יום שישי, 25 בספטמבר 2015

פרשת האזינו דבר תורה

בסדאאא"האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי "


משה רבינו ע"ה לוקח לעדים את השמיים הארץ בחתונה שבין הקב"ה לעם 

ישראל .


היות והקשר בן הקב"ה לעם ישראל הוא לנצח נצחים ולעולמי עד.


ב"ה זכינו ועם ישראל בדורנו יושב מתחת לשמי ארץ ישראל וחי על אדמת 

הארץ הקדושה.


"כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחם יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו"


הנבואה מתקיימת והגאולה הקרובה בפתח "לא דבר רק הוא מכם כי הוא 

חייכם בדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה 

לרשתה"

".....אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל"


שנה טובה ומתוקה שנת גאולה ביאת משיח צדקו ובניין מקדשנו במהרה בימנו

 אמן.


אבי חדד

יום חמישי, 3 בספטמבר 2015

תיבות הדואר של וואלה WALLA נפרצו !! אלפי תיבות נמחקו - מהרו לגבות ולשחזר סיסמה!!!!!!