יום שני, 28 בנובמבר 2011

ימ"מ

סיירת מטכ"ל + יחידות מובחרות - צה"ל

יום ראשון, 27 בנובמבר 2011

מה בין אומץ לגבורה? שיחה על התמודדות עם משברים עם הרב אליהו שרביט

מרכז קהילתי "מבראשית" שכונת הדר המושבות פתח-תקוה, רחוב רחבעם זאבי 2 פתח-תקוה, Petah Tikwah, Israel

 "נקודה טובה" - פעילות תורנית לצעירים וצעירות (גילאי 22-35) בפתח-תקוה מזמינים אתכם לשיחה לקראת ר"ח כסלו בנושא:
מה בין אומץ לגבורה?
לרפואת צוריאל בן גאולה
שיחה על התמודדות עם משברים
... עם הרב אליהו שרביט
ר"מ בישיבת "היכל אליהו" בכוכב יעקב
ומרצה בכיר במדרשות
ביום ראשון הקרוב א' כסלו 27.11.11
בשעה 21:15 התכנסות כיבוד ושתיה
בשעה 21:30 השיחה מתחילה!
במרכז קהילתי "מבראשית" רחוב רחבעם זאבי 2
שכונת הדר המושבות פתח-תקוה
החניה במקום
20 ש"ח השתתפות כולל שתיה וכיבוד
הפעילות בתמיכה וסיוע של אגף הספורט והמתנסים והאגף לתרבות תורנית בעירית פתח-תקוה!
איך מגיעים?
אם יש לכם GPS יתכן ולא יזהה את הרחוב כי הוא חדש יחסית - אז אפשר להזין רחוב גיסין או רחוב ראשון לציון שמוביל מגיסין לרחבעם זאבי.
בכל מקרה אני ממליץ על האתר ymap - ובעצמי ריכזתי עבורכם מפות שיוכלו לעזור:
http://shaylist.blogspot.com/2009/04/blog-post_10.html
לבאים באוטובוס - הכי טוב זה להגיע לז'בוטינסקי פינת יצחק שדה-קרול
(מלא אוטובוסים מגיעים לשם: 66,51,50 ועוד) - לרדת שם וללכת ברגל את רחוב קרול, להמשיך לרחוב ראשון לציון - ואז לפנות ימינה לרחבעם זאבי
החניה במקום!
המלצה חמה לחניה: לפני שפונים ימינה לרחוב רחבעם זאבי, ממש בצומת בצד שמאל, יש חניה ענקית! פנו שמאלה (במקום ימינה לרחוב רחבעם זאבי) בצעו פניית פרסה וכנסו לחניה הזאת... בהצלחה:)
לפרטים נוספים (אין לנו מה להוסיף - אבל למי שמתעקש או לא מוצא את המקום):
שי יאסו 0505-913914
אורן ניסני 054-4632715
ראש חודש כסלו הבעל"ט - דבר תורה

