוך כל להתרחב ולהתגדל.שנזכה לענווה אמיתית בזכותו של אברהם אבינושבת שלום-אשמח לתגובותלרפואת תמר רבקה בת אדית יעלראם בן חיה מרגליתנעמה בת עידיתחי בן איילהחנן בן שלומיתיהודה בן גאולהיוסף בן יפהישראל פראגי בן מריםעומר בן אורנה ,מרים בת זולה.

ולעילוי נשמת כל נשמות ישראל :אברהם בן זולה, מימון בר שתיתא ,הרב מרדכי צמח בן מזל טוב,מיסה בת שמחה,חדורה בת זולה,רחל בת זולה,לאומה בת זולה,אמיליה בת זולה,ציון בן שמחה,אברהם בן שמחה,טוני בת חווה, ,מסעודה בת מברוחה,מרגלית בת מסעודה,משה בן עזיזה,משה בן חווה,ציון בן חווה,שמחה בן חווה,מינה ברכה בת שרה,שלמה בן שרה,אופיר בת זהבית ז"ל בן שרה,אברהם,יצחק,יעקוב,משה,אהרון,דוד,שלמה,תנאים,אימורים,ראשונים,אחרונים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה