יום חמישי, 25 בפברואר 2010

הגיע זמן הגאולה!-שאם 600 אלף איש יקראו היום בתענית אסתר את פרק ה' בתהילים 7 פעמים תבוא הגאולה!!!


מרן החיד"א התגלה לאחד הצדיקים בחלום ואמר שאם 600 אלף איש יקראו היום בתענית אסתר את פרק ה' בתהילים 7 פעמים תבוא הגאולה!!!
העבירו הלאה


דרושים ל"כיפה"

עיתוני הילדים והנוער "אותיות" ו"סכריות" מחפשים סוכן/ת מכירות מוצלח/ת.


עיתוני הילדים והנוער "אותיות" ו"סכריות" מחפשים סוכן/ת מכירות מוצלח/ת.

כישורים נדרשים: ייצוגיות, הכרת המגזר הדתי, יכולת מכירות טובה, רשיון נהיגה.

תנאים טובים למתאימים/ות.

ניתן לפנות: 08-6810063/5 (בת שבע)

או בדוא"ל: otiyot@walla.co.il

יום רביעי, 17 בפברואר 2010

מטכנולוגיית הדור השלישי לחינוך בעולם השלישי / יניב חדדמטכנולוגיית הדור השלישי לחינוך בעולם השלישי / יניב חדד
קריסתה של המערכת החינוכית במדינת ישראל היא פרי העדרה של מדיניות ברורה , ודבקות שמרנית בכל מה שקשור בעבר מבלי להתייחס להתפתחות הצרכים העתידיים של הבוגר העתידי.
לדוגמא : דבקות בשוויוניות בכלל המערכת , דבר זה הינו מתכון בטוח לדריכה במקום ואפילו רגרסיה הן בהישגים החינוכיים והן בשאיפה לקדמה ומצוינות.
אי פיתוח תוכניות לימודים לעתיד הקרוב דהיינו למערכת החינוך אין יחידת מחקר ופיתוח ששוקדת על תכני העתיד אלא , המערכת כל הזמן עסוקה במסקנות מן העבר בכדי לסדר את הווה.
אבל נשאלת השאלה : ומה עם תכנון העתיד ? הרי ידוע שהווה עבר והעתיד הוא עכשיו.
עשרות רבות של שנים עברו מאז מקבלי ההחלטות החליטו על מדיניות מכוונת של אינטגרציה חברתית במערכת החינוך. המציאות הוכיחה שהמפתח לאינטגרציה הוא הישגים לימודים , והמפתח להישגים לימודיים הוא חינוך קידמה ומצוינות. . כידוע היום אנו חיים בעולם בו טכנולוגיית הדור השלישי היא השולטת ונכון הוא הדבר להשתמש בכלים שהתפתחו עם הקדמה במקום לנבור בבעיות העבר ובזכות כך להפוך "למדינת עולם שלישי" בכל מה שקשור במערכת החינוך.
אחת הנקודות החשובות של מקבלי ההחלטות אי למנוע נשירה מבתי ספר "התמדה ומניעת נשירה" , לדעתי הוראה זו היא אנטי-תזה להגדרה הבסיסית של החינוך. אי אפשר לחנך וללמד במקום שבו יושבים תלמידים שאינם רוצים ללמוד. מקומם של ילדים בעייתיים ואלימים הוא במוסדות המתאימים לצרכיהם ולמעמדם והניסיון לארוז את כל סוגי התלמידים באריזה אחת היא טעות, ומי שדוגל באי נשירה הופך את בית הספר ואת המורים בו לשמרטפים בחסות החוק. הגיע הזמן שיתחילו להתמודד עם בעיות כמו נשירה במקום לחוקק חוקים שבפוגעים בסופו של תהליך בכלל באוכלוסיה.
כידוע , לכל סוג אוכלוסיה ישנן דרכים מסיימות ללימוד ולהעברת הידע הנדרש , וזאת בשל הרב גוניות של האוכלוסייה בחברה הישראלית ולכן , ברגע שאנו "מנחיתים" הוראות מבלי לבדוק את ההשלות שלהן אנו נמצאים ברגרסיה והופכים למדינת עולם שלישי במקום להוביל את בעולם של הדור השלישי.
ולסיום :
הגיע הזמן להוביל שינוי רדקלי במערכת החינוך , יש להחזיר את הערכים , הציונות והמצוינות , נלמד את הילדים לחשוב , לחקור ולשאול מפני אלה הם כלי הקדמה והכלים להתפתחות
ואם לא כן
מפוטנציאל של מדינת הדור השלישי נהפוך במהרה למדינת עולם שלישי.יום שישי, 12 בפברואר 2010

