יום שלישי, 30 בנובמבר 2010

בגדים ומטפחות מועוצבותיריד מעצבים- הוד והדר, החל ממוצאש במרכז וואהל ליד אוניברסיטת בר אילן

יום שני, 29 בנובמבר 2010

להקת המדרגות - 30/11 יום ג- ב"קופסא"המדרגות ב"קופסא"

30-11 יום ג' 21:30
קהילת סלוניקי
7 נאות אפקה ת"א
להזמנת כרטיסים:
03-6484788.ש"ח40
להתראות!!רק טוב!

תכלת-שעורי תורה

תכלת-שעורי תורה

יום שני:(כ"ב כסלו,29.11.10)
הרב יוני מילוא ”סוד החלומות”
ימי שני, 21:00 ,במקום יוגש כיבוד קל, כניסה:20 ש“ח
מקום:"הבית היהודי" מרכז אליאב, אחוזה 68 , פינת שברץ רעננה.
יום רביעי:"(כ"ד כסלו,1.12.10)
הרב יוקי-סיפורי רבי נחמן מברסלב.
בבית הכנסת לכו נרננה רח' הרצל 5 רעננה,שעה 21.15
יום שישי:(כ"ו כסלו,3.11.10)
ר' עופר שרעבי+ר' יחיאל גינזבורג - "יסודות באמונה לאור פרשת השבוע",
"בית פישר"(שער ברזל כחול) רח' קלאוזנר רעננה מול אולמי "אלגרו".
בשעה 20.30 במקום יוגש אחלה של כיבוד.
משפט השבוע:
בדיבור אתה אומר כן ואני אומר לא, אנחנו כבר מתנגדים זה לזה. בניגון, הרי דבר נפלא, אני שר את הניגון ואתה שר תווים אחרים, ויוצאת הרמוניה עמוקה ביותר. הגילוי הגדול ביותר של אחדות ה' בעולם הזה, הוא הניגון.
( ר'קרליבך).
לפרטים ניתן לפנות לאיתן - 0524344757
וגם בגרופ בפייסבוק:"תכלת"-שיעורי תורה
http://www.facebook.com/group.php?gid=12185315983

פרויקט מסעלה - נר שני של חנוכה


שולי רנד + עידן עמדי מוצ"ש 4/12 בנייני האומה ירושלים

הרב יאיר הכלב, ארז לב ארי,א גרויסע מציעה - תניא

מתנה לחנוכה

להזמנה
כניסה לאתר
להזמנה -1-700-701-081  
 http://www.money-nanny.co.il/hebrew/Product.aspx?Product=5&Category=4
דרושים מפיציםדרושים AIG ו קסטרו

המוסיקה חוזרת לשני- אנסמבל יאמאן: בית אביחי ירושלים

המוסיקה חוזרת לשני- אנסמבל יאמאן:


יום שני, כ"ב בכסלו 29/11/2010
בשעה 21:00
כרטיס מבוגר: 40 ש"ח
כרטיס סטודנט: 20 ש"ח
ניתן להזמין כרטיסים
אנסמבל יאמאן
קבוצת מוסיקאים צעירה מפיחה חיים חדשים במוסיקה התימנית השורשית. למנגינות מסורתיות קסומות שעברו מדור לדור ולוו על ידי תוף פח בלבד, מצטרפים כעת גיטרות, חצוצרה וכלי הקשה, שיוצרים צליל וקצב חדשים.
יגאל מזרחי- שירה, כלי הקשה
אריאל נחום- שירה, כלי-הקשה, חליל אפריקאי
אסף סוברי- גיטרה אקוסטית וחשמלית
תומר סגל- גיטרה בס
רועי חרמון- כלי נשיפה
נועם דויד- כלי הקשה
http://www.myspace.com/yamangroup
*מופע ישיבה
מספר הטלפון להזמנת כרטיסים: 6215900 02

