יום שישי, 29 באפריל 2011

רשימו ירושלים

ערב יום השואה יום ראשון כ"ז ניסן 1/5
נתכנס להתייחד עם זיכרון השואה בשירה יחד
שעה 21:30
ערב התוועדות חסידית לנשים לכבוד ראש חדש אייר
עם אודהליה ברלין ואמנית אורחת אביטל דן
יום שלישי כ"ט ניסן 3/5
ערב פתוח ב"רשימו"
א' אייר 5/5
החל מ20:30
10 ש"ח דמי כניסה או 20 ש"ח לקניית אוכל/שתייה
מוזמנים לצפות בסרטון על הערב הפתוח שצולם ונערך ע"י שושי גרינפלד
בקרוב תחל הרשמה לסדנת תזונה עם הרב יובל אשרוב.

יום רביעי, 27 באפריל 2011

סרוגים עונה שלישית


לתת פנים - מליחמת העצמאות

עוד חוזר הניגון

מדרשת "בארה של מרים"

הלב והראש - מלחמה או שלום?

האם יש סיכוי לאהבה? עקרונות הזוגיות

יום שלישי, 26 באפריל 2011

תכלת שעורי תורה רעננה

שעורים ברעננה

יום חמישי כ"ד ניסן (28.4.11)
לימוד חברותות (לבנים) מסכת ברכות
שעה: 21.00
מקום:ישיבת ההסדר בינות רח' תל חי רעננה
יום שישי כ"ה ניסן (29.4.11)
"עונג שבת" -שיעור משותף לבנים ולבנות
שעה:22.00
מקום: בית הכנסת "בית אל" רח' קלאוזנר (מול אלגרו)
שבת כ"ו ניסן (30.4.11)
לימוד מסכת שבת (לבנים)
שעה:16.30
מקום:בית הכנסת "בית אל" רח' קלאוזנר (מול אלגרו) משפט השבוע
מיהו המטיב לדעת? - היודע שאינו יודע. (רבי דוד מללוב)לפרטים ניתן לפנות לאיתן - 0524344757
וגם בגרופ בפייסבוק:"תכלת"-שיעורי תורה
http://www.facebook.com/group.php?gid=12185315983יום ראשון, 24 באפריל 2011

דבר תורה-שביעי של פסח מתוך תורת חב"ד

אביתר איזק-שביעי של פסח התחולל הנס הכביר – קריעת ים-סוף. זה היה לפנות בוקר. אך קודם-לכן, במהלך כל הלילה, שרר מצב מופלא: המצרים, שרדפו אחר בני-ישראל, לא יכלו להדביקם, כי עמוד הענן חצץ בין ישראל למצרים - "ויהי הענן והחושך ויאר את הלילה".