לרפואת צוריאל בן גאולה

שמות החודש
בתנ"ך נקרא חודש זה בשם חודש כסלו, כאשר עפ"י מניינו הסידורי מתחילת השנה (תשרי) הוא החודש השלישי. מאז התגלות תורת החסידות זכה החודש, לשמות נוספים: החודש החסידי וחודש הגאולה.
השמות השונים שיש לחודש , מבטאים את היבטים שונים של מהותו, כפי הידוע אשר שמו של דבר, "אשר יקראו לו בלשון הקודש", מבטא את תוכנו ומהותו ואף מכיל הוראות בעבודת ה' המיוחדות לחודש זה .
חודש כסלו
חודש כסלו נזכר בתנ"ך:
(א)ו?י?ה?י ב??ש??נ?ת א?ר?ב??ע ל?ד?ר?י?ו?ש? ה?מ??ל?ך? ה?י?ה ד?ב?ר יי א?ל ז?כ?ר?י?ה ב??א?ר?ב??ע?ה ל?ח?ד?ש? ה?ת??ש??ע?י ב??כ?ס?ל?ו (זכריה ז, א)
(א)ד??ב?ר?י נ?ח?מ?י?ה ב??ן ח?כ?ל?י?ה ו?י?ה?י ב?ח?ד?ש? כ??ס?ל?יו ש??נ?ת ע?ש??ר?ים ו?א?נ?י ה?י?ית?י ב??ש?ו?ש??ן ה?ב??יר?ה: (נחמיה, א, א)
חיבור שבין הכיסוי והגילוי
"..ענין זה מרומז גם בהשם "כסלו" - שמו המיוחד של חודש השלישי דחדשי החורף:
"כסלו" - כולל ב' התיבות "כס" "לו": "כס" - מלשון כיסוי, העלם, ו"לו" - שמספרו ל"ו, הגימטריא ד"אלה" - מורה על הגילוי, ששה פעמים ששה. וחיבור שניהם בתיבה אחת - "כסלו" - מורה על חיבור ההעלם והגילוי, היינו, שהעצם (שהוא בהעלם אצל המקבל) בא בהתגלות, כיון שאין זה באופן של משפיע ומקבל, אלא באופן שנעשים חד ממש.
ומודגש גם בהיו"ט שבסיומו וחותמו של חודש כסלו, היו"ט דחנוכה – שעם היותו בסיומו של החודש, כשאור הלבנה הולך ומתמעט מיום ליום, מודגש בו בפועל ובגלוי הענין ד"מוסיף והולך", "יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך", שמיום ליום הולך וניתוסף באור - שבזה מודגש שהמיעוט דאור הלבנה אינו אלא מיעוט בדרגא של "אור" (הארה בלבד) מפני הקירוב להעצם שלמעלה מהארה, אבל, לא מיעוט בההתגלות, שהרי מיום ליום הולך ומאיר יותר ויותר, שני נרות, שלש נרות וכו', שהולך וניתוסף בהתגלות העצם.
(ש"פ וישלח, ט"ז כסלו ה'תשנ"ב, התוועדויות ע' 361)
חודש השלישי
מתן תורה של פנימיות התורה
והנה, נוסף לשם החודש "כסלו", ישנו גם שם החודש בהתאם למספר הסידורי של החדשים - ראשון שני שלישי וכו', זאת אומרת, שחודש כסלו הוא "חודש השלישי" (ע"פ המנין המתחיל מחודש תשרי)...
וכמבואר בכמה ספרים, ובמכתבי אאמו"ר (לקוטי לוי"צ אגרות ע' רה ואילך) בארוכה - שחודש סיון הוא חודש השלישי מניסן (חודש השלישי דחדשי הקיץ), וחודש כסלו הוא חודש השלישי מתשרי (חודש השלישי מחדשי החורף) ואדרבה: יש מעלה בחודש השלישי מתשרי (כסלו) לגבי חודש השלישי מניסן (סיון) - "כי ההתחלה מניסן הוא בדרך או"י (=אור ישר) כו', משא"כ תשרי שהוא או"ח (=אור חוזר), תשובה שלמעלה מעבודת הצדיקים". ובדוגמת המבואר בכתבי האריז"ל שישנו חילוק בין מנין החדשים מלמעלה למטה ובין מנין החדשים מלמטה למעלה...
ביאור הדברים:
כללות הענין ד"חודש השלישי" הוא - שבו ניתנה התורה לישראל. וכפי שמודגש בגמרא (שבת פח, א) מעלת מספר "שלשה" בקשר למתן תורה - "אוריאן תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי". ובפירוש ר' נסים גאון מוסיף עוד כמה ענינים שבמספר שלשה.
