יום ראשון, 29 בינואר 2012

שבת חסידות וקרליבך בשבת שירה בעיר הקודש תל אביב

Friday, February 3, 2012 at 3:00pm until Saturday, February 4, 2012 at 8:00pm..Where תל אביב


 שבת חסידות וקרליבך בשורשים תל אביב עם כל הלב והנשמה

תפילות, 3 סעודות, טיש חסידי, שעורים, שמתוכם מגיע אלינו מתוכנית עונג שבת בהדברות הרב יצחק גבאייי הרב של "עולם הזוהר ",לינה, קוגל ועוד

השבת מיועדת לגילאי 20-40

חובה להירשם מראש

רישום עד יום רביעי

עלות לכל השבת כולל לינה - 240 ש"ח ולסטודנטים 180. בלי לינה פחות חמישים ש"ח

מספר המקומות מוגבל - הרישום הוא דרך שליחת הודעה עם פרטים ומספר טלפון ובע"ה נחזור אליכם

גוט שאבעס, גוט שאבעס

מכירות אופנה דתית - צפת,גני תקווה,לוד,ירושלים
יום שישי, 27 בינואר 2012

דבר תורה פרשת באסודם של התפילין - הרב רונן נויברט - ישיבת פ"ת -

"וְהָיָה כִי יְבִיאֲךָ ה' אֶל אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי ... וְהָיָה לְךָ לְאוֹת עַל יָדְךָ וּלְזִכָּרוֹן בֵּין עֵינֶיךָ לְמַעַן תִּהְיֶה תּוֹרַת ה' בְּפִיךָ ... "