הלכות חנוכה חלק ב

סימן תרעא: סדר הדלקת נר חנוכה ומקום הנחתו‎
הלכה א: להיזהר בהדלקת נרות חנוכה, ואפילו מי שידו אינה משגת‎
צריך להיזהר מאוד מהדלקת נרות חנוכה, כי היא מצוה חביבה עד מאוד, לפרסם את הנס בהודאה לה' יתברך על הניסים שעשה לנו, והעושה כן זוכה לבנים תלמידי חכמים (מסכת שבת דף כ"ג). ‎
ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה מוכר כסותו או נותנן בעבוט שלם, כדי להשיג דמי שמן את נרות חנוכה. וכן חייב להשכיר עצמו לפועל כדי שיוכל ליקח שמן להדלקה, כדי שיעור נר אחד לכל לילה. לכן מצֻווים כל גבאי צדקה להשגיח על העניים, ולתת להם גם שמן להדלקת נרות חנוכה, אלא שאינם מצֻווים לתת להם יותר נרא אחד בכל לילה, כפי עיקר הדין של המצווה.‎
הלכה ב: נרות חנוכה לאלמנה הניזונית מנכסי יתומים‎
וכן אלמנה הניזונית מנכסי יתומים, צריכים לתת לה לקניית שמן לנרות חנוכה, כיוום שאף הנשים חייבות בנר חנוכה. אולם, גם בזה אין לחייב את היתומים לתת לה יותר מכדי נר אחד לכל לילה, ואין לכוף את היתומים לשלם לה להידור מצוה.‎
הלכה ג: כמה נרות צריך להדליק בחנוכה?‎
מעיקר הדין די בנר אחד לכל בית ובית מישראל, בין שבני הבית מרובים, בין שהם מועטים, אולם נהגו להדר במצוה זו, ומנהג הספרדים שבלילה הראשון מדליקים רנ אחד לכל בני הבית, ומכאן ואילך מוסיפים והולכים להדליק נר אחד לכל לילה, עד שבלילה האחרון יהיו שמונה נרות. ואפילו {אם} בני הבית מרובים, אין מדליקין יותר.‎
הלכה ד: מי שאין לו מספיק שמן להדלקה במשך כל הימים‎
מי שאין לו שמן לכל שמונת ימי חנוכה, אלא רק כדי הדלקת לילה אחד, לא יחלק את השמן כדי להדליק מעט בכל לילה לפרסם הנס, אלא ידליק כשיעור בלילה הראשון. ואם לא יישאר ללילות האחרים, אין בכך כלום, דאנוס רחמנא פטריה {=הקב"ה פוטר את מי שנאנס ולא עשה את המצוה}. ‎
ומכל מקום, אם בליל ב' או ליל ג' והלאה יש לו שמן כשיעור החיוב וההידור, וחושש פן לא יישאר לו למחר, מוטב שידליק רק החיוב, ואת הנר של ההידור יניח למחר.‎
ומי שאין לו שמן הרבה בלי שמיני, כדי שיספיק לשמונה נרות, יתן באחד {הנרות} שמן כשיעור, כדי שיוכל לברך עליו, ו{את} הנותר יחלק לכולם {=לכל שאר הנרות}, {מפני ש}אם ייתן בכולם שווה בשווה, לא יוכל לברך, הואיל ואין באף אחד מהם כשיעור.‎
הלכה ה: אם לא היה שמן להדר בתחילת הלילה, ונזדמן לאחר מכן‎
אם בליל שני או יותר מכן, הדליק רק נר אחד, מפני שלא היה לו יותר שמן, ושוב נזדמן לו {בהמשך אותו הלילה} עוד שמן שיוכל להספיק לשיעור של המהדרין, ידליק {את שאר הנרות של} ההידור בלי ברכה.‎
הלכה ו: אם מילא קערה שמן והקיפה פתילות‎
אם מילא קערה שמן, והקיפה פתילות, יש לו לכוף עליה בתחילה כלי, ורק אחר כך להדליק, ואז כל פתילה עולה לנר אחד. ואם לא כפה עליה כלי, אפילו לאחד לא עולה. ואם הדליק ואחר כך כפה עליה כלי, יכבה הנר, ויחזור וידליק נר חנוכה, אך לא יברך.‎
הלכה ז: לכתחילה יש להדליק את הנרות עד גובה 80 ס"מ מקרקע הדירה‎
מצות הנחת נרות חנוכה היא בתוך עשרה טפחים (80 ס"מ) מקרקע הדירה. ואם הניחם למעלה מעשרה טפחים, יצא {ידי חובת המצוה}. ויש להניחם למעלה מג' טפחים. ואם הניחם למעלה מעשרים אמה מקרקע הדירה (9.60 מטר), לא יצא {ידי חובת המצוה} אף בדיעבד, וצריך לכבות את החנוכיה, ולהניחה במקום הכשר ויחזור וידליקנה, אך לא יברך שנית.‎
הלכה ח: מצווה על הדרים בקומות הנמוכות להניח החנוכיה בחלון הפתוח לרשות הרבים‎
הדר בעלייה, מצווה שיניח נרות חנוכה בחלון או במרפסת, או בגזוזטרא הסמוכה לרשות הרבים, כדי לקיים פרסומי ניסא, וטוב להניח נרות החנוכה בתוך פנס של זכוכית {שיגן מרוח וגשם}, ולהעמידם באויר המרפסת, כדי שיירָאו לעוברים ושבים שברשות הרבים. ואם הוא גר בקומה שהמרפסת גבוהה מקרקע רשות הרבים עשרים אמה (9.60 מטר), יניח הנרות בפתח הדירה מבפנים, הואיל ואין בזה היכר כל כך לבני רשות הרבים.‎
הלכה ט: הנחת החנוכיה אצל מי שלא נכלל בסעיף ח‎
מצוה להניח נרות החנוכה בטפח הסמוך לפתח {=הכניסה לביית} שמשמאל הנכנס, כדי שתהיה המזוזה מימין, ונרות חנוכה משמאל, וכשהוא נכנס ויוצא, הרי הוא מוקף במצוות, ובייחוד כשנכנס בטלית קטן מצוייצת כהלכתה, אשר עליו יכוון מה שכתוב "והחוט המשולש לא במהרה ינתק".‎
הלכה י: דירה שיש לה שתי כניסות‎