פסוק זה נושא בתוכו דבר והיפוכו: חושך הוא ההפך מאור. אם היה שם "הענן והחושך" צריכה הייתה לשרות במקום אפלה גמורה, ואולם התורה אומרת שדווקא מצב זה "ויאר את הלילה". פירש רש"י, שיש לקרוא את הפסוק כאילו כתוב "ויהי הענן והחושך" למצרים, "ויאר" עמוד האש "את הלילה" לבני-ישראל.
מקור אור
אולם תורת החסידות מסבירה, שיש לקרוא את הפסוק ככתבו – באותו לילה אירע מצב מופלא: "הענן והחושך ויאר" – הענן והחושך עצמו האירו את הלילה.
בדרך-כלל השאיפה היא לבטל את החושך, שיסתלק וייעלם ובמקומו יבוא האור. אולם בליל קריעת ים-סוף קרה למעלה מזה – החושך עצמו התהפך ונעשה מקור אור והתגלות.
נקרע ים ההסתר
זו הייתה הכנה לקריעת הים, שעניינה הפנימי הוא קריעת כל המסכים המעלימים והמסתירים. בקיעת הים הגשמי הייתה השתקפות של תהליך רוחני כביר, שבו נבקע ים ההסתר, שמסתיר את האמת האלוקית. באותו לילה התבטלו כל ההסתרים, עד הדרגות העליונות ביותר, ונתגלה הקב"ה בעצמו, עצמות ומהות אין-סוף ברוך-הוא.
אל ההתגלות הכבירה הזאת הגענו דווקא על-ידי שקודם-לכן שרר העלם והסתר ("הענן והחושך"), אולם באותו לילה התגלתה תכליתו של ההסתר – מטרתו האמיתית של ההסתר אינה להנציח את ההסתר, אלא בדיוק להפך, לעורר התגלות גדולה יותר. זה הפירוש שההסתר עצמו מאיר, כי מתגלה תכליתו האמיתית.
הפיכת ההסתר בגאולה
על הגאולה העתידה נאמר "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". כשם שקריעת ים-סוף באה על-ידי שקודם לכן התהפך החושך לאור, כך גם הגאולה העתידה תבוא על-ידי הארת החושך.
בזמן הגלות שוררים העלם והסתר. לא די לגבור עליהם או להתעלם מהם, אלא יהודי נדרש להפוך את ההסתר עצמו לאור. יש לנצל את מציאות ההסתר עצמו כדי שעל-ידו תבוא תגבורת בעבודת ה'. על-ידי כך מגיעים לבירור השלם של העולם, שלכן לא יהיה צורך לברוח מהרע (כפי שהיה בעת יציאת מצרים, "כי ברח העם"), אלא "במנוסה לא תלכון". בזמן הגאולה יאיר האור האלוקי בגוף הגשמי, עד שהוא לא יסתיר כלל את אור הנשמה, ויתרה מזו – הוא עצמו יאיר ויגלה את הקב"ה.
חג שמח
לרפואת ראם בן חיה מרגלית
תמר רבקה בת אדית יעל
נעמה בת עידית
חי בן איילה
חנן בן שלומית
יהודה בן גאולה
ישראל פראגי בן מרים
מרק בן שרה מלכה
לעילוי נשמות כלישראל :אברהם בן זולה, מימון בר שתיתא ,הרב מרדכי צמח בן מזל טוב,מיסה בת שמחה,חדורה בת זולה,רחל בת זולה,לאומה בת זולה,ציון בן שמחה,אברהם בן שמחה,טוני בת חווה, ,מסעודה בת מברוחה,מרגלית בת מסעודה,משה בן עזיזה,משה בן חווה,ציון בן חווה,שמחה בן חווה,אבא דוד בן עזיזה,מינה ברכה בת שרה,שלמה בן שרה,אופיר בת זהבית ז"ל בן שרה,אברהם,יצחק,יעקוב,משה,אהרון,דוד,שלמה,תנאים,אימורים,ראשונים,אחרונים,שבת שלום;
יום שישי, 22 באפריל 2011

דבר תורה - שבת חול המועד פסח

אביתר איזק -בהפטרה של פרשת שבוע אנו קוראים על חזון העצמות היבשות בו הקדוש ברוך הוא מנבא את יחזקאל ובתוך הנבואה מחייה מתים שהיו רק לפני רגע עצמות יבשות.