דבר תורה - פרשת משפטים

מאת :אביתר איזק


את מספר ימיך אמלא"
בפסוק זה הקב"ה מברך את ישראל אם ישמרו את מצוותיו וצריך להבין מה בדיוק טבע הברכה. נראה שלפי הפשט הכוונה שהקב"ה יאריך את ימינו וחיינו. אבל הלשון של הפסוק היא קצת מוזרה,מה פירוש הביטוי אמלא?
נראה שיש פה ברכה מסוג אחר, אדם יכול לחיות מאה ועשרים שנה ולחיות חיים ריקים וחסרי משמעות ולעומת זאת יש אדם החי חיים קצרים וכל ימיו מלאים באור ובשמחה. נראה שזוהי כוונת הברכה שכל חיינו יהיו מלאים במשמעות. השאלה איךצ עושים את זה? מהי המשמעות שאמורה למלא את חיינו בתוכן? פה אנחנו קופצים לתחילת הפסוק " לא תהיה משכלה ועקרה בארצך" כלומר שכל הנשים יילדו ולדים שיהיו בניי קיימא, נראה שלא סתם הוצמדו ברכות אלה יחד אלא בשביל להגיד לנו שחיים בעלי משמעות הם חיים של יצירה ושל נתינה לעולם ולא לקיחה ממנו כמו האישה היולדת ובוראת חיים חדשים בעולם כך חיים מלאי משמעות יהיו חיים בעלי נתינה ויצירה.
שבת שלום לכולם- אשמח לתגובות
מוקדש לרפואת תמר רבקה בת אדית יעל
מרים בת זולה
מליה בת זולה
הרב מרדכי צמח בן מזל טוב
הרב עובדיה בן ג'ורג'יה
ראם בן חיה מרגלית
נעמה בת עידית
חי בן איילה
לעילוי נשמת:
כל נשמות ישראל מתחילת העולם ועד סופו
אברהם בן זולה

יום שני, 8 בפברואר 2010

לרפואת כל חולי עמו ישראל

לרפואת הרב מרדכי צמח בן מזל טוב
לרפואת הרב עובדיה בן ג'ורג'יה


פרק כ' בתהילים:
למנצח מזמור לדויד
יענך יהוה ביום צרה
ישגבך שם אלוהי יעקב
ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך
יזכור כל מינחותך
ועולתך ידשנה סלע
יתן לך כללבבך וכל עצתך ימלא
נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול
ימלא יהוה כל משאלותיך
עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו
יענהו משמי קדשו בגבורות ישע ימינו
אלה ברכב ואלה בסוסים
ואנחנו בשם יהוה אלוהינו נזכיר
המה כרעו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד
יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו
שנשמע רק בשורות טובות!!!
העבירו הלאה, בבקשה !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יום שישי, 5 בפברואר 2010

דברי תורה פרשת יתרודברי תורה פרשת יתרו
בפרשה זאת מגיעים בני ישראל אל התכלית והשלמות .
לאחר היציאה ממצרים המלווה בניסים ונפלאות שלא ראתה כל בריה מעולם.
משעבוד, לחירות, לגאולה השלמה ,ולמעמד הנכסף והנשגב של קבלת התורה ועשרת הדיברות.
במעמד זה בני ישראל עלו לדרגה כ"כ גבוהה ששמעו את הקולות מפי הגבורה – "וכל העם רואים
את הקולות ואת הלפידם ואת קול השופר ואת ההר עשן וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק"
מפרש רש"י – רואים את הקולות – רואין את הנשמע שאי אפשר לראות במקום אחר.
את הקולות – היוצאין מפי הגבורה.
וינעו – אין נוע אלא זיע.
ויעמדו מרחוק – היו נרתעין לאחוריהם שנים עשר מיל כאורך מחניהם ומלאכי השרת
באין ומסיעין אותן להחזירם שנאמר מלכי צבאות ידודון ידודון.
מובא בהפטרה [ישעיה פרק ו'] – את חזיון ישעיה כמקבילה למראות שראו בני ישראל בקבלת התורה.
ואת ההתנדבות של הנביא ישעיה לנבא לעם ישראל.
בכל אורח חיינו ,בכל תחום שבו נפעל - המטרה הנכונה היא להגיע לתכלית ולשלמות של קבלת
עול מלכות שמיים ,עשיית מצוות,חסדים, ומעשים טובים לשם שמים ואז ב"ה נגיע לדרגה כ"כ גבוהה שנזכה לגאולה שלמה וביאת משיח צדקנו במהרה בימנו – אמן!
לרפואת כל חולי עמך ישראל:
מליה בת זולה.
מרים בת זולה.
הרב מרדכי צמח בן מזל טוב.

ולעילוי נשמת כל נשמות ישראל:
אברהם בן זולה.