דירה שיש לה שני פתחים משתי רוחות {=כיוונים}, צריך להדליק נרות חנוכה בשתיהן, מפני החשד, שיסברו שלא הדליק נר חנוכה כלל. ויש אומרים שבזמן הזה, שכולם מדליקים נרות בפנים ממש, ואין שום היכר לבני רשות הרבים, אין מדליקים אלא בפתח אחד.‎
הלכה יא: דין אורח שמייחדים לו חדר ללינה‎
אורח שמייחדים לו חדר בפני עצמו ללון שם, אף שיש לחדר פתח בפני עצמו, אינו צריך להדליק נרות חנוכה בחדרו, שבזמן הזה אין חוששין לחשד שיחשדוהו שאינו מדליק נרות חנוכה, שבלאו הכי כל ההיכר הוא רק לבני הבית, והם יודעים שהוא יצא ידי חובתו בהדלקת הנרות של בעל הבית. ואם ירצה להחמיר על עצמו ולהדליק בחדרו, אינו רשאי לברך.‎
הלכה יב: הנוסע בדרכים ללא לינה בלילה‎
הנוסע בספינה או ברכבת, ואפשר להדליק שם נרות חנוכה, נכון להדליק, שאין צריך בית קבוע לכך, כל {עוד ידוע לו} שלא יגיע לביתו באותה לילה, וכן אין מדליקין עליו בביתו.‎
סימן תרעב: זמן הדלקת נר חנוכה‎
הלכה א: אסור לאכול או ללמוד חצי שעה לפני זמן ההדלקה‎
אסור לאכול או ללמוד חצי שעה לפני זמן הדלקת נרות חנוכה (דהיינו כרבע שעה לפני השקיעה), ואפילו {אם} התפלל מנחה וערבים מבעוד יום, עד שידליק נרות חנוכה, ו{האיסור לאכול הוא} דוקא סעודת קבע, שהוא יותר מ{שיעור} 'כביצה' פת, אבל בפחות מכן, וכן אכילת פירות וכדומה - מותר. וכן אסור להתחיל במלאכה או בלימוד לפני שידליק נרות חנוכה. ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שנרות החנוכה שבבית דולקות, ואין להקל להן.‎
הלכה ב: לכתחילה זמן ההדלקה הוא בצאת הכוכבים, תוך חצי שעה‎
זמן הדלקת נר חנוכה הוא בצאת הכוכבים, שהוא כרבע שעה אחר שקיעת החמה. וקודם יתפלל תפילת ערבית, ואחר כך ידליק נרות חנוכה, {מפני} ש"תדיר ואינו תדיר, תדיר קודם", ונמשך זמנה {=זמן ההדלקה} "עד שתכלה הרגל מן השוק", דהיינו כמו חצי שעה אחר צאת הכוכבים. ומכל מקום, אם לא הדליק בתחילת הלילה, מדליק והולך כל הלילה. ואם לא הדליק עד שעלה עמוד השחר, ידליק אז בלי ברכה.‎
הלכה ג: בעניין חיילים המדליקים ומכבים לפני החשיכה ‎
חיילי הצבא, שאינם יכולים להדליק נר חנוכה עם זמן צאת הכוכבים, מסיבה בטחונית (ואין מדליקין עליהם בבתיהם), ורוצים להדליק נר חנוכה לפני השקיעה, ולכבותו עם רדת החשיכה, אין להם לברך בהדלקה זו, דחשיב {=שנחשבת} ברכה לבטלה לכולי עלמא {=לכל הדיעות}, כיוון שאינו נשאר דלוק חצי שעה אחר צאת הכוכבים.‎
הלכה ד: שיעורי תורה לפני הדלקת הנרות‎
‎בתי כנסת שמתקיימים בהם בכל יום שיעורי תורה עם קהל המתפללים, בין תפילת מנחה לערבית, אם נראה למגיד-השיעור שהקהל יחזרו לשיעור לאחר הדקת נרות חנוכה, יש להעדיף קיום מצוות ההדלקה בזמנה, דהיינו שהציבור ילך לביתו להדליק עם צאת הכוכבים. אבל אם קיים חשש, שאם ילכו לביתם להדליק נר חנוכה, יימנעו מלחזור לשיעור, יש לקיים את השיעור כמו בכל יום, ולאחר השיעור ילכו להדליק נר חנוכה בביתם.‎
הלכה ה: בעל שמתעכב בעסקו יאמר לאשתו שתדליק‎
‎בעל חנות שסוגר את חנותו בשעת ערב מאוחרת, יאמר לאישתו שתדליק נר חנוכה בביתו בצאת הכוכבים, ו{הוא} ייצא ידי חובה בהדלקתה. ועדיף לנהוג כך מאשר שבעל הבית ידליק בעצמו בלילה, אחר חצי שעה מצאת הכוכבים.‎
הלכה ו: בן המתארח אצל אביו בשבת חנוכה‎
‎בן המתארח אצל אביו בשבת חנוכה, ויוצא מביתו ביום שישי אחר פלג המנחה כדי ללכת לאביו, ועתיד לחזור לביתו בלילה, יש אומרים שידליק בביתו אחר פלג המנחה, באופן שהנרות ידלקו עד אחר חצי שעה מצאת הכוכבים, שמאחר וחוזר לישון בביתו, החיוב הוא על הבית.‎
הלכה ז: אין תשלומין להדלקת נרות חנוכה‎
מי שנאנס ולא הדליק לילה אחת, אין לו תשלומן למחר, אלא מדליק למחר כמספר הנרות שמדליקים כל העולם‎
סימן תרעג הלכה א: באיזה שמן להדליק‎
כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה, ושמן זית מצוה מן המובחר. וכן מצוה מן המובחר לעשות את הפתילה מצמר-גפן. ואף על פי שגם נרות שעוה כשרים להדלקת נרות חנוכה, עיקר המצוה בשמן, הואיל והנס קרה בשמן בבית המקדש.‎
סימן תרעג הלכה י: אסור להשתמש לאור נרות חנוכה, טעם השמש‎
אסור להשתמש לאור נרות חנוכה, ואפילו לבדוק מעות או למנותם לאור החנוכיה - אסור, אע"פ שזהו תשמיש עראי. ואפילו תשמיש של קדושה, כגון ללמוד, אסור. ולכן נוהגים להדליק נר נוסף, הנקרא "שַמָש", כדי שאם ישתמש לאורה, יהיה זה לאור השמש. ויש להניח הנר הנוסף (השמש) גבוה מכל הנרות, או רחוק קצת מהם, כדי שיהיה ניכר שאינו מנרות המצווה.‎
באדיבות אתר - http://maran1.com/

