יום שישי, 30 באפריל 2010

עדכן שיעור תורה בל"ג בעומר - וזכה במצוות זיכוי הרבים והפצת תורה בעם ישראל

רבי שמעון בר יוחאי

רבי שמעון בר יוחאי

רבי שמעון בר יוחאי היה תנא ותלמידו של רבי עקיבא. בין תלמידיו החשובים נמנה רבי יהודה הנשיא, מסדר המשנה. עקב חשיבותו וגדלותו הרבה בכל מקום שמוזכר במשנה "רבי שמעון" סתם, הכוונה היא לרבי שמעון בר יוחאי.
רשב"י למד תורה מפי רבי עקיבא, בתחילה בבני ברק במשך שלוש עשרה שנה, ולאחר מכן אף בבית האסורים, קודם שהוצא רבי עקיבא להורג.
בשעה שישבו יחד רבי יהודה, רבי יוסי, רשב"י ויהודה בן גרים, דנו במעשי הרומאים ואמרו:
"פתח ר' יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות ר' יוסי שתק, נענה רשב"י ואמר כל מה שתיקנו לא תיקנו אלא לצורך עצמם".
בעקבות הלשנה של יהודה בן גרים, ר' שמעון נידון למיתה על ידי הרומאים, ונאלץ לרדת למחתרת. רשב"י ובנו אלעזר התחבאו 13 שנים במערה בפקיעין וניזונו מעץ חרוב וממעין מים שנבראו להם בדרך נס. כל אותן 13 שנה היו רשב"י ובנו אלעזר לומדים תורה כאשר כל גופם מכוסה חול, ורק בזמן התפילה יצאו מהחול והתלבשו. לאחר 13 שנה הגיע אליהו הנביא למערה והודיע לרשב"י כי קיסר רומא מת ובטלו גזרותיו. אז יצאו רשב"י ואלעזר בנו ממקום מחבואם.
רבי שמעון מוזכר פעמים רבות במשנה ובגמרא בנושאים הלכתיים, ומיוחס לו חיבור ה"מכילתא דרבי שמעון", מדרש הלכה על ספר שמות, והספרי, מדרש הלכה על ספרי במדבר ודברים, לפי שיטת רבו- רבי עקיבא. גם ספר הזוהר העוסק בתורת הנסתר, נכתב כל ידו.
על רבי שמעון בר יוחאי נתחבר הפיוט "בר יוחאי נמשחת אשריך" על ידי ר' שמעון לביא, שהיה ממגורשי ספרד. וכן הפיוט "ואמרתם כה לחי" נכתב ע"י הבן איש חי. ידועה הסגולה לעלות לציונו במשך כל ימות השנה ובפרט בל"ג בעומר.
באדיבות אתר שובה ישראל בנשיאות הגאון ר' יאשיהו יוסף פינטו שליט"א.
http://www.haravpinto.com/article.php?id=2001הדלקת ל"ג בעומר מסורתית מתקיימת בקבר שמעון הצדיק בירושלים.


 הדלקה מסורתית מתקיימת בקבר שמעון הצדיק בירושלים.
ל"ג בעומר בשמעון הצדיק
התחלה:יום שבת 01 מאי 2010‏ בשעה 21:30‏
סיום:יום ראשון 02 מאי 2010‏ בשעה 12:00‏
מיקום:שכונת שמעון הצדיק ירושלים
בס"ד
כבכל שנה יתכנסו רבבות אלפי ישראל בל"ג בעומר סביב מערת קברו של שמעון הצדיק בירושלים להילולה המסורתית המתקיימת במקום מאות בשנים. בתורת הסוד מבואר כי רבי שמעון בר יוחאי ושמעון הצדיק שניהם מאותו שורש נשמה ולכן נהגו לערוך הילולה בל"ג בעומר גם בקברו של שמעון הצדיק.
בספר 'משכנות לאביר יעקב' מביא שהתפילה על קברו של שמעון הצדיק מסוגלת לניסים גלויים ולישועות בכל, ובפרט לתפילה על הגאולה.הוא מסביר זאת ע"פ הגמרא במסכת יומא (דף ט"ל) שם מובאים חמשת הניסים שנעשו בבית המקדש במשך ארבעים שנות כהונתו של שמעון הצדיק ככהן גדול, כאשר אחד הניסים היה :"שלא כבה נר המערבי" - עדות לישראל שהשכינה עמהם .ומסביר רבי מעשיל מביאלסטוק זצ"ל :מכיוון שבימי חייו שימש שמעון הצדיק ככהן גדול והכניס תפילותיהם של ישראל לפני ולפנים לבית קודש הקודשים , אם כן ראוי שישתדל הצדיק גם עתה שיגלה הקדוש ברוך הוא כבוד מלכותו ויפרוק עול גלות מעל זרע ישראל קדושים. ודבריו מבוססים ע"פ דברי האריז"ל "כי הצדיקים אחר פטירתם עוסקים בעבודתם וביחודים שעסקו בחייהם".
השנה יותר מתמיד קוראים רבני ארץ ישראל לבוא אל ההילולה לאורך כל שעות היממה ולתמוך במחדשי היישוב היהודי סביב קברו של שמעון הצדיק. יחד נעתיר בתפילה שיחזק ה' את אחיזתנו במקום קדוש זה.
דובר ועד מתיישבי שמעון הצדיק יהונתן יוסף , קורא לכל עם ישראל לבוא ולהוכיח לאנרכיסטים ולעולם כולו כי עם ישראל בהמוניו תומך בייהוד ירושלים ומתנגד למסירתה לידי מרצחים . " המתיישבים במקום עומדים בגבורה מול מסע רדיפה ערבי -אנרכיסטי- תקשורתי , ובטוחני כי בואם של רבבות יהודים למקום יעודד ויחזק את ההתיישבות היהודית בשכונת שמעון הצדיק". במקום יתקיימו לאורך כל היום טקסי ההדלקה והחלאקה המסורתיים, ותזמורת כליזמרים תנגן לאורך כל ההילולה. יצויין כי לאחרונה נחנך במקום אולם מיוחד לבריתות וחלאקות והשימוש בו חינם. סעודות כיד המלך לבאי ההילולה, חלוקת ח"י רוטל, וכמובן סיורים מודרכים חינם להכרת השכונה והשרשים היהודיים שבה . אין צורך בתיאום מראש! באים ומסיירים.
בהשתתפות: אדמורי"ם,רבנים ,סגן רוה"מ ושר הפנים הרב אלי ישי ,חכי"ם, חברי מועצת העיר ירושלים, ואישי ציבור . הציבור הקדוש מוזמן לבוא ולחזק את ציון הקבר ואת השכונה היהודית במקום.
יום חמישי, 29 באפריל 2010