הגמרא במסכת סנהדרין מביאה מחלוקת מעניינת לגבי המתים האלו:
,ר"א אומר מתים שהחיה יחזקאל עמדו על רגליהם ואמרו שירה ומתו מה שירה אמרו? ה' ממית בצדק ומחיה ברחמים ,ר' יהושע אומר שירה זו אמרו (שמואל א ב, ו) ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל, ר' יהודה אומר אמת משל היה , ר"א בנו של ר' יוסי הגלילי אומר מתים שהחיה יחזקאל עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות, עמד ר"י בן בתירא על רגליו ואמר אני מבני בניהם והללו תפילין שהניח לי אבי אבא מהם
לכאורה נראה שיש פה מחלוקת מוזרה מאוד, מאיפה כל תנא לומדת את הדעות שלו? ובכלל מה הם מתווכחים על ר"י בן בתירא והרי זה סבא שלו! הוא ידוע הכי טוב!
אלא יש פה מחלוקת יותר עמוקה, חזון העצמות היבשות מסמל את תהליכי הגאולה ובעצם אין פה מחלוקת כלל אלא שלבים שונים בתהליך.
ר"א מבטא את השנים הראשונות שאחרי הגלות, תקופה של הצדקת הגלות על חטאיהם של ישראל, בתקופה כזאת נראה שאם יהיה גאולה היא תבוא רק מרחמי הקב"ה כמו שכתוב "מחיה ברחמים".
ר' יהושע מדבר על תקופה יותר מאוחרת של כמעט כל ה2000 שנה אחרונות ובה עם שיראל מתנחל בגלות ומתחיל לחיות את חייו שם, הוא מודע לכך שתהיה גאולה אבל אינו עושה שום דבר בנידון הוא מחכה שה' יעלה אותו באופן פסיבי שנאמר "ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל".
ר' יהודה כבר מתייחס לתקופה יותר מאוחרת, תחילת תקופת ההשכלה ובה חל פירוד באידיאלים של עם ישראל, אנשים ראו את הגאולה ואת כל עם ישראל כדבר שעבר זמנו, דבר זה התבטא למשל בכך שהיו למשל גרמנים בעלי דת משה, יהודים המתנתקים לגמרי מהזהות הלאומית שאמורה להוביל את הגאולה של עם ישראל, כל סימני הגאולה נתפסים כמשל, רעיון נחמד ותו לא.
ר"א בנו של ר' יוסי הגלילי הוא כבר במצב אחר תקופת העלייה והציונות, עם ישראל מתחיל לשוב לארצו ולהתחיל את תהליך הגאולה ושיבת ציון, אבל הכל מבוסס על צרכים גשמיים, לא גאולה של דבר ה' אלא בשביל להוליד בנים ובנות, קיום הצרכים הפיזיים של עם ישראל דורש מדינה משלהם.
לכאורה יש פה תהליך שלילי כאשר עם ישראל גואל רק למען עצמו ולא למען דבר ה' בעולם ולכן קם ר"י בן בתירא ואומר סופה של הגאולה הזאת ליצור מדינה שתהיה מחוברת לקב"ה וכל כוחה נובע מאותה עלייה של העולים הראשונים.
שבת שלום-אשמח לתגובות
לרפואת ראם בן חיה מרגלית
תמר רבקה בת אדית יעל
נעמה בת עידית
חי בן איילה
חנן בן שלומית
יהודה בן גאולה
ישראל פראגי בן מרים
מרק בן שרה מלכה
לעילוי נשמות כלישראל :אברהם בן זולה, מימון בר שתיתא ,הרב מרדכי צמח בן מזל טוב,מיסה בת שמחה,חדורה בת זולה,רחל בת זולה,לאומה בת זולה,ציון בן שמחה,אברהם בן שמחה,טוני בת חווה, ,מסעודה בת מברוחה,מרגלית בת מסעודה,משה בן עזיזה,משה בן חווה,ציון בן חווה,שמחה בן חווה,אבא דוד בן עזיזה,מינה ברכה בת שרה,שלמה בן שרה,אופיר בת זהבית ז"ל בן שרה,אברהם,יצחק,יעקוב,משה,אהרון,דוד,שלמה,תנאים,אימורים,ראשונים,אחרונים,שבת שלום;
יום שני, 18 באפריל 2011

לוח זמנים פסח התשע"א

הזמנים לפי שעון קיץ


בדיקת חמץ

יום ראשון בערב, אור ל יום שני י"ד ניסן ה'תשע"א (18.4.2011)

מיד בתחילת הלילה לאחר תפילת מעריב.

סוף זמן אכילת חמץ

יום שני י"ד ניסן ה'תשע"א (18.4.2011)

ירושלים: 09:56 תל אביב: 09:58 חיפה: 09:56 באר שבע: 09:58

לשיטת הגר"מ אליהו: ירושלים: 09:32 תל אביב: 09:32 חיפה: 09:31 באר שבע: 09:34

סוף זמן ביעור חמץ

שני י"ד ניסן ה'תשע"א (18.4.2011)

ירושלים: 11:17 תל אביב: 11:19 חיפה: 11:18 באר שבע: 11:19

לשיטת הגר"מ אליהו: ירושלים: 10:47 תל אביב: 10:47 חיפה: 10:46 באר שבע: 10:49

תחילת שעה עשירית

ראוי להמנע מקביעת סעודה בערב שבת ויום-טוב אחר הצהריים משעה :