AllJobs- משרות בכל התחומים - דרושים

לוחמים בשדה הקרב המשפטי
אביתר בנאי - על חבל דק - המעבדה ירושלים

על החבל הדק שבין הפומבי לאישי, מפליא אביתר בביצועי פסנתר חדשים לשירים המוכרים ולשירים החדשים.

עם הרבה פסנתר, מעט אקוסטית ונשימה גדולה להאיר את המקומות בהן האמונה הופכת לשירה.
הפרצה בגדר- חמישה שירים חדשים, בהאזנת בכורה.
"עכשיו אני מתחיל חדש המנגינה סוללת את דרכי איתה"
שלישי 21.12 Happy hour בבר החל מ-20:00
תחילת מופע 22:00
כרטיסים: 95/105
כתובת: דרך חברון 28,ירושלים, ת.ד.8799 מיקוד 91086
טל: 6292001- 02
פקס: 02-6734037

להקת המושב - במעבדה ירושלים -


חברי להקת המושב הם ילידי הארץ שגדלו במושב "מאור מודיעין" - מושב מוסיקלי הממוקם באזור יער בן שמן, שהופיעו פעמים רבות עם הרב קרליבך, היו תחת הדרכתו הרוחנית ועודם שרויים בעולמו המוסיקלי, משלבים בין רוק אלטרנטיבי, רגאיי, פולק ומוסיקה חסידית, כיאה למי שניגנו עם "הרב המזמר".
לאחר 6 אלבומים, הלהקה ביססה את מעמדה כמובילה ביצירת עיבודים מקוריים ומיוחדים לשירי הרב קרליבך, לצד יצירות מקוריות של הלהקה באנגלית ובעברית שהטביעו את סגנונם הייחודי בתחום המוזיקה היהודית.
להקת ה-"מושב" מושכת קהל מעריצים מהעולם החילוני ומהעולם הדתי כאחד ומרתקת בהופעותיה האנרגטיות. ההצלחה הגדולה של הלהקה הובילה להשוואות עם גדולי הז'אנר כמו Pearl Jam ו-The Dave Matthews band. בעקבות הצלחתם בארה"ב עברה הלהקה לגור בקליפורניה, מופיעים ברחבי העולם בין השאר, עם הראפר מתיסיהו וכמובן ממשיכים להופיע בישראל.
מילים ולחן: יהודה סולומון ,דיויד סווירסקי דיויד קופ ורון אניאלו
שירה וכלי הקשה: יהודה סולומון
גיטרות, שירה וכלי הקשה: דיויד סווירסקי
גיטרה בס, כלי הקשה וקולות: יוסף סולומון
תופים: קרן טפרברג
כינורות: נימרוד נול
קלידים: רמי יפה
שלישי 7.12 Happy hour בבר החל מ-20:00
תחילת מופע: 21:30
כרטיסים: 80-90
כתובת: דרך חברון 28,ירושלים, ת.ד.8799 מיקוד 91086
טל: 6292001- 02
פקס: 02-6734037