פרשת אמור - דבר תורה

Evyatar Izaks


הפרשה שלנו מדברת בתחילתה על הכהנים. הכהנים הם אלו שהם מצאצאי אהרון הכהן והם נבחרו לשרת בקודש, זאת אומרת שבתוך העם יש קבוצה מסוימת שיש לה ייעוד שונה ועלינו להבין מהו הייעוד הזה. לשם מה עלינו להבין זאת? התשובה שגם עם ישראל אמורים להיות כהנים,הכהנים של העולם "ממלכת כהנים וגוי קדוש". לכאורה בפשוטו תפקיד הכהנים הוא להקריב קרבנות אבל במבט יותר מעמיק לא נראה שזה הייעוד שלהם שהרי האם היום אין לכהנים תפקיד בעם ישראל?
ישנו פסוק במלאכי "שפתי כהן ישמרו דעת" נראה שמפסוק זה נלמד יותר על תפקידם של הכהנים בעם ישראל ומכאן על עם ישראל בעולם. נראה שתפקיד הכהנים הוא להיות אור שמאיר לא רק לעצמו אלא גם לסביבתו, לקחת את עבודת ה' ולהפיץ אותה לכל השאר, אין לכהן את הפריבלגיה להתבודד בלימודו ולעלות במדרגות התורה לבד אלא עליו יש חובה וזכות להפיץ את אור ה' ותורתו בכל מקום . נלמד מכאן גם על ייעודו של עם ישראל בעולם, "והייתם לי אור לגויים" על בני ישראל לשמש אור מוסרי ותורני בפני העולם, להראות שערכי הצניעות והמוסר הם דרך החיים הטובה והבריאה לעולם ולא ההתפרקות והתאוותניות ששולטת בתרבות, זהו ייעודם של הכהנים וזהו ייעודו של עם ישראל. שנזכה.
שבת שלום -אשמח לתגובות
לרפואת הרב מרדכי צמח בן מזל
ראם בן חיה מרגלית
תמר רבקה בת אדית יעל
נעמה בת עידית
חי בן איילה
אופיר בת זהבית שזקוקה להרבה תפילות שמים
מזל בת נור,מיליה בת זולה,מרים בת זולה,יהונתן שלמה בן ניצנית
ועילוי נשמת כל נשמות ישראל ובכללן:
ר' שמעון בר יוחאי,ר' מאיר בעל הנס,אבותינו הקדושים,מימון בר שתיתא,מסעודה בת מברוכה,מרגלית בת מסעודה,
מיסה בת שמחה,אברהם בן שמחה,טוני בת חוה,ציון בן שמחה,משה בן עזיזה,משה בן חוה,ציון בן חוה,שמחה בן חוה,
חדורה בת זולה,לאומה בת זולה,רחל בת זולה,שתיוי בן חוה,מינה ברכה בת שרה,אברהם בן זולה,חיים בן שרה,
מרדכי בן חוה.
ל"ג בעומר + שבת


לג בעומר -
השבת אמורה להיות ממש שבת קטנה עקב לגבלות מקום.
לגבי הקומזיץ ועל האש שנעשה במוצאי שבת אין כמעט מגבלת מקום וכל מי שזה מתאים לו מוזמן.
הרשמה ללג בעומר בקישור הבא
http://y-trip.info/y4.htmlמדורת ל"ג בעומר - מול שער רכב בר אילן

מדורת ל"ג בעומר-ערב חברים-גילאי 25-37-!!!

שלום וברכה,
הנכם מוזמנים למדורת ל"ג בעומר באוירה טובה וחמה,
את הערב ינעים מני והגיטרה, יוגש כיבוד טעים
וכמובן נפגוש אנשים טובים... ופנויים !
מוצ"ש ,י"ז אייר, 1.5 למניינם,
בשעה 21:30, רחוב אורנים 5 רמת אילן במגרש החול,
מול שער הרכב של אוניברסיטת בר- אילן.
יש להצטייד בדמי השתתפות- 10 ש"ח,
סדינים, שמיכות, כיסאות וספסלים,
ולא לשכוח ...תפוחי אדמה עטופים ,
אין תירוצים- כולם באים !!!
כדאי לבוא ולהפיץ לכמה שיותר!!!
בברכה וכל טוב,
שירית- 0503-440320
שרה- 0528-048881
אלון-0523-745325
רונן- 0523-285935
יום רביעי, 28 באפריל 2010

ל"ג בעומר תש"ע - יער לטרון


ל"ג בעומר תש"ע 2010 Saturday, May 1, 2010 at 10:00pm
 יער לטרון
אז ככה
בע"ה גם השנה נתאסף כולנו לחגוג את ל"ג בעומר באווירה טובה!
יהיה אוכל טוב כמובן, שתייה, צחוקים, חבר'ה טובים והעיקר הרבה שמחח
הארוע פתוח לכולם! כולם מוזמנים ומוזמנים להזמין!
אז איפה אתם עושים את ל"ג בעומר?
נקווה שלא מול הפייסבוק :)
פרטים נוספים בהמשך
http://www.facebook.com/event.php?eid=111762652192107#!/event.php?eid=121004944580057

מסיבת ל"ג בעומר - רעננה

מסיבת ל"ג בעומר


 Saturday, May 1, 2010 at 8:30pm
משפחת לב
 השריון 2,רעננה
מסיבת ל"ג בעומר.
כמיטב המסורת(שנה רביעית) מסיבת ל"ג בעומר להילולת רבי שמעון.
אוכל משובח חברה טובים והמון רוחניות.
העלות היא ארבעים ₪,השנה הסטייקים בהזמנה אישית(עוד 30 ₪),אך יהיה ייין משובח.
המסיבה היא מסיבה פתוחה כל מי שבא ברוך הבא אתם יכולים להזמין חברים חברות ודודות אך ב50 אנשים נסגור את הרשמה
מחוסר מקום
בשלוש שנים האחרונות סגרנו הרשמה
אז כל הקודם זוכה
http://www.facebook.com/event.php?eid=111762652192107

ל"ג בעומר בירושלים

לג בעומר בירושלים
Saturday, May 1, 2010 at 9:30pm
 ירושלים
 רחוב רחוב אברהם שלום יהודה 15
לג בעומר אצל רענן בירושלים
השנה לג בעומר יחול במוצאי שבת 1/5/10
אנו מתכננים לעשות שבת עצמאית בירושלים ומדורה קטנה במוצאי שבת
עשיתי פעם שבת כזו בירושלים זה אחד השבתות הכי מקסימות שעברתי, מאוד מומלץ - יש לנו מספר מקומות לינה לבנים, הבנות יצטרכו למצוא מקומות לינה עצמאית. פרטים נוספים יבואו בהמשך.
המיקום של המדורה והקומזיץ
רחוב אברהם שלום יהודה 15 בשכונת תלפיות ארנונה בירושלים.
גילאים
מיועד לגילאי 30 עד 45
מחיר
מחיר 50 ש"ח
התחלה
בשעה 21:30
בתוכנית - מנגלים ובשר על האש (יהיה בשר עטרה למעונינים)
סבב הכרויות.
שירים מסביב למדורה, סיפורים וחוויות
http://www.facebook.com/?ref=home#!/event.php?eid=109329259106802