ירושלים: 15:53 תל אביב: 15:55 חיפה: 15:55 באר שבע: 15:55

הדלקת נרות יום טוב ראשון של פסח

יום שני י"ד ניסן ה'תשע"א (18.4.2011)

ירושלים: 18:34 תל אביב: 18:51 חיפה: 18:44 באר שבע: 18:51

סוף זמן אכילת אפיקומן (חצות)

ירושלים: 12:38 תל אביב: 12:40 חיפה: 12:39 באר שבע: 12:40

צאת החג - יום טוב ראשון של פסח

יום שלישי ט"ו ניסן ה'תשע"א (19.4.2011)

ירושלים: 19:48 תל אביב: 19:50 חיפה: 19:50 באר שבע: 19:49

הדלקת נרות שביעי של פסח

יום ראשון כ' ניסן ה'תשע"א (24.4.2011)

ירושלים: 18:38 תל אביב: 18:55 חיפה: 18:49 באר שבע: 18:55

צאת החג - שביעי של פסח

יום שני כ"א ניסן ה'תשע"א (25.4.2011)

ירושלים: 19:52 תל אביב: 19:55 חיפה: 19:55 באר שבע: 19:53
באדיבות אתר - http://www.yeshiva.org.il/

יום שישי, 15 באפריל 2011

דבר תורה - פרשת אחרי מות

פרשתנו מתחילה בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים אבל הפסוקים הראשונים של הפרשה חוזרים לטרגדיה שהייתה בחנוכת המשכן ובה שני בני אהרן מתו בידי ה' על הקרבתם אש זרה.

למי שקורא את הפסוקים נראה כאילו עבודת יום הכיפורים באה דווקא בגלל זה ולכאורה אם לא היה מות שני בני אהרן לא היינו צריכים את עבודת הכהן הגדול ביום כיפור. מה הקשר בין שני הדבבעבודת הכהן הגדול ביום כיפור מודגשת במיוחד המקובעות לכאורה שבה הדברים צריכים להיעשות. יש לנו שני עיזים ששווים לגמרי בהכל ובכל זאת ברגע מסוים שעיר אחד יילך לה' ושעיר שני יילך לעזאזל, קודש הקדשים שהוא באותו מצב בכל השנה ביום כיפור מותר להיכנס אליו ובשאר הימים אסור.
דברים אלו נראים מוזרים במקצת למתבונן מהצד אבל זהו בדיוק מה שההקדמה לפרשה מבהירה לנו. החטא אינו משהו סובייקטיבי, כאשר מדובר בעבודת ה' תירוצים של חשבתי שככה זה טוב לא מועילים ולא עוזרים. שנחשוב על כך אם הם היו עוזרים לא היה נחשב לנו כמעט חטאים. החטא הוא משהו אובייקטיבי קבוע במציאות ולא תלוי בהבנת בני אדם.
חטאם של בני אהרן היה בחשיבה הסובייקטיבית, בראיה שלהם את פני הדברים ומתוך כך רצון לשנות מתוך תפיסתם את המציאות לכן דווקא עבודת יום הכיפורים הקבועה הבלתי מתפשרת והלא הגיונית לכאורה מתוקן החטא.
תיקון החטא בהבנה שהכל מאת ה' ואנו צריכים לעבדו בביטול כלפי החכמה האלהית.
שבת שלום-אשמח לתגובות
לרפואת ראם בן חיה מרגלית
תמר רבקה בת אדית יעל
נעמה בת עידית
חי בן איילה
חנן בן שלומית
יהודה בן גאולה
ישראל פראגי בן מרימרק בן שרה מלכה
אברהם בן סול
שרון בת ורה
לעילוי נשמות כלישראל :אברהם בן זולה, מימון בר שתיתא ,הרב מרדכי צמח בן מזל טוב,מיסה בת שמחה,חדורה בת זולה,רחל בת זולה,לאומה בת זולה,ציון בן שמחה,אברהם בן שמחה,טוני בת חווה, ,מסעודה בת מברוחה,מרגלית בת מסעודה,משה בן עזיזה,משה בן חווה,ציון בן חווה,שמחה בן חווה,אבא דוד בן עזיזה,מינה ברכה בת שרה,שלמה בן שרה,אופיר בת זהבית ז"ל בן שרה,אברהם,יצחק,יעקוב,משה,אהרון,דוד,שלמה,תנאים,אימורים,ראשונים,אחרונים,שבת שלום;