יום ראשון, 28 בנובמבר 2010

גולאש בפיתה - ערב על ההומור ההונגרי - אפרים סידון - בית אביחי -ירושלים


גולאש בפיתה

ערב על ההומור ההונגרי- הישראלי שמרעיד עד היום את הכרס
בשיתוף שגרירות הונגריה בישראל
לתשומת לבכם - האירוע ישודר בשידור חי בדף הבית באתר שלנו.
המטען התרבותי שהביאו איתם ה"הונגרים", תובל במנות גדושות של הומור. קריקטורות שצוירו ביד קלה של אחד מה"גדולים", או מחזה של קישון, עדיין גורמים לנו לצחוק (ולבכות) על מי אנחנו ולמה הפכנו.
"גולאש בפיתה" הוא ערב על היצירה רבת השנים של כמה הונגרים שנונים, שהשפיעו על דורות של מאיירים, קריקטוריסטים, כותבים, עיתונאים ומחזאים שנולדו כאן.
מנחה: אפרים סידון – סטיריקן, סופר ומחזאי
דברי פתיחה: שגריר הונגריה בישראל מר זולטן סנטג'ורג'י
בהשתתפות:
מישל קישקה - מאייר וקריקטוריסט
מיכאל דק – עיתונאי, סופר ומתרגם
עדי דויטש – עיבוד וליווי מוסיקלי
בערב ישולבו סרטי אנימציה, קטעים מוסיקליים וקטעי משחק ממחזות בביצוע ירדן בר כוכבא ואבי גרייניק.
19:00 - קבלת פנים עם טעימות מהמטבח ההונגרי


מלך הכסף - דמי חנוכה


מלך הכסף
מלך הכסף הינו משחק בתחום "החינוך הפיננסי" מבית היוצר של
. משחק זה הינו חוויתי הומוריסטי הטומן בחובו את ערכי המתמטיקה הבסיסית.
משתתפי משחק זה ילמדו
לזהות ולהכיר שטרות כסף מ- 6 מדינות שונות בעולם
ישראל , ארה"ב, האיחוד האירופי, אנגליה, שוויץ ותאילנד
ערך המוסף של משחק זה הינו רכישת כלים פיננסים להתמודדות יעילה בחיי
היום יום
אופן המשחק
טרוף היטב את הקלפים, וחלק את הקלפים שווה בשווה בין כל
המשתתפים. כל משתתף בתורו הופך את הקלף העליון מחבילתו
ומניחה במרכז. הקלף בעל הערך הגבוה ביותר מנצח. המשתתף
המנצח לוקח את הקלפים אשר הונחו במרכז.
המטרה
לצבור מקסימום קלפים בעלי ערך גבוהה.
מי מנצח
המשתתף בעל ערך הקלפים הגבוהה ביותר.
* טבלת המרה נמצאת בתוך מארז "מלך הכסף"
http://www.money-nanny.co.il/
US Pro Application: 61/147,769פטנט רשום

להזמנות - 1-700-701-081 
תכלת שיעורי תורה - רעננה


יום שני:(כ"ב כסלו,29.11.10)
הרב יוני מילוא ”סוד החלומות”
ימי שני, 21:00 ,במקום יוגש כיבוד קל, כניסה:20 ש“ח
מקום:"הבית היהודי" מרכז אליאב, אחוזה 68 , פינת שברץ רעננה.
יום רביעי:"(כ"ד כסלו,1.12.10)
הרב יוקי-סיפורי רבי נחמן מברסלב.
בבית הכנסת לכו נרננה רח' הרצל 5 רעננה,שעה 21.15
יום שישי:(כ"ו כסלו,3.12.10)
ר' עופר שרעבי+ר' יחיאל גינזבורג - "יסודות באמונה לאור פרשת השבוע",
"בית פישר"(שער ברזל כחול) רח' קלאוזנר רעננה מול אולמי "אלגרו".
בשעה 20.30 במקום יוגש אחלה של כיבוד.
משפט השבוע:
בדיבור אתה אומר כן ואני אומר לא, אנחנו כבר מתנגדים זה לזה. בניגון, הרי דבר נפלא, אני שר את הניגון ואתה שר תווים אחרים, ויוצאת הרמוניה עמוקה ביותר. הגילוי הגדול ביותר של אחדות ה' בעולם הזה, הוא הניגון.
( ר'קרליבך).
לפרטים ניתן לפנות לאיתן - 0524344757
וגם בגרופ בפייסבוק:"תכלת"-שיעורי תורה
http://www.facebook.com/group.php?gid=12185315983מדרשת בארה של מרים תוכניה