אירוע ל"ג בעומר של שנה ג' בפקולטה למשפטים

אירוע ל"ג בעומר של שנה ג' בפקולטה למשפטים


 May 1, 2010 at 8:30pm
 ליד שוהם
אנשי "הספסל האחורי" משנה ג' בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן ובהשתתפות חברי תא שינוי אמיתי חוגגים את ל"ג בעומר עם אירוע בשרים על האש, נרגילות ומוסיקה משובחת לסטודנטים מבר אילן !
אז מה בתפריט?
*- בשרים על האש כיד המלך!
*- בר מגוון עם אלכוהול חופשי, כדי שלא תהיו צמאים
*- רמקולים שיפציצו במוזיקה עם דיג'י הבית שידאג להזיז אתכם
*- וגנרטור כמובן - כדי שהמוזיקה לא תפסיק לנגן!!
*- נרגילות חופשי חופשי, למי שרוצה קצת לנוח מהריקודים
*- מיקום סודי סודי, שאפילו השב"כ לא מכיר, כדי שנוכל לחגוג בחופשיות עד הבוקר!!!
כניסה - 50 שקל (לנו זה עולה יותר..)
את התשלום יש להעביר עד ליום חמישי בערב.
מחכים לראותכם,
חברי "הספסל האחורי" , וכן
מיקום ימסר טלפונית
אשי קשר:
054-4854120 אמיתי
050-6540746 שי
050-7453317 עידן

הילולת ר' מאיר בעל הנס - פסח שני


נהוג בכל קהילות ישראל, בכל צרה שלא תיהיה, לקרוא בשמו של רבי מאיר בעל הנס ולקחת סכום של כסף ולומר: " שמן למאור לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס". כוחו של רבי מאיר בעל הנס שריר וקיים וחזק בכל עת ובכל זמן.
מנהג זה החל מהמעשה המובא בגמרא: אשתו של רבי מאיר היתה ברוריה, אשר הייתה צדקת גדולה. רומאים לקחו את אחותה לבית האסורים ורצו לשים אותה במקום טמא. הלך רבי מאיר לשומר בית הסוהר ואמר לו: קח סכום מרובה של כסף ותתן לי את אחות אישתי. פחד השומר ואמר: אם יתפסו אותי יוציאו אותי להריגה. אמר לו רבי מאיר: הנה כלבי בית הסוהר שמחכים לטבח, עומדים ומשוועים למאכל, לך לידם ואם ינסו להזיק לך תצעק: "אלהא דרבי מאיר ענני". וכך עשה והנה פלא הכלבים כששמעו "אלהא דרבי מאיר" פחדו להתקרב. מיד לקח הכסף ושיחרר את בת משפחת רבי מאיר בעל הנס. עברו ימים, נודע לרומאים אשר עשה שומר בית הסוהר וגזרו אחת דתו להמיתו. בשעת הוצאתו להורג, רגע לפני שערפו את ראשו צעק: "אלהא דרבי מאיר ענני", וידו של המוציא להורג יבשה. בגמרא מובא המשך המעשה, אך מאותו יום כל צרה אשר יש בעם ישראל צועקים בשמו של רבי מאיר בעל הנס.
יש מסורת ישנה שרבי מאיר נקבר בעמידה וידיו נשואות כלפי שמים, מתפלל ומבקש רחמים בכל עת על עם ישראל.
זמן פטירתו של רבי מאיר מחלוקת הוא, אך קידשו את היום הזה שיהיה זמן הילולת רבי מאיר. מובא שחכמי טבריה כעסו, מדוע כולם הולכים בל"ג בעומר להילולת רשב"י ותורמים שם מכספם לחכמי מירון, ולחכמי טבריה לא תורמים. עמדו כמה ימים לפני ל"ג בעומר וקידשו את יום זה יום הילולא לכבוד רבי מאיר בעל הנס. וידוע כל דבר שנגזר בבית דין של מטה מקדשים אותו בבית דין של מעלה.
הרבה ניסים ונפלאות ניקשרו בכוחו של רבי מאיר בעל הנס. וטוב וסגולה בכל בית, שתיהיה קופת צדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס ובכל יום רביעי אפילו כל סכום יתן לצדקה לקנות בשר לעניים לשבת קדש.
וידוע ששם מו"ר זקננו רבי מאיר אבוחצירא אף הוא על שם רבי מאיר בעל הנס. וכך היה מעשה ברבי ישראל אבוחצירא: לא זכה לפרי בטן כשלוש עשרה שנים והרבנית הייתה מתעברת והייתה מפילה את עובריה. באחד הימים הגיע לעירו של רבי ישראל, צדיק, שליח מארץ ישראל בשם רבי עמרם והביא איתו כמן עגיל ואמר לרבי ישראל: אשתך תלד ילד שיהיה צדיק גדול בעם ישראל ותקראו לו מאיר על שם רבי מאיר בעל הנס ואיך שיצא מבטן אימו תניחו על ראשו את החפץ הזה. עברו כמה ימים ורבי ישראל חולם בלילה אדם הדור פנים ובחלום אומרים לו: זה תנא גדול. התעורר בבקר בחרדה גדולה והלך לרבו רבי משה תורג'מן וסיפר לו החלום, אמר לו רבו: סתם תנא בגמרא זה רבי מאיר בעל הנס. אז הבין רבי ישראל את החלום. הרבנית נפקדה, נולד בן, קראו לו מאיר על שם רבי מאיר בעל הנס. וידוע מעלתו וגדולתו של רבי מאיר אבוחצירא.
וביום קדוש זה הוא גם פסח שני לאנשים אשר לא היו טהורים בפסח ראשון לעשות הקורבן, ביום זה יש כח של פסח שהוא גאולה וחרות הנפש והגוף, וכן יום ההילולא של רבי יונתן בן עוזיאל אשר מעלתו רמה וסגולותיו רבו.
יהי רצון שהקב"ה ישלח ישועה ורפואה וגאולה לכל כלל עם ישראל ונזכה להיוושע בכל הישועות.
בשם כבוד הרב.
האדמו"ר עטרת ראשנו רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א
באדיבות - אתר שובה ישראל - http://www.haravpinto.com/index.phpשבת לצעירים וצעירות

כנען בר - 3.5- 8.5

ערב במה פתוחה , באו לשיר ולנגן
כניסה חופשית, פתיחת דלתות 21:00
יום שלישי 4/5
הנוטשים
רוק ישראלי בניחוח דרומי
כניסה חופשית , פתיחת דלתות 21:00 תחילת מופע 21:30
יום רביעי 5/5
בית הלל והכנען מזמינים אותכם לערב אמנים צעירים המבצעים שירים מתורגמים לעברית מכל הזמנים
כניסה 10 ש"ח פתיחת דלתות 21:00 תחילת מופע 21:30
יום חמישי 6/5
דיי ג"יי שחר אוד במוסיקה זורמת אל תוך הלילה
כניסה חופשית , פתיחת דלתות 20:30
מוצ''ש 8/5
ערב מוסיקה ישראלית
כניסה חופשית, פתיחת דלתות 21:00

