יום שישי, 13 בדצמבר 2013

ירושלים שלגיום ראשון, 1 בדצמבר 2013

משיח בחנוכה ב"ה

בס"ד    א"א"א

מכתב שהתקבל ..להפיץ להפיץ להפיץ!!!לכבוד הרבבחלומו ראה הרב עובדיה זצ"ל את המשיח בכותל ושאלו מדוע אינו מגיע ,המשיח ענה שהסיבה היא שלא כל ילדי ישראל יודעים"שמע ישראל".בעבר תמיד חשבתי להגיע לרב ולא הספקתי.שוחחתי עם הרב בוטבול חתנו של הרב זצ"ל  לגבי רעיון שיכול לקרב את הגאולה ,הרב ביקש שנחל בתהליך ב"ה.להוציא לפועל ב"ה :בחג החנוכה הבעל"ט נפרוס ברחבי הארץ והעולם נציגי קודש שיחלקו לילדים מכל המגזרים ממתקים ומתנות ששם יציגו בפניהם את :"שמע ישראל" את המשמעות וכו' כולל דיסק עם "שמע ישראל" מנוגן. את היום הזה אפשר להפיץ ולפרסם בשידור מיוחד. רבנים ואנשי קודש מכל המגזרים יעזרו ביום קדוש זה הן בצורה כלכלית והן כנציגים.כמו שכתוב בספרי הרב - משיח - מדליקין שמונת ימי חנוכה.בדורנו נקרב את הגאולה ויבוא משיח צדקנו במהרה בימנו - אמן!