בימים ההם בזמן הזה - נקודה טובה

על הניסים - להקת עלמא והמשורר - יונדב קפלן - רשימו ירושלים
הרב שלמה קרליבך עם הרב שלמה כץ - 28/11
חנוכה בשורשים ירושלים

חנוכה בשורשיםיום ד' 1.12.10
20:00
תערוכת ציורי שמן
אמן: דיויד לואיס
דברי ברכה:
המלחין אנדריי היידו
20:45
הדלקת נרות חנוכה- נר ראשון
21:00
"המטאפיזיקה של האותיות"
מרצה: דיויד לואיס
דמי השתתפות: 20 ₪
יום ה' 2.12.1
21:00
הדלקת נרות חנוכה- נר שני

השבוע בשורשים - 28/11 - 2/12 - תוכניה - http://www.shorashimbst.co.il/site/default.asp?p=2דרושים מתנדבים - להדליר נר ראשון בבית אבותיום תפילה ותענית לרגל עצירת גשמים

קרנבל ברשות התורה - יאיר אורבךיום שישי, 26 בנובמבר 2010

קובי אפללו - בר אילןדבר תורה פרשת וישב


אביתר איזק
"ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא ועתה לכו ונהרגהו...ונראה מה יהיו חלומותיו
מה היה קשה כל כך לאחי יוסף עם חלומותיו? עד כדי רצון להרוג את יוסף על מנת שלא יתגשמו?
בתלמוד יש ביטוי שנקרא משיח בן יוסף, המשיח של תחילת הגאולה.
יוסף מציין את ההתחלה הקשה של הגאולה, את ההתגברות על החומריות, על המלחמה בין שני עולמות ערכיים שונים לחלוטין.
ידוע וברור שגם בימינו כל התגברות, כל חזון חדש של גאולה שצץ בעולם מתחיל מדבר אחד, משוגע לדבר שחולם חלום.
החלום הוא התבטאות של שאיפה ושל שינוי למשהו טוב יותר ובריא יותר בעולם, אבל בגלל זה ולמרות זה יש תמיד אנשים שיתנגדו לשינוי, הרעיון של מציאות שבה לא הם הקובעים אלא יש מישהו מעליהם, העובדה שיצטרכו לוותר בשביל החלום על כל כך הרבה הנאות פרטיות משגעת אותם.
זאת הייתה מציאות של אחי יוסף, הוא מספר להם על קידוש ה' עצום של שליטה יהודית על ארץ מצרים והם רואים רק את העובדה שהם יהיו כפופים למישהו אחר. הרצון הזה מעכב בעדם לראות את האידאל הגדול וגורם להם לרצות למנוע את התגשמות החלום בכל מחיר.
אבל ממשיך הפסוק ואומר "ונראה מה יהיו חלומותיו" המדרש מספר שאת חלק זה של הפסוק אומרת רוח הקודש שעונה לאחים ולכל אחד בכל דור ודור :אינכם יכולים למנוע את הופעת הגאולה אינכם יכולים למנוע את האור הגדול של החלום שעתיד לצוץ בעולם, מנסים אתם לעכב אבל הקב"ה מגלגל הסיבות יצמיח מכל עיכוב ומכל מניעה רק אור יותר גדול.
שבת שלום-אשמח לתגובות
לרפואת ראם בן חיה מרגלית
תמר רבקה בת אדית יעל
נעמה בת עידית
חי בן איילה
חנן בן שלומית
יהודה בן גאולה
יוסף בן יפה
ישראל פראגי בן מרים
בנימין ישעיהו בן יוליה
חנה בר ברטה
ולעילוי נשמת כל נשמות ישראל :אברהם בן זולה, מימון בר שתיתא ,הרב מרדכי צמח בן מזל טוב,מיסה בת שמחה,חדורה בת זולה,רחל בת זולה,לאומה בת זולה,ציון בן שמחה,אברהם בן שמחה,טוני בת חווה, ,מסעודה בת מברוחה,מרגלית בת מסעודה,משה בן עזיזה,משה בן חווה,ציון בן חווה,שמחה בן חווה,מינה ברכה בת שרה,שלמה בן שרה,אופיר בת זהבית ז"ל בן שרה,אברהם,יצחק,יעקוב,משה,אהרון,דוד,שלמה,תנאים,אימורים,ראשונים,אחרונים

תוציאו את השטיח מהבית - יחד רחובות
ומסיבת חנוכה ענקית במרכז תרבות עמים בירושלים.