פעימה - סדנת תנועה לנשים

ספיישל קלבת שבת ליום ירושליםספיישל קלבת שבת ליום ירושלים:
יום רביעי, כ"ח באייר 12/05/2010
בשעה 20:30
כרטיס סטודנט: 20 ש"ח
כרטיס מבוגר: 50 ש"ח
ניתן להזמין כרטיסים
להזמנה
קלבת שבת
חברי האינקובטור וג'קי לוי חוגגים יומולדת 3 בספיישל לכבוד יום ירושלים
כולם מוזמנים לחאלקה פרוע!
במה יברך הרב זצוק"ל שליטא את ירושלים?
מי ינצח באליפות הפתקים בכותל?
לאן תגיע פורטונה עם צעדת ירושלים?
מי יזכה לשיר את "ירושלים של זהב"?
ואיזה שיר יקדישו החברים לעיר הקודש?
יעלו את ירושלים על ראש שמחתם:
חם ומחמם בום
האירוע יתקיים בחצר בית אבי חיצ'י קונג - של חמשת החושים

צ'י קונג


העצמת וזיכוך קליטת החושים
אנחנו מציעים סדנה מובנית
שבה נתרגל תרגילי צ'י גונג
במטרה מדורגת:
א. לשפר את הזרימה האנרגטית הכללית שבגוף, וכתוצאה מזה להעצים תהליך
של חיזוק הערנות והקשב, להתמודד עם העייפות של היום יום ,ולנהל באופן יותר יעיל ובכלים מתאימים ,את מצבי הלחץ שבהם אנחנו נתונים.
ב. נתחיל לעבוד עם עמוד השדרה ,כציר מרכזי של כל המבנה
הגופני-אנרגטי-נפשי של האדם. התרגול יעסוק בראשונה בהגמש ,וחיזוק של הציר המרכזי החשוב הזה.
ג. נעבוד על האברים הפנימיים: ריאות, לב, כבד וכליות, כדי לאזן את תפקודם ולחבר ,אותו לפעילות התנועתית שלנו.
ד. נעבוד על מערכות: מערכת העצבים,
המערכת ההורמונלית, כלי דם ועוד,
כדי לאזן תפקוד מערכות אלו ,עם השינויים בעונות השנה. התרגול יתחיל בתחילת חודש ינואר
וכל שיעור יימשך שעה וחצי.הלימוד מותאם לכל אדם
החל מגיל 18 ומעלה והוא עדין,מדויק וחודר. הוא נעים ומזמין,המשך תרגול בבית;לכן יינתנו שיעורי בית,בין שיעור לשיעור.
השיעורים מועברים על ידי רופא Md,
בעל 30 שנות ניסיון בעבודה קלינית,20 שנות ניסיון בהוראת צ'י גונג,וכן מסמיך מורים לצ'י גונג בארץ.
ימי חמישי
בהרשמה מראש:
ד"ר שיש,
052-2860126,
DrShish@walla.comשבת סטודנטים

זוכרים את השבת הקודמת
ברמת בית שמש?
למי שלא היה- לא מאוחר!
בשבת של ה-8.5,
פרשת בהר-בחוקותי,
מתארגנת לה שבת סטודנטים*
נוספת ברמת בית שמש
עונג שבת אצל משפחת סטבסקי,
סדנה להעצמה אישית, הבדלה וניגונים
עם הרכב "Rockiah" ועוד...
לפרטים נוספים: חני - במרכז שורשים
או במייל Hannisutton@gmail.com
*השבת מיועדת לחברים
בתוכנית סטודנטים וחבריהם

ניצן - חן רזאל והאשכנזים - רשימו ירושלים

מזמורי נבוכים - קובי אוז - רשימו ירושלים

יום שני, 26 באפריל 2010

אהבה בקבלה - מרכז שורשים
אהבה בקבלה
על רקע קשיים במסגרת הזוגיות בזמנינו,
נמצא נוסחא נכונה לזוגיות כדי שתשרוד,
נברר את הצרכים של כל אחד מבני הזוג,
נלמד לשנות את הגישה. נדבר על שאיפות,
רצונות, ערכים, כבוד והכרת טובה
במערכת היחסים. נעסוק בהתנהלות תקשורתית
בזוגיות, רגישות התחשבות מחויבות ואמון הדדי.
על חזון משותף ושיתוף פעולה,
קשר רוחני ורגשות ועוד ועוד.
מנחה: גיל טבעון
ימי שני, 19:15
דמי השתתפות: 30 ש"ח
לפרטים - 026222816


שבת ל"ג בעומר ביישוב הדת

ח.נ ביאליק - כנען בר

!
 יום שני April 26, 2010
פתיחת דלתות ב 21:00
 כנען בר
גם לירושלמים מגיע.
אז המשורר הלאומי חוזר לירושלים להופעה נוספת בכנען.
"אל המשורר - חיים נחמן ביאליק LIVE" הוא פרויקט מחווה למשורר הלאומי והמנהיג הגדול של התרבות העברית.
המופע משלב לחנים חדשים של חברי ההרכב לצד שירים מוכרים בעיבודים חדשים ופרשנות אישית.
מופע מרגש ומפתיע. מעניין מה ביאליק היה חושב עליו...

אך האדם מוצא את עצמו

יום שישי, 23 באפריל 2010

דבר תורה-פרשת אחרי מות קדושים


בס"ד  א"א"א - אביתר איזק

פרשתנו פותחת במילים "קדושים תהיו". כאשר הפרשנים נשאלים מהי קדושה הם אומרים פרושים מן העריות, צריך להביןלמה דווקא הפרישה מן העריות היא הדרך לקדושה.
הקדושה מסמלת את ההתרחקות מן החומרי, את הנצחיות שהבדלות מהחומרי והזמני לכך כל מצוות התורה מובילות אותנו להתרחקות מכל דבר המפיל אותנו למטה. באיסורים אחרים ישנם שני צדדים צד טוב וצד רע, למשל בנאדם שאכל חזיר עשה איסור חמור מאוד אבל החזיר נכנס לגופו ואחר כך שהוא ירוץ לבית כנסת למשל האנרגיות שהוא יפעיל יבואו גם מכוחו של החזיר. כך בכמעט כל האיסורים ישנם גם צדדים של טוב.
שונה מכל אלה יצרא דעריות כל כוחו הוא ברגעיות ובזמניות, הנאה חולפת שאינה תורמת כלום לעתיד, כל הסתכלות לדבר ארוך שוללת את הטעות הקשה בליפול ליצר הזה לכן דווקא בלהתגבר על היצר הזה אנחנו מגיעים לקדושה הנצחית.
שבת שלום-אשמח לתגובות
לרפואת הרב מרדכי צמח בן מזל
ראם בן חויה מרגלית
תמר רבקה בת אדית יעל
נעמה בת עידית
חי בן איילה
אופיר בת זהבית -זקוקה לתפילות רבות-בבקשה להתפלל עליה
וע"נ - כל נשמות ישראל ובכללם
אברהם בן זולה,מיסה בת שמחה,מימון בר שתיתה,מסעודה בת מברוכה,מרגלית בת מסעודה
חדורה בת זולה,רחל בת זולה,לאומה בת זולה,משה בן עזיזה,ציון בן חווה,שמחה בן חווה,מינה בת חווה,
וכל הצדיקים