יום שישי, 8 באפריל 2011

דבר תורה - פרשת מצורע


אביתר איזק
בפרשתנו ובפרשת השבוע הקודמת מוזכרים שלושת הנגעים היכולים לבוא על האדם: נגעים בגופו, בבגדיו ובביתו.
בפרשתנו מוזכר רק עניין נגעי הבית וצריך לנסות להבין למה בכלל יש עוד סוגי נגעים חוץ מנגעי האדם? הרי אם הוא לא בסדר שיהיה נגעים כבר עליו וזהו! למה צריך נגעים גם בבית וגם בבגדים?
הגמרא מספרת לנו שעל שבעה דברים נגעים באים כאשר המשותף לכולם הוא הצביעות המסויימת שיש במעשים אלו, ולכן גם נגעי הבית והבגד כנראה באים על סוג של צביעות רק ממקום אחר.
לפעמים אדם חושב שהוא נמצא במקום רוחני טוב אבל הוא משקר לעצמו ולאחרים, למרות שהוא נמצא מבחינת מעשים במקום בסדר האווירה שהוא משרה או נמצא בה היא אווירה שלילית, למשל הוא הולך עם חברים למקומות לא טובים כי הוא לא נופל שם וכו', הסיטואציה הזאת היא בעצם נגעי הבית.
הבית שהוא משרה את האווירה הוא בעצם גם חשוב מאוד להבנה של המצב הרוחני שלנו, ישנם בתים שלמרות שמבחינה הלכתית הם שומרים על כל ההלכות קלה כבחמורה הלב שלהם נמצא במקום אחר (למשל כסף, כבוד,מה השכנים יגידו) מצב כזה הוא לא בריא ועליו באים נגעי הבית.
יש סוג יותר חמור והוא נגעי הבגד הוא בא כאשר האדם מרגיש בפנימיותו שהוא טהור אבל החיצוניות שלו נראית מקולקלת, הרבה פעמים שומעים אנשים המבקשים שלא נתייחס לחיצוניות שלהם כי בפנימיות הם אוהבים את ה' ורוצים להתקדש ולהתקדם, באמת צריך להסתכל עליהם ככה אבל האם זה פוטר אותם מלנסות לשנות גם את החיצוניות שלהם ולהגיע למצב שלם ואמיתי ולא להיות קרוע בין שני עולמות?
על דברים אלו באים נגעי בגדים כתזכורת לאדם שגם איך שהוא נראה זה דבר חשוב וגם את זה יש לתקן.
שבת שלום-אשמח בתגובות
לרפואת ראם בן חיה מרגלית,תמר רבקה בת אדית יעל,אברהם בן גאולה,נעמה בת עידית,חי בן איילה,חנן בן שלומית,יהודה בן גאולה,ישראל פראגי בן מרים,מרק בן שרה מלכה
לעילוי נשמות כלישראל :אברהם בן זולה, מימון בר שתיתא ,הרב מרדכי צמח בן מזל טוב,מיסה בת שמחה,חדורה בת זולה,רחל בת זולה,לאומה בת זולה,ציון בן שמחה,אברהם בן שמחה,טוני בת חווה, ,מסעודה בת מברוחה,מרגלית בת מסעודה,משה בן עזיזה,משה בן חווה,ציון בן חווה,שמחה בן חווה,אבא דוד בן עזיזה,מינה ברכה בת שרה,שלמה בן שרה,אופיר בת זהבית ז"ל בן שרה,אברהם,יצחק,יעקוב,משה,אהרון,דוד,שלמה,תנאים,אימורים,ראשונים,אחרונים,שבת שלום;