שירה-בבירה מדליקים לכם את החורף (שיבוא כבר..) עם פח שמן קטן


ומסיבת חנוכה ענקית במרכז תרבות עמים בירושלים.
-יום חמישי ה-2.12 כ"ה כסלו נר שני של חנוכה זה מגיע...
נחגוג בשירה וריקודים ממעוז צור ועד מאיר אריאל....
-פתיחת שערים בשעה 20:45
1/2 ליטר גולדסאטר + חומוס, פיתות וסביבונים עלינו.
(למי שלא שותה בירה תינתן כוס שתייה קלה במקום)
-בר פתוח לאורך הלילה.
-הרבה חברה והמון מוסיקה טובה והדלקת נרות בליווי הלהקה.
-מחיר הכניסה 40 ש"ח.
10% ממהכנסות קודש לתרומה.
לפרטים אסף מור: 050-8114114
-מיקום: עמק רפאים 12 (מצורפת מפה).
חנייה חופשית מאחורי הבניין ובחניון גן הפעמון.
-הכניסה מגיל 21
האירוע בשיתוף "גינות העיר (בית יהודית- מרכז תרבות עמים)ראה/י עוד 


הופעת חנוכה מדליקה עם להקת 'המושב' Moshav Band!

הופעת חנוכה מדליקה עם להקת 'המושב' Moshav Band!

מיקום המקום מרכז תרבות ורוח בברנר 5 תל אביב
פרטים נוספים הופעת חנוכה מדליקה!
להקת 'המושב' Moshav Band
מגיעה לארץ לשלשה ימים,
ותופיע בהרכב מלא עם רפרטואר מכל הזמנים!!
יום חמישי נר שמיני של חנוכה, 9/12
פתיחת דלתות ב 22:00
כרטיסים: 65 ש"ח בהזמנה מראש, 75 ש"ח בערב המופע
'המקום' ברנר 5 תל אביב
אל תחמיצו!


גיא מרוז - בר אילן


שלישי 30 נובמבר · 16:00 - 19:00

מיקום בניין 301-אולם פלדמן, אוניברסיטת בר-אילן
פרטים נוספים סטודנטים יקרים, הגילדה מזמינה אתכם
לכנס קשרי חוץ שייערך ביום שלישי ה-30.11
בכנס יתארח העיתונאי גיא מרוז
בהרצאה מרתקת על עולם התקשורת

כנען מקרין לכם את הסופר קלאסיקו!כנען מקרין לכם את הסופר קלאסיקו!


פרטים נוספים הסופר קלאסיקו מספרד- ברצלונה נגד ריאל מדריד

וכדי שהערב יהיה מושלם: הוספנו מקרן נוסף לצפייה נוחה יותר, בירה ללא תחתית ותפריט אוכל מוזל!

הכניסה חופשית!!!
כנען בר - ירושלים - אמיר דדון,קריוצקי
30.11.10 יום שלישי ליין הקריוקי החדש של כנען וקרציוקי יוצא לדרך פתיחה 21:00, תחילת מופע 21:30, כניסה 40 ₪ כולל משקה ראשון חינם.
 1.12.10 יום רביעי אמיר דדון חוזר לכנען כולל הלהיטים "חלל", "אור גדול", "גלים" ועוד פתיחת דלתות 21:00, תחילת מופע 21:30, כניסה 50/60יום חמישי, 25 בנובמבר 2010