האיומים הקיומיים של מדינת ישראל

תפילה לרפואת ביתו של הזמר יונתן רזאל

ב"הבערב יום העצמאות, בעת שרצתה לראות זיקוקים, מעדה ביתו של הזמר יונתן רזאל מגג הבנין, ונפלה כ-5 מטרים. הילדה שוכבת עכשיו במצב קשה בבית חולים! אנא אמרו פרק תהלים לרפואתה, והעבירו לכל מי שניתן. תהלים לרפואת רבקה בת יעל:
 שיר למעלות

אשא עיני אל ההרים
מאין יבוא עזרי
עזרי מעם השם
עושה שמיים וארץ
אל יתן למוט רגלייך
אל ינום שומרך
הנה לא ינום ולא ישן
שומר ישראל
השם שומרך
השם צלך
על יד ימינך
יומם השמש
לא יככה
וירח בלילה
השם ישמרך מכל רע
ישמור את נפשך
השם ישמור צאתך ובואך
מעתה ועד עולם.יום שני, 19 באפריל 2010

אירועי יום העצמאות ב"ה

בס"ד א"א"א"טיש" ארץ ישראלי - מהתנ"ך ועד תש"ח
• ארוחה קלה סביב שולחן חגיג
• סיפורי חלוצים ובוני הארץ
• שירת ארץ ישראל הישנה והיפה
יום שני, ה' אייר, 19/4, בשעה: 20.45 ב'המקום' בברנר 5, ת"א.
מחיר כרטיס: 45 ₪ בלבד, ניתן להזמין כרטיסים עד יום א' ב 14:00.
בטל. 073-2668888
הנחיה : איתן הכהן רב,שחקן ויוצר
סיפור, פסנתר ושירה : מאיר דורפמן זמר ומרצה
אורחים : אשר הירשברג ועוד

חג שמח!

  ל"ביום העצמאות עושים על האש באווירה טובה‏" ביום שלישי 20 אפריל‏ בשעה 13:00‏.
 ביום העצמאות עושים על האש באווירה טובה‏
סוג האירוע: על האש
מועד התחלה: יום שלישי 20 אפריל‏ בשעה 13:00‏
מועד סיום: יום שלישי 20 אפריל‏ בשעה 19:00‏
מיקום: בפארק הירקון במרפסת שנמצאת מערבית להשכרת סירות מול הבית ספר שנמצא ברחוב אוסישקין ‏
כדי לראות פרטים נוספים ולאשר הגעתך, לחץ על הקישור הבא:
http://www.facebook.com/n/?event.php&eid=115549171797867&mid=2344c6bG41b
b4845G1068011G7&n_m=mazaltov387%40gmail.comבס"ד
שלום לכם
יום העצמאות יחול בשבוע הבא אני אישית לא מתכנן משהו אבל יש כל מיני דברים שאחרים מתכננים
ואני מעביר אותם כמו שהם הפרטים המלאים אצל המארגנים.
אני מתכנן משהו מאוד נחמד בלג בעומר בירושלים השנה ל"ג בעומר יוצא במוצאי שבת ולכן אני בלי נדר גם יארגן משהו ספונטני בירושלים. מי שרוצה להגיע לירושלים מהבנים נא להודיע לי יש מספר מצומצם של מקומות לינה (2-3) בנות אתם צריכות לדאוג ללינה באזור בקעה ובלי נדר נעשה סעודות משותפות בשבת פרשת אמור. מניסיון שלי זה משהו מקסים. פרטים נוספים יגיעו בהמשך.
לג בעומר אצל רענן בירושלים.
רחוב אברהם שלום יהודה 15 בשכונת תלפיות ארנונה בירושלים.
מיועד לגילאי 30 עד 45
מחיר 50 שבתוכנית - מנגלים ובשר על האש (יהיה בשר עטרה למעונינים)
סבב הכרויות.
שירים מסביב למדורה, סיפורים וחוויות
הרשמה בקישור הבא בלבד
http://y-trip.info/y4.html
שבת שלום וחג עצמאות שמח
יורם רז

בית הכנסת אחדות ישראל
ע"ש עולי הגרדום
גם השנה חוגג בית הכנסת ברוב עם 62 שנים להקמתה של מדינת ישראל.
יום שני,
מוצאי יום הזיכרון וערב יום העצמאות
בתוכנית:
18:15 תפילת מנחה
18:30סיפורו של מר יעקב יהלום, לוחם לח"י.
19:30 תפילת ערבית חגיגית
בבוקר יום העצמאות- שחרית בשעה 08:00
נשמח לראות את כולכם
קהילת בית הכנסת


מסיבת ערב יום העצמאות בביתו של דוד אדר
ברמת גן ,רחוב י"ד באדר 12 רמת גן, (מול בנק הפועלים של רחוב הירדן) לגלאיי 35+ בתוכנית : הרצאה תורנית ,משחקי חברה וזמר אורח שילווה את כל הער
ארוחה בשרית על האש ( יש גינה בחצר
רצוי להרשם מראש: מיועד ל 50- איש
תשלום: 60 ₪
לפרטים: דוד אדר 2704125 052 ,6778004 -03


צעירי משהד יום העצמאות ברמת גן
ברביקיו בכחול לבן
ביום העצמאות (יום שלישי בשבוע) בשעה 1200 בצהרים
ניפגש כל החברה של הפו"פ בפארק הלאומי ברמת-גן
בתכנית- מבחר בשרים "על- האש" גלאט כשר למהדרין
משחקי פארק ומוסיקה
יש להירשם מראש ולנרשמים נודיע מיקום מפגש מדויק
מחיר -35 שח
להתראות
יובל-0508783889
גילה-0545886889
יום ראשון, 18 באפריל 2010

