יום ראשון, 12 באוגוסט 2018

רופאים ערבים ישראלים מתכננים להרוג חולים רבים בבתי חולים בנסיון לבצע מגה פיגוע - לדברי המקובלים

בסדאאא

רופאים ערבים ישראלים מתכננים להרוג חולים רבים בבתי חולים בנסיון לבצע מגה פיגוע - לדברי המקובלים.

כמו כן ערבים ישראלים רבים העובדים בשירות מדינת ישראל תומכים בחמס ובפוגעים במכוון באינטרסים

של מדינת ישראל בייחוד בהחדרת תוכנות זדוניות למחשבים ומסירת פרטים רבים לחמס ולאיראן.

בכל הפיגועים בישראל היו מעורבים ערבים ישראל - להלן קישור -

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/756/760.html
יום חמישי, 9 באוגוסט 2018

פצועי שדרות מטופלים ע"י רופאים ערבים המגדירים את עצמם פלסטינאים ותומכים בחמס