הילכות חנוכה חלק א
סימן תרע: דברים האסורים והמותרים בחנוכה‎
הלכה א: סיבת חג החנוכה‎
‎בתקופת הבית השני גזרו מלכי יון גזירות על ישראל, וביטלו אותם מדתם, ולא הניחום לעסוק בתורה ובמצות, ולחצום לחצץ גדול, ופשטו ידיהן בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל, ופרצו בו פרצות, וטימאו הטהרות, והיה צר לישראל מפניהם, עד שריחם עליהם ה' אלוקי אבותינו והצילם מידם, וגברו בני חשמונאי הכוהנים, והרגום, והושעיו את ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכוהנים, וחזרה המלכות לישראל, ונתמשכה יותר ממאתיים שנה, עד חורבן הבית השני. ‎
וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום, נכנסו להיכל בכ"ה בכסלו ולא מצאו שמן טהור להדליק המנורה שבבית המקדש, אלא פך אחד של שמן, שלא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, ונעשה בו נס, והדליקו ממנו שמונה ימים, עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור. ומפני זה התקינו רבותינו שבדור ההוא, שיהיו שמונה ימים אלו, החל מיום כ"ה בכסלו ולהלאה, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם נרות בכל לילה משמונת הלילות, לפרסם הנס ולגלותו, וימים אלו נקראים "חנוכה".‎
הלכה ב: מנהג הנשים לא לעשות מלאכה בעוד הנרות דולקים‎
נוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות שבבית דולקים, ואין להקל להן. אבל יש נשים שנהגו שלא לעשות מלאכה בכל החנוכה, ויש לבטל מנהגן, כי הבטלה מביאה לידי שעמום וכו'. ומכל מקום, יש אומרים שטוב לנשים להימנע ממלאכות כבדות שיש בהן טירחה יתירה, על כל פנים, ביום ראשון ושמיני של חנוכה. אבל האנשים אינם נמנעים משום מלאכה.‎
הלכה ג: ללמוד הלכות חנוכה‎
נכון ללמוד הלכות חנוכה בחנוכה, כדי לדעת פרטי ההלכות.‎
הלכה ד: איסור הספד ותענית בחנוכה‎קבעו חז"ל את שמונת ימי החנוכה לשמחה והלל, ולכן אין להספיד בהם על מת, אלא לחכם בפניו, וכן אסור להתענות בחנוכה, אבל ביום שלפניהם ושלאחריהם, מותר.‎
הלכה ה: שלא לפקוד קברי ההורים בחנוכה‎
נכון שלא לבקר בימים אלו בבית הקברות ביום פקודת השנה לאב ואם, או ביום השבעה והשלושים, מפני שמתעוררים לבכי ולמספד על יד הקבר, ולכן באופן כזה יקדימו לבקר לפני חנוכה, או יאחרו לבקר לאחר החנוכה, ועדיף יותר להקדים.‎
הלכה ו: ביקור בקברי צדיקים בחנוכה‎
יש אומרים שמותר לבקר אצל קברי הצדיקים, התנאים והאמוראים, בימי החנוכה ובחול המועד, ויש חולקים, והמקל בזה יש לו על מה לסמוך.‎
הלכה ז: שיש לבטל מנהג שלא לומר קדיש על הורים בחנוכה‎
יש שנהגו שהאבלים על אב ואם אינם אומרים קדיש בחנוכה, והוא מנהג גרוע, ואם אפשר לבטלו בהסברה נעימה, הנה מה טוב, ואם לאו - לא יבטלוהו ביד חזקה, מפני המחלוקת.‎
הלכה ח: אונן פטור מנר חנוכה‎האונן פטור מנר חנוכה, ואם יש לו אישה, אשתו תדליק עם ברכה, ואם הוא מתגורר בגפו, ידליקו לו אחרים נר חנוכה, ולא יברכו. (כף החיים, סימן תרע, אות כ)‎ הלכה ט: דיני אבילות וניחום אבלים בחנוכה‎
דיני אבילות נוהגים בחנוכה לדברי הכל, וקורעים על הקרובים, וכן מבקרים ומנחמים את האבל בחנוכה.‎
הלכה י: סעודות חנוכה‎
‎יש אומרים שריבוי הסעודות, שמרבים בהם בימי חנוכה, אינם אלא סעודות הרשות, שלא קבעום חכמים למשתה ולשמחה, ויש חולקים ואומרים שיש קצת מצוה בריבוי הסעודות הללו. ונוהגים לומר זמירות ותשבחות לה' יתברך בסעודות הללו, ואז נחשבות לסעודות מצוה. ומה טוב ומה נעים לנצל מסיבות אלו לדרשות בדברי תורה ויראת ה' טהורה, לקרב את ישראל לאביהם שבשמים, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, ואז בוודאי שנחשבות סעודות מצווה.‎
הלכה יא: מנהג אכילת גבינה בחנוכה‎
‎יש הנוהגים לאכול גבינה בחנוכה, לפי שהנס נעשה בחלב שהאכילה יהודית את האויב.‎

באדיבות אתר - http://maran1.com/halacha/HLhanuka.php
התמונה מאתר - http://www.or-shalom.org.il/
AllJobs- משרות בכל התחומים - דרושים

יום שני, 22 בנובמבר 2010

נשים למען נשים,מהות חנוכה - בלבבי -משכן אבנה


תכלת-שעורי תורה

תכלת-שעורי תורהיום שני:(ט"ו' כסלו,22.11.10)

הרב יוני מילוא”סוד האושר והדכאון”

ימי שני, 21:00 ,במקום יוגש כיבוד קל, כניסה:20 ש“ח

מקום:"הבית היהודי" מרכז אליאב, אחוזה 68 , פינת שברץ רעננה.
יום רביעי:"(י"ז כסלו,24.11.10)

הרב יוקי-סיפורי רבי נחמן מברסלב.

בבית הכנסת לכו נרננה רח' הרצל 5 רעננה,שעה 21.15
יום שישי:(י"ט כסלו,26.11.10)

ר' עופר שרעבי - "יסודות באמונה לאור פרשת השבוע",

"בית פישר"(שער ברזל כחול) רח' קלאוזנר רעננה מול אולמי "אלגרו".

בשעה 21.00 במקום יוגש אחלה של כיבוד.
משפט השבוע:
"אחרי כל ההשגות שהשגתי בשרשי התורה והמצוות ואחרי כל התענוג מהשגותי הנני מניח את כל ההשגות ומחזיק באמונה פשוטה ואני כמו נער מאמין"

(הבעל שם טוב)
לפרטים ניתן לפנות לאיתן - 0524344757

וגם בגרופ בפייסבוק:"תכלת"-שיעורי תורה

http://www.facebook.com/group.php?gid=12185315983