למען הסדר הטוב

יום רביעי, 6 באפריל 2011

מיידלע מטפחות משמחות

פסח חם מהתנור

למען הסדר הטוב

למען הסדר הטוב

ערב לקראת פסח
צוות ישפה שמחים להזמינכם, ציבור הפנויים והפנויות, לערב של יחד לקראת פסח
הארוע יתקיים אי"ה ביום שלישי, ח' ניסן, 12/4/11 בביכ"נ רמב"ן, רחוב אמציה 4, ירושלים.
18:45- התכנסות
19:30- הרב יהודה ברנדס:"פסח- חג המשפחה והחבורה"
הפסקה וכיבוד קל
21:00- "והיו מספרים כל אותו הלילה..."- פאנל: זוגות מספרים על הבחירות הלא צפויות
בואו בשמחה!
ההרשמה במשרדי ישפה טל. 02-6448422, נייד. 054-4991507 yashfe@neto.net.il
הרשמה מראש עד ליום א', ו' ניסן 10/4/11
עלות הרשמה מוקדמת- 25 ₪ הרשמה במקום- 40 ₪ הנחה לחברי ישפהמשפט השבוע

שונאאאא לנקות לפסח   -:בס"ד א"א"א


לא אוהב לנקות לפסח - מספיק היינו עבדים במצרים...

אבק הוא לא חמץ וגבר הוא לא עובד זר...או סמרטוט

עדי לראשך

יריד המעצבים של עלי

יום שלישי, 5 באפריל 2011

שהרל'ה מטפחות מכירה - בלוד וניר עציון.

רביעי 06 אפריל · 20:00 - 22:00  - מכירה בלוד
מיקום רחל אלתר 17 כניסה ג דירה 2 משפ' שפירא
פרטים נוספים קולקציה חדשה ואביבית לקראת פסח! מחכה לכן...

חמישי 07 אפריל · 16:00 - 20:00  - מכירה בניר עציון

מיקום בית משפחת בלכמן
פרטים נוספים קולקציה חדשה כולל דגמים שלא הועלו לאתר...בואו בשמחה!

מסיבת שבע ברכות

מסיבת שבע ברכות להדס ושגיב היקרים

פרטים נוספים ביום שלישי השבוע בעז"ה נערוך שבע ברכות להדס ושגיב. יש צורך בהשלמת מניין, מצווה חשובה מאוד.
נשמח לשמוע על מצטרפים
לפרטים- שולמית 054-4499872
בואו ...

יום ראשון, 3 באפריל 2011

שמחה רבה אביב הגיע פסח בא לצעירים/ות דתיים לאומיים

בגד כסת + שוק מעצבים דרומי


תכלת שעורי תורה - רעננה

תכלת-שעורי תורה
קישור חדש לשעורים שהיו בשנים האחרונות בתכלתhttp://cid-3709a81e038d8423.office.live.com/browse.aspx/Shiurim/%d7%aa%d7%9b%d7%9c%d7%aa
יום ראשון:(כ"ח אדר ב. 3.4.11)
לימוד חברותות(לבנים) מסכת ברכות בשעה 21.00 ברח' תל חי ישיבת ההסדר בינות רעננה
(ראה קובץ).
יום שני:(כ"ט אדר ב. 4.4.11)
הרב יוני מילוא
"האמנם, נמצא האושר בהודו ?!"
ימי שני, 21:00 ,במקום יוגש כיבוד קל, כניסה:20 ש“ח
מקום:"הבית היהודי" מרכז אליאב, אחוזה 68 , פינת שברץ רעננה. (ראה קובץ)
יום רביעי:(ב' ניסן,6.4.11)
הרב יוקי
"עין איה"-תורת הרב קוק
בבית הכנסת לכו נרננה רח' הרצל 5 רעננה,שעה
21.00
יום חמישי:(ג' ניסן,7.4.11)
לימוד חברותות(לבנים) מסכת ברכות בשעה 21.00 ברח' תל חי ישיבת ההסדר בינות רעננה.
יום שישי:(ד' ניסן,8.4.11)
ר' עופר שרעבי - "עונג שבת",
"בית פישר"(שער ברזל כחול) רח' קלאוזנר רעננה מול אולמי "אלגרו".
בשעה 22.00 במקום יוגש אחלה של כיבוד.
יום שבת
לימוד מסכת שבת עם ר' עופר
בשעה 16.30
(בבית פישר רח' קלאוזנר רעננה מול אולמי אלגרו)
לבנים בלבד
משפט השבוע:
כשם שמברכים על הטוב - כך צריך לברך גם על הרע , העצבות של האדם
נובעת מחוסר האמונה...
הכל זה לטובה :)
לפרטים ניתן לפנות לאיתן - 0524344757
וגם בגרופ בפייסבוק:"תכלת"-שיעורי תורה
http://www.facebook.com/group.php?gid=12185315983