שייטת 13 - סודי ביותר חלק א

'שייטת 13 - סודי ביותר חלק ב

דבר תורה

אביתר איזק


יום זה שאנו מתייחדים עם חללי צבא הגנה לישראל נקרא יום הזיכרון, אנסה לעמוד קצת על משמעות השם ותוך כדי כך להכניס משמעות עמוקה ליום הזה. ישנו עוד מאורע בעם ישראל שנקרא יום הזכרון וזהו ראש השנה, אם ביום הזכרון אנחנו זוכרים את החללים אז בראש השנה אנחנו מבקשים שהקב"ה יזכור אותנו, מהי משמעות הזכרון של הקב""ה? האם הוא יכול לשכוח שאחנו מבקשים ממנו לזכור אותנו?
אלא נבין מהי משמעות העמוקה של הזיכרון, זיכרון הוא כאשר ידוע לנו משהו והוא עובר לתת מודע ואיננו חיים לפיו ואז ברגע מסוים הוא עולה מחדש ואז אנחנו קוראים לזה זיכרון.
בראש השנה אנחנו מבקשים מהקב"ה שיתנהג עימנו לא כמעשינו אלא כמו מה שהיינו, נשמות טהורות וטובות, וזהו עצם הזכרון בראש השנה.
אותו דבר מתקיים ביום הזכרון לחללי צה"ל, בחיי היום יום אנחנו שומעים על אידאלים רבים: אהבת הארץ,העם, המדינה, הרעות, האחווה וכו' לצערנו הדברים האלו שאנו לומדים לא מחזיקים בעוצמתם בשטף היום יום ואנחנו עוברים לחיות חיים שגרתיים ורדודים לכן ביום זה אנחנו אמורים להיזכר באלו שמתו למען חלום למען דרך ולמען כך אחד ואחד מאיתנו בעצם היותו יהודי וחלק מעם ישראל, עלינו לקחת כוחות מהיום הזה לחיים שלמים ואידאליים יותר ולא ררק עצב וסיפורים זוהי הדרך השלמה והטובה ביותר לזכור את חללי צה"ל.
לעלוי נשמת כל חללי צבא הגנה לישראל

אודי דוידי - "תחשוב טוב יהיה טוב"

השבוע בשורשים בין התאריכים 22/4 - 18/4


השבוע בשורשים בין התאריכים 22/4 - 18/4
יום א'
19:00- מעולם התנ"ך. ההרצאה בוטלה!
מרצה: שמעון אור.
ההשתתפות ללא תשלום.
20:00- גרפולוגיה-
סדנה לאבחון הנפש באמצעות כתב היד.
מנחה: ישי ליפשיץ.
דמי השתתפות: 25 ₪.
20:30- שרים וזוכרים-
ערב של זיכרון ושירה לזכר חללי צה"ל.
יום ב'
16:00- פעימה- סדנה לתרגול התודעה הגופנית.
סדנת בנות. מנחה: מיכל טסל.
בהרשמה מראש: 052-7299570.
16:30- סדנה לפיתוח האינטואציה.
מנחה: ענת ברקוביץ.
בהרשמה מראש: 052-3993259.
18:00- תקשור.
מנחה: גיל טבעון. דמי השתתפות: 30 ₪.
19:15- אהבה בקבלה. מנחה: גיל טבעון.
דמי השתתפות: 30 ₪ למפגש.
(סדנה בת 10 מפגשים).
19:30- 10 צעדים של בריאות-
תזונה נכונה, שעון ביולוגי וויטמינים.
מנחה: רחל שושן. דמי השתתפות: 20 ₪.
20:45- זכר לחיילינו.
מרצה: גיל טבעון. דמי השתתפות: 20 ₪.
21:00- "להתמודד עם מחשבות"-
ההרצאה בוטלה!
מרצה: יצחק מאיר. דמי השתתפות: 15 ₪.
יום ג'
10:30- סדנת ימימה- בנות. הסדנה בוטלה!
מנחה: מיכי יוספי.
10:30- מהות לחיי. מפגש בנות.
מרצה: תמר בתיה. ההשתתפות ללא תשלום.
17:00- סדנת ימימה- בנים. הסדנה בוטלה!
מנחה: מיכי יוספי.
17:00- סו ג'וק- השיטה המתקדמת בתחום
הרפואה ההוליסטית. מנחה: זאב גליק.
בהרשמה מראש: 054-4536427
18:30- הדרך לחירות הנפש. כלים להתמודדות
עם תפיסות ורגשות שליליים.בנות.
מנחה: רחל שושן. דמי השתתפות: 20 ₪.
19:00- סדנת ימימה- בנות. הסדנה בוטלה!
מנחה: מיכי יוספי.
20:00- "רב שיח"-
סביב אירועי ומועדי השנה במקורות.
מנחה בנימין זאב. דמי השתתפות 15 ₪.
21:00- אקטואליה של האבות-
פרקי אבות כאורחות החיים.
מרצה: אלעזר ראם. דמי השתתפות: 20 ₪.
יום ד'
התוכנית למשתתפי/ות תוכנית המלגות בלבד!
18:15- קאוצ'ינג- סדנה לאימון אישי להישגיות.
מנחה: קרן דיין.
בהרשמה מראש: 050-9075009.
19:15- הכל על זוגיות. מנחה: ישי אבן.
19:15- אקטואליה ביהדות.
קבוצת דיון- בנות.
מנחה: רוית ואתורי.
20:30- תקשורת בין אישית מקשרת או משקרת?
מרצה: יעקב אסטריכר.
יום ה'
11:00- שורשים-
הכוחות הכמוסים שבבריאה בכתבי הרמח"ל.
מרצה: בנימין זאב. ההשתתפות ללא תשלום.
16:00- צ'י קונג של חמשת החושים-
העצמת וזיכוך קליטת החושים.
מנחה: ד"ר שלמה שיש.
בהרשמה מראש: 052-2860126.
17:30- מבוא לקבלה.
מרצה: אריק נווה. דמי השתתפות: 20 ₪.
17:30- התפילה והרגש.
מרצה: חנה נווה. דמי השתתפות: 20 ₪.
18:30- מידות ותכונות באדם.
מרצים: אריק וחנה נווה. דמי השתתפות: 20 ₪.
19:30- פרשת השבוע- לאור הפרד"ס.
מרצה: אריק נווה. דמי השתתפות: 20 ₪.
20:00- "באור אחר"- סדנה להעצמת הצדדים
החיוביים שבנו בהשראת המקורות.
מרצה: איתן אמיתי. דמי השתתפות: 20 ₪.
21:00- להדליק נרות בכל העולמות-
מפגש לימוד בעקבות השבת.
מנחה: הלל מאלי. דמי השתתפות: 20 ₪.רשימו - הרב שלום ארוש ביום שלישי הקרוב ,לימוד ליום העצמאות,הקרנת הסרט מרכבה

בס"ד  א"א"א

רז הרטמן ואהרון לייבוביץ


בס"ד

ערב לימוד משותף ושיחה לכבוד יום העצמאות
עם הרב רז הרטמן והרב אהרון לייבוביץ.
יום שני, 19/4 ה' אייר ב- 21:30
מחיר: 20 שקלים

הרב שלום ארוש ביום שלישי הקרוב ב"רשימו"

Date: Tuesday, April 20, 2010
Time: 8:30pm - 10:30pm
 "רשימו- מקום כל הנמצא"
הרב שלום ארוש מגיע לשיעור ב"רשימו
בשיעור התחזקות והכנה לקבלת התורה
יום שלישי הקרוב , ו' אייר בשעה 20:30
בואו בשמחה.
20 שקלים.יריד תעסוקה - אור עקיבא

מסיבת עצמאות ברוחל'ה!!