והנה, בחודש סיון (חודש השלישי דחדשי הקיץ) הי' מ"ת דנגלה דתורה, ובחודש כסלו (חודש השלישי דחודשי החורף) הי' מ"ת דפנימיות התורה, "נשמתא דאורייתא" - בי"ט בכסלו...
בנוגע למ"ת דפנימיות התורה - בחודש כסלו: בעת מ"ת (בחודש סיון) ניתנה אמנם כל התורה כולה, הן נגלה דתורה, גופי תורה, והן פנימיות התורה, נשמתא דאורייתא. וכמבואר במדרז"ל שבעת מ"ת ראו בנ"י את המרכבה העליונה כו', וכמ"ש "ויחזו את האלקים".
אבל אעפ"כ, עיקר הגילוי דפנימיות התורה למטה, באופן ד"יתפרנסון", בהבנה והשגה, היינו, שהלימוד דפנימיות התורה יהי' באופן ד"יחוד נפלא", עד שנעשה "דם ובשר כבשרו", ובאופן ד"תורתך בתוך מעי" - הרי זה נפעל בחודש כסלו (י"ט בכסלו), שאז הי' עיקר הגילוי דפנימיות התורה למטה (משא"כ במ"ת דחודש סיון, שאז נתגלה בעיקר נגלה דתורה, גופי תורה).
(ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו ה'תשמ"ב, התוועדויות ע' 420-421)
החודש החסידי
ריבוי האירועים החב"דים בחודש כסלו ובפרט י"ט כסלו ראש השנה לחסידות, מקנים לחודש זה את תוארו "חודש חסידותי (א' חסידישער חודש)".
כשאומרים שחודש כסלו הוא חודש חסידותי - אין צורך בהסברה נוספת, כיון שמובן וגם פשוט לכל, אנשים ונשים, וגם טף, שגם כשמדברים עם ילד שגדל והתחנך בבית חסידי - יודע בפשטות שחודש כסלו קשור עם חסידות, ובפרט בדורנו זה שניתוספו ונתגלו בחודש כסלו כמה ענינים הקשורים עם פנימיות התורה שנתגלה בתורת החסידות.
לכל לראש - י"ט כסלו, יום ההסתלקות של המגיד, שקשור עם פנימיות התורה, וגם חג הגאולה של אדמו"ר הזקן, שבו התחיל עיקר הענין ד"יפוצו מעינותיך חוצה"...
ועד"ז בנוגע לעוד כו"כ ענינים שנתגלו בחודש כסלו, ו"תן לחכם ויחכם עוד" - כפי שבודאי ימצא כאו"א עוד כו"כ דוגמאות. ועד לסיומו וחותמו של חודש כסלו - ימי חנוכה , שנקבעו על נס השמן, ש"שמן" מורה על פנימיות התורה.
(ליל ר"ח כסלו התשנ"ב, התוועדויות ע' 373)
חודש הגאולה
בחודש זה התרחשו כמה ימי גאולה אצל רבותינו נשיאנו, כשהמפורסם הוא י"ט כסלו חג הגאולה של אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, ממאסרו (תקנ"ט), וכן י' כסלו חג גאולת אדמו"ר האמצעי (תקפ"ז), ובדורנו ר"ח כסלו (תשל"ח), יום ההודיה על יציאתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לביתו, לאחר האירוע הבריאותי (שמיני עצרת). ו"הגאולה דחנוכה (בסיומו של חודש כסלו), עד להגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, שאז תהיה החנוכה דבית המקדש השלישי".
כבר התפשט בתפוצות ישראל
ולהוסיף, שכבר נתקבל ונתפשט בתפוצות ישראל (ומוסיף והולך) שחודש כסלו נקרא "חודש הגאולה", החל מר"ח כסלו (שכולל כל ימי החודש), "ראש חודש של גאולה" - נוסף על השייכות הכללית דגאולה לחידוש הלבנה שבכל ר"ח (ובהדגשה יתירה בר"ח כסלו, "כס לו"), שמורה על החידוש דישראל ש"עתידים להתחדש כמותה" בביאת דוד מלכא משיחא.
באדיבות אתר הגאולה - http://www.hageula.com/calendar/kislev/2441.htmlעזרת נשים