יום שישי, 1 באפריל 2011

רעידת אדמה

רעידת אדמה הורגשה בחלקים רבים בישראל. ולכל בני ישראל ב"ה שלום. הקב"ה מאותת לנו !!! שבת שלום

דבר תורה - פרשת תזריע + שבת "החודש" שבת מברכים

שבת שלום אוריאל אופיר.
לצערנו השבת רק אחד מחברי הקבוצה כתב (מפאת הצניעות לא נכתוב את שמו) אז נביא כאן את דבריו במלואם כיוון שהם לא ממש ארוכים.
כמו כן, נפתח דיון לפסח כך שכל המעונין לכתוב על פסח יכתוב בדיון הקיים.

הנה דברים על הפרשה:
"...אשה כי תזריע וילדה זכר"
הפסוק הזה לשונית קצת לא מובן, שהרי פעולת ההזרעה שייכת לגבר, אז כיצד כותבת התורה שהאישה מזרעת (ומה גם שבהמשך כתוב במפורש "ואם נקבה תלד"- מכאן שתפקיד האישה ללדת ולא להזריע)? ועוד קשה, על דרך משל נאמר שהפעולה שהפועל עושה היא בעלת דמיון לפועל, כמו לדוגמא כששומעים על מישהו שעשה משהו אז אומרים "כל כך מתאים לו", והנמשל- אם האישה מזרעת אז הגיוני שתצא נקבה ולא זכר, אז איך זה מסתדר?

הזוהר הקדוש מגלה לנו כי "דְּלֵית בִּרְיָה בְלָא דְכַר וְנוּקְבָא...אַבָּא וְאִימָּא, חַד יָהֵיב טִפָּה דְכוּרָא וְחַד נוּקְבָא, וְכַד שַׁלִּיט דְּכוּרָא עַל נוּקְבָא אִיהוּ דְכַר, וְכַד שַׁלִּיט נוּקְבָא עַל דְּכוּרָא אִיהוּ נוּקְבָא" (אין בריה ללא זכר ונקבה...אבא ואמא, אחד נותן טיפת זכר ואחד טיפת נקבה, וכאשר שולט הזכר על הנקבה, הוא זכר, וכאשר שולטת הנקבה על הזכר, היא נקבה). בכל אדם, בין גברים בין נשים, קיימים שני פנים: פן זכרי ופן נקבי. כאשר "אשה מזרעת תחילה" (כלשון הגמרא במסכת נידה) אז לא פלא שיצא זכר, כי תפקיד ההשפעה ("מזרעת"=) שייך לגבר שתפקידו להשפיע, ואם האישה לקחה על עצמה תפקיד זה של השפעה, אז במילא יצא זכר (=משפיע).
זה מסביר כיצד "אישה כי תזריע וילדה זכר" שהרי ברגע זה שהאישה "מזריעה" אז פועל בה הפן הזכרי שבה ובמילא התוצאה תהיה כמו הפעולה- הזרעה=זכר.

יהי רצון שנדע כל אחד את תפקידו שלו וכך יטע זרע לדורות הבאים אחריו.
שבת שלום ורק אור.לעילוי נשמות כלישראל :אברהם בן זולה, מימון בר שתיתא ,הרב מרדכי צמח בן מזל טוב,מיסה בת שמחה,חדורה בת זולה,רחל בת זולה,לאומה בת זולה,ציון בן שמחה,אברהם בן שמחה,טוני בת חווה, ,מסעודה בת מברוחה,מרגלית בת מסעודה,משה בן עזיזה,משה בן חווה,ציון בן חווה,שמחה בן חווה,אבא דוד בן עזיזה,מינה ברכה בת שרה,שלמה בן שרה,אופיר בת זהבית ז"ל בן שרה,אברהם,יצחק,יעקוב,משה,אהרון,דוד,שלמה,תנאים,אימורים,ראשונים,אחרונים,שבת שלום;