מסיבת עצמאות ברוחל'ה!!


ארץ ישראל, תל אביב, בן יהודה 120
רוחל'ה מזמינה אתכם למסיבת עצמאות מטורפת ברחוב בן יהודה בתל אביב!! פיצות, גלידות, קינוחים, אלכוהול, מוזיקה, ואווירה מטורפת!
אז תכינו את הפטישים, את הקצף והדגלים ותרשמו ביומן, יום שני, ה19 לאפריל, בשעה 20:00, בן יהודה 12

יום שישי, 16 באפריל 2010

דבר תורה-פרשת תזריע מצורע

אביתר איזק


"ואם דל הוא ואין ידו משגת.."
בפרשתנו מדובר על קרבנותיהם של המטהרים מצרעת בקרבנות אלו נכנסים תחת ההגדרה של "קרבן עולה ויורד", מהי המשמעות של הביטוי? הכוונה היא שגודל הקרבן נקבע לפי מצבו הכלכלי של האדם אם הוא עשיר הוא מקריב כך וכך ואם הוא עני אז הוא מקריב כמות יותר קטנה.
לכאורה עולה פה שאלה, הרי אם קרבן העשיר מכפר על חטאו אז איך קרבן העני הקטן יותר מכפר ואם קרבן העני מכפר אז למה צריך העשיר להוסיף? אלא שהתורה רוצה מאיתנו לא כמות מסוימת אלא מה שאנו יכולים לתת, העני שיכול לתת כמות מסוימת מתחייב בה והעשיר שיכול יותר מתחייב ביותר.
כך גם בחיים הדרישה מהאדם נקבעת לפי גודלו אין לנו לדרוש מכל אדם את מה שאנו מסוגלים לתת מעצמנן לה' כמו שצדיקים גדולים לא יבואו אלינו בטענות איך לא הגענו למדרגתם מכייון שכרגע זה איננו משהו שאנו יכולים לתת.
תעלה השאלה מה תעשה התורה במקרה של עני מרוד האם לא ייתן קרבן? אומרת התורה גם עני מרוד חייב לתת קרבן ועליו למצוא את האמצעים להביא אותו. כך עוד פעם בחיים, נכון שכל אדם מחויב בעבודת ה' לפי מדרגתו אבל אין אדם שכל כך נמוך שלא יכול לתת כלום ולעבוד את ה' ברמתו, כולם יכולים ועליו רק למצוא את האמצעים לכך.
שבת שלום-אשמח לתגובות
לרפואת הרב מרדכי צמח בן מזל
ראם בן חיה מרגלית
תמר רבקה בת אדית יעל
נעמה בת עידית
חי בן איילה
אופיר בת זהבית

יום ראשון, 11 באפריל 2010

להתמודד עם מחשבות - שורשים ירושלים

להתמודד עם

מחשבות
סדנת עבודה על
מחשבות שליליות
מרצה:
יצחק מאיר
ימי שני 21:00
מפגש ראשון 12/4
דמי השתתפות: 15 ₪


ערב יום השואה בשורשים

השואה

העד שמאחורי המצלמה
קולנוע ושואה בליווי קטעי סרטים
מרצה: יובל ריבלין
לרגל הופעת ספרו
"העכבר ששאג זהות יהודית בקולנוע"
יו"ר:פרופ' שלום רוזנברג
ראשון 11/4
20:30


מתורותיו של הרב שלמה קרליבך

נשמות חדשות

הבן הסורר - סיפורו של נער הגבעות

תפילת נשים - ל"ג בעומר


בס"ד

חברות יקרות שלום J
ישתבח שמו לעד, הרבה נשים (מסבב התפילות שלנו) מבשרות לי שזכו לישועה, כאלו שחיכו לזב"ק ב"ה נפקדו, וכאלו שחיכו לזיווג זכו להתארס ולהתחתן בשעה טובה ומוצלחת !!!!!!!!!!!!!!!!!
זה כ"כ מחזק לשמוע על עוד ועוד ישועות, זה רק מראה שהישועה קרובה לכל אחת מאיתנו,
הקב"ה רוצה לתת לנו את הכי טוב עבורנו, ברגע ובזמן המתאים ביותר עבורנו השפע יגיע ...
מה זה בשביל הקב"ה לתת לנו זיווג או זב"ק... זה שטויות בשבילו, אז בואו נראה לו כמה אנחנו רוצות את זה באמת, מכל הלב, בכל הכוח... אני רוצה שכולנו נבשר בחודשים הקרובים כל אחת ואחת מאיתנו על הישועה שלה היא מחכה.
כתוב שנותנים לאדם, לפי איכות התפילה שלו...
אז בואו יחד, ביום המסוגל והגדול הזה, נקרע שערי שמיים, עוד תפילה ועוד תפילה תקרב את הישועה, ואני מאמינה שזה יותר קרוב ממה שאנחנו אפילו מדמיינות.
ישועת ה' כהרף עין !!!!!!!!!!!!!!
אז אי"ה בל"ג בעומר,יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, יום גדול, ומסוגל לישועות גדולות, נתחיל סבב חדש של תיקון הכללי, תפילה במשך 40 יום רצוף, (התיקון הכללי, כשמו כן הוא, תיקון של כל סוגי העברות, זה ממרק אותנו מכל העוונות, ומכין אותנו ככלי לקבלת השפע שהקב"ה מתכנן עבורנו)
בואו נראה לה' שאנחנו איתו באש ובמים J !!!!!!!!!!!!!!!!
בואו נראה לו שאנחנו מאמינות וסומכות עליו שעושה הכי טוב עבורנו, עפ"י שלפעמים מהצד קצת קשה….
אנחנו מאמינות ויודעות שהוא רוצה לתת לנו, ויתן לנו את הטוב ביותר.
כל מי שמעוניינת לקרב את הישועה, תשלח לי מייל עכשיו ובו תציין:
שם+שם אמא (בלי טעויות, בבקשה , אין לי אפשרות וזמן להתעסק בכל התיקונים האלו כל הזמן)
הישועה לה מחכה
ויאללה J, בכל הכוח נקרב את הישועה !!!!!!!!!!!!!!
בשורות טובות וישועות לכולנו בקרובבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
ישועת ה' כערף עין J
ובבקשה לשלוח לי בהקדם, בכדי שאספיק לארגן בזמן ולמנוע עיכובים.
galia@fame.co.il
גליה

יום שישי, 9 באפריל 2010

אימון אישי- קאוצ'ינג

אימון אישי- קאוצ'ינג

רוצה להעצים את עצמך?
חיים רצים לך ללא כיוון, ללא מטרה?
מצליח/ה בקריירה וחשה בריקנות?
מרגיש/ה שחיקה?
"קואצינג- אימון אישי"
בקורס זה נזהה את הערכים שלך
נעמיק בצמתים חשובים בחייך
ננסה לזהות ולגלות את כוחות הנפש שעדיין לא מיצית
מנחה: קרן דיין
מאמנת מוסמכת חברת תו"ת
לפרטים והרשמה: 050-9075009
השבוע בשורשים - בין התאריכים - 15/4 - 11/4