בס"ד   א"א"א

לרפואת צוריאל בן גאולה
יום שני ב' כסלו
שיעורו של המקובל הרב עזרא שיינברג מצפת
בנושא שמות
בשעה 18:15
בבית הכנסת "היכל יעקב" רח' ריינס 17, קריית משה, ירושלים
כניסה: 50 ש"ח תרומה לישיבת "אורות הארי" בצפת ההולכת ונבנית...
הנחה לבני ישיבות/ בנות מדרשה/ובנות ש"ל .
להלן סיפור "מאביהם של ישראל" כרך רביעי עמ' 280
על תפילה בציון של הרב מרדכי אליהו זצ"ל בהר המנוחות, בירושלים
"הרב מרדכי אליהו זצ"ל דיבר המון על גאולה שתבוא מתוך אחדות, אני רוצה לספר לכן על תפילה שערכנו בציון של הרב מתוך אהבת ישראל גדולה ומתוך אחדות.
תפילה שפעלה ישועות פלאיות שראינו עין בעין.
התאספנו בציון של הרב זצ"ל,כמה חברות שזקוקות לישועה. זו הייתה בשבילנו פעם ראשונה. ...
המפגש הראשוני עם המצבה של הרב היה קשה לכולנו. בכינו והתפללנו מעומק הלב . אחר כך התאספנו במעגל יחד כל הנשים ואמרנו את תפילת "אור החיים" הקדוש על גאולה השכינה, מילה במילה בתחנונים. לאחר מכן כל אחת לפי הסדר אמרה את שמה ואת שם אמה . היא התפללה בלחש את תפילתה האישית ואנחנו התפללנו במקביל, בלחש שהקב"ה יושיע ויעזור לה על כל מה שהיא מבקשת.
בזכות החיד"א הקדוש, בזכות אבא שלנו הרב אליהו זצ"ל, שיפתחו לה שערי שמים לתפילתה. שאבא שבשמים יושיע אותה.
בקבוצה שלנו הייתה בחורה רווקה ששנים רבות מחפשת את בן הזוג שלה. היא הייתה כבר בת שלושים - ושמונה וחצי קיבלה הרבה ברכות מהרבה רבנים, ושום דבר לא זז אצלה.הייתה איתנו גם בחורה שהיה לה קשר ארוך עם בחור למטרת נישואין והיא לא הצליחה להחליט. גם היא בקשה רחמים להצלחתה , וגם עליה ביקשנו כולנו.....
התפילות היו מאוד חזקות.. הרגשנו כמעט את הנוכחות המוחשית של הרב זצ"ל.
לאחר פחות מיומיים הציעו לרווקה בת ה-שלושים ושמונה וחצי להיפגש עם החתן שלה, ולאחר ארבעים יום היא התארסה....
נפעמנו ממה שקרה והתחלנו להתאסף מידי פעם כמה נשים ובנות לתפילה בציון של הרב...
(פנינה כהן, ירושלים)
הסיפור על הרווקה בת השלושים ושמונה וחצי שהתארסה(שובל לוגסי) תוכלו למצוא "באביהם של ישראל" כרך רביעי עמ' 283לעילוי נשמת נעמי אסתר פייגא לבית קזיוף ת.נ.צ.ב.ה

בית מדרש ישיבתי ירושלים

נא להתפלל לרפואת צוריאל בן גאולה.
בס"ד
שלום וברכה
בעז"ה ביום שני יתקיימו בבימ"ד התוכניות הבאות:
- הרב קוסטינר
- הרב נתנזון - מסכת ברכות
כמו כן אנו שמחים לבשר על פתיחת תוכנית חדשה שתעסוק בנושאים של תורה וחברה
מרכז התוכנית: הרב עידו רכניץ.
ביום רביעי יתקיים בבימ"ד השיעור בתוכנית ההלכה
הלימוד יתקיים בין השעות 22:00 - 20:00
ערבית תתקיים בשעה 22:00
כיבוד קל יוגש במקום.
אביעד ויסבוים
רכז בימ"ד ירושלים
0544652264
Aviadv3@gmail.comיום שני, 14 בנובמבר 2011

יום רביעי, 2 בנובמבר 2011

שוס - שירים וסיפורים,שירה בציבור בהשתתפות ד"ר מיכה גודמן

כל סוף הוא התחלה חדשה

דרושים מפיקים\ות

דרושים מפיקים\ות
לחברת התקשורת והעיתונות "מקור ראשון" דרושים מפיקים\ות.
אחריות על הפקת מגזינים מורכבים ומאתגרים.
ניסיון מוכח בהפקה- חובה , ניסיון בתחום העיתונות –יתרון.
משרה מלאה, נדרשת מוכנות לשעות עבודה גמישות.
מגורים באזור ירושלים- חובה.
נדרשת זמינות מיידית.
קו"ח מתאימים יש לשלוח למייל : mr1gius@gmail.com
נא לציין בכותרת " משרת הפקה"שרהלה מטפחות,שבי מטפחות מעוצבות,מכירות אופנה ברחבי הארץלצאת אל השגרה