יום א' ו - יום ב'
16:00- פעימה- סדנה לתרגול התודעה הגופנית.
סדנת בנות. מנחה: מיכל טסל.
בהרשמה מראש: 052-7299570.
17:30- סדנה לפיתוח האינטואציה.
מנחה: ענת ברקוביץ.
בהרשמה מראש: 052-3993259.
18:00- תקשור.
מנחה: גיל טבעון. דמי השתתפות: 30 ₪
19:00 אהבה בקבלה. מנחה: גיל טבעון.
דמי השתתפות: 30 ₪ למפגש.
(סדנה בת 10 מפגשים).
19:30- 10 צעדים של בריאות-
תזונה נכונה, שעון ביולוגי וויטמינים.
מנחה: רחל שושן. דמי השתתפות: 20 ₪.
20:45- הזמנה לחשוב חכם.
מרצה: גיל טבעון. דמי השתתפות: 20 ₪.
21:00- "להתמודד עם מחשבות"-
סדנת עבודה על מחשבות שליליות.
מרצה: יצחק מאיר. דמי השתתפות: 15 ₪.
יום ג'
10:30- סדנת ימימה- בנות. מנחה: מיכי יוספי.
דמי השתתפות: 200 ₪ לחודש.
10:30- מהות לחיי. מפגש בנות.
מרצה: תמר בתיה. ההשתתפות ללא תשלום.
17:00- סדנת ימימה- בנים. מנחה: מיכי יוספי.
דמי השתתפות: 200 ₪ לחודש.
17:00- סו ג'וק- השיטה המתקדמת בתחום
הרפואה ההוליסטית. מנחה: זאב גליק.
בהרשמה מראש: 054-4536427.
18:30- הדרך לחירות הנפש. כלים להתמודדות
עם תפיסות ורגשות שליליים.בנות.
מנחה: רחל שושן. דמי השתתפות: 20 ₪.
19:00- סדנת ימימה- בנות. מנחה: מיכי יוספי.
דמי השתתפות: 200 ₪ לחודש.
20:00- "רב שיח"-
סביב אירועי ומועדי השנה במקורות.
מנחה: בנימין זאב. דמי השתתפות 15 ₪.
21:00- אקטואליה של האבות-
פרקי אבות כאורחות החיים.
מרצה: אלעזר ראם. דמי השתתפות: 20 ₪.
21:00- מה הסיפור שלך?
מעשיות מעוררות השראה.
מרצה: מיכי יוספי. דמי השתתפות: 20 ₪.
יום ד'
15:30- סדנת ימימה- בנות.
מנחה: מיכי יוספי.
דמי השתתפות: 200 ₪ לחודש.
התוכנית למשתתפי/ות תוכנית המלגות בלבד!
18:15- קאוצ'ינג- סדנה לאימון אישי להישגיות.
מנחה: קרן דיין.
בהרשמה מראש: 050-9075009.
19:15- הכל על זוגיות. מנחה: ישי אבן.
19:15- אקטואליה ביהדות. קבוצת דיון- בנות.
מנחה: רוית ואתורי.
20:30- מרצים מתחלפים
יום ה'
11:00- שורשים- כתבי הרמח"ל.
מרצה: בנימין זאב. ההשתתפות ללא תשלום.
16:00- צ'י קונג של חמשת החושים. מנחה: ד"ר
שלמה שיש. בהרשמה מראש: 052-2860126.
17:30- מבוא לקבלה.
מרצה: אריק נווה. דמי השתתפות: 20 ₪.
17:30- התפילה והרגש.
מרצה: חנה נווה. דמי השתתפות: 20 ₪.
18:30- מידות ותכונות באדם.
מרצים: אריק וחנה נווה. דמי השתתפות: 20 ₪.
19:30- פרשת השבוע- לאור הפרד"ס.
מרצה: אריק נווה. דמי השתתפות: 20 ₪.
20:00- "באור אחר"- סדנה להעצמת הצדדים
החיוביים שבנו בהשראת המקורות.
מרצה: איתן אמיתי. דמי השתתפות: 20 ₪.
21:00- מפגש עם הנפש.
מנחה ומנגן: יאיר כלב. דמי השתתפות: 20 ₪.
לילות לבנים
23:00- מסתורין ביהדות. מנחה: משה יגודיוב.
24:00- שרים לתוך הלילה- עם מטעמי שבת
מהמטבח של שורשים.
התוכנית ללא תשלום

הקולקטיב בכנען - מוצ"ש


מוצ''ש 10/4
הקולקטיב חוזרים לכנען עם 2 הפרויקטים המצלחים
רועי ריק וה Medley Band
עידן רבינוביץ וה Strange Folks
כניסה 25 ש"ח פתיחת דלתות 20:30 תחילת מופע 21:00


דבר תורה-פרשת שמיני

אביתר איזק


בפרשה מתואר לנו רשימת בעלי החיים הכשרים והלא כשרים המותרים לאכילה, בין בעלי החיים האלה מוזכרת החסידה ואמר המדרש שהיא נקראת חסידה על שם שעושה חסד עם חברותיה.
שאלה מפורסמת היא למה בעל חיים שנקרא על שם חסד אינו כשר לאכילה ועונים שהחסידה אינה כשרה מכיוון שהיא עושה חסד רק עם חברותיה לכן היא לא כשרה.
אני אנסה לענות תשובה אחרת, אחת הסיבות שאיננו אוכלים בעלי חיים לא כשרים מכיוון שיש להם השפעה על נפש האדם, השפעה שלילית של מידות בעלי החיים האלה על הנפש. למשל אכילה של בעלי חיים טורפים יכולה להוליד אכזריות בלב האוכל, אם כך למה איננו אוכלים גם חסידה שטבעה הוא חסד שלכאורה זה תכונה חיובית? אלא שגם חסד בצורה גבוהה וללא איזון של מידות אחרות היא דבר שלילי ביותר ואפילו יותר מסוכן מכל דבר אחר, למשל נתינת צדקה לנרקומן היא מידת חסד מעוותת או לתת לאחרים בלי להסתכל על עצמך עד התמוטטות זוהי גם תכונה לא חיובית של חסד לכן איננו אוכלים את החסידה.
אפשר לענות תשובה שנייה שאנו רוצים שהחסד יבוא מתוכנו ולא מתוך אכילה של בע"ח.
שבת שלום-אשמח לתגובות
לרפואת הרב מרדכי צמח בן מזל
ראם בן חיה מרגלית
תמר רבקה בת אדית יעל
נעמה בת עידית
חי בן איילה
אופיר בת זהבית
ולע"נ כל נשמות ישראל ובכללם:
אברהם בן זולה
כלאפו בן שרה