"וְהָיָה כִּי יְבִאֲךָ ה' אֶל אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע לְךָ וְלַאֲבֹתֶיךָ וּנְתָנָהּ לָךְ:... וְהָיָה לְאוֹת עַל יָדְכָה וּלְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ כִּי בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיאָנוּ ה' מִמִּצְרָיִם:" (שמות י"ג)
פעמיים בפרשתינו מוצאים אנו תופעה זהה - מצות התפילין מוזכרת בהקשר ישיר לכניסה לארץ ישראל - ""וְהָיָה כִי יְבִיאֲךָ ה' אל ארץ הכנעני...והיה לך לאות...". על מהות הקשר בין מצות התפילין לארץ דרשו חז"ל במסכת קידושין (ל"ז:) - "ביאה דכתב רחמנא גבי תפילין ... למה לי? ההוא מיבעי ליה לכדתנא דבי ר' ישמעאל עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ". ע"פ חז"ל, ישנה סגולה בתפילין אשר בזכותה נזכה להיכנס לארץ. מהי אם כן סגולה זו?
הרב קוק בחיבורו "חבש פאר" על התפילין מעניק משמעות מרתקת למצוות התפילין.
"והנה בדבר סגולת התפילין...שהיא מה שמפורש בתורה "למען תהיה תורת ה' בפיך" , דהיינו דבקות התורה בגוף...שתהיה קדושת התורה מעורבת במזג הגוף ממש, עד שתהיה ההמשך אחרי הנהגת קדושת התורה - הנהגה טבעית שממילא היא נמשכת..." (שם דרוש ב')
ע"פ הרב קוק, התפילין מבצעות "הזרקת קדושה" לגופנו ובכך מסייעות לו להימשך בטבעיות אחר הקדושה. אשר על כן, מצווים אנו להניח את התפילין ישירות על גופנו ללא כל חציצה. התפילין אמורות להמשיך את קדושת הפרשיות הנמצאות בתוכן, דרך הרצועות העשויות מעור בהמה, אל תוך תוכו של גופינו, וכל זאת - על מנת לרומם את גופינו. יתכן וזוהי הסיבה שדווקא בתפילין יותר מאשר במצוות אחרות, יש חובת גוף נקי - "תפילין צריכין גוף נקי"(שבת מט.). בעוד שמרבית המצוות ממוענות לנשמתנו , התפילין ממוענות דווקא לגופנו, על מנת לרוממו ולהפכו לרוחני יותר.
רעיון זה של סגולת התפילין בא לידי ביטוי גם בדמות אנשי העיר ביתר אשר נחרבה בידי השלטון הרומי, ואשר דבר לכידתה נמנה על חמשת האירועים הטראומטיים ביותר שאירעו בתשעה באב.
על הרוגי ביתר נדרש: "אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: ארבעים סאה קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתר ... "בני ציון היקרים המסלאים בפז" מאי "מסלאים בפז"? ... אלא שהיו מגנין את הפז ביופיין."
מסביר המהר"ל (נצח ישראל, פ"ד) כי יופיים הפיזי של בני ביתר התייחד בבהירותו וברוחניותו. בכך איזנו הרוגי ביתר בין שמים וארץ, בהארת נשמתם האלוקית בתוך גופם: "...מדריגת ביתר והיופי אשר היה להם עד שהיו מגנין את הפז ביופין, כל הדברים האלו נמשכים אחר מדריגת ביתר שהיו מסולקים מן הגוף העכור והיה להם הבהירות והיופי. ותדע שכל אשר הוא יותר חמרי הוא עכור, שתמצא הארץ שהיא יותר גשמית היא עבה ועכורה לגמרי, והמים יש להם גשם דק יש בהם בהירות יותר, והרוח יש לו דקות הגשמי יותר והוא עוד יותר בהיר...והיה לביתר מדריגה זאת שהיו מסולקים מן החומר העב. וזהו שזכו ביתר אל מדריגות התפילין אשר הם פאר על גוף האדם אשר הוא נקי וטהור ובהיר מן החמרי.". דוקא בשל העובדה שגופם של אנשי ביתר היה כל כך זך וטהור, זכו הם למדרגת התפילין, מדרגת הגוף הנקי....
זהו גם סודה של ארץ ישראל .ההבדל שבין ארץ ישראל לשאר הארצות, מקביל הוא להבדל שבין מצות התפילין לשאר המצוות. "מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקב"ה אלא ד' אמות של הלכה בלבד" (ברכות ח.). הירידה לגלות חייבה אותנו לצמצם את חיי הקדושה שלנו לעולם הרוח בלבד, לעולם של בתי מדרשות ובתי כנסיות. התורה אשר אמורה לפרוש כנפיה על כל מרחבי החיים, ירדה והצטמצמה לתחום הנשמתי בלבד. אשר על כן, ההדרכה הרוחנית של תורת הגלות הינה הדרכה של הסתגפות ובריחה מחיי החול. " שכל הדר בארץ ישראל - דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוצה לארץ - דומה כמי שאין לו אלוה" (כתובות קי:)
ארץ ישראל היא ארץ השלמות והמושלמות. תורת א"י אמורה לסייע בעדנו למצות את נתיב החיבור שבין ארץ לשמים, המסלול בו אין סתירה בין נטיותינו הגופניות לבין חובתנו הרוחנית. מצוות התפילין אמורה היא ללמדנו את סודה של תורת א"י, נתיב החיבור שבין הנפש לבשר. דרך מצווה זו, מתרגלים אנו בכל יום ויום את תמצית חוויתה של ארץ הקודש, וכך מוסיף הרב קוק וכותב:
"ארץ ישראל יסדה הקב"ה בתכלית הטוב לעניני הגוף: 'ארץ זבת חלב ודבש', אם כן יש סכנה שיתחזק הגוף ועל ידו יחלש השכל כיוון שיהיה מעורב בגוף. על כן הקדים הקב"ה מצוות תפילין לכניסה לארץ...אז כל מה שיוסיף הגוף ישוב וטובה, יוסיף השכל קדושה וכבוד אמת...ותהיה באמת ארץ החיים, ש'תתענג על ה' אף על פי ש'יתן לך משאלות לבך"..." (הרב קוק, חבש פאר, דרוש א'). עם החזרה לארץ יש סכנה להתגברות כוחות הגוף ושקיעת כוחות הנשמה, שהרי עניינה של ארץ ישראל הוא גם עינוג הגוף. קידוש וזיכוך הגוף ע"י לבישת התפילין, יגרום לכך שאע"פ שעתידים אנו ליהנות מחיי החומר בבחינת "'ויתן לך משאלות ליבך'", הכל יתגדל בקדושה ובטהרה שהרי בסופו של יום "נתענג על ה''. לפיכך, דווקא מצווה זו תזכה אותנו להיכנס לארץ ישראל, אשר היא היא -שער השמיים.
"עשה מצווה זו שבשבילה תיכנס לארץ"
באדיבות אתר ישיבת פ"ת - http://ypt.co.il/show.asp?id=20070

יום חמישי, 26 בינואר 2012

הרבה שלום הרוש בשורשים


היי
רציתי להזמין אותך לאירועים שיתקיימו אצלינו בשבוע הבא:
כן, שמעתם נכון!!!

הרב שלום ארוש

מגיע אלינו לשורשים
למסור שיעור על אמונה ובטחון!
יום שני 30.01.12 (21.00)

השיעור בחינם!

כדאי להקדים כדי לתפוס מקום
לפרטים נוספים נא ללחוץ:
http://go.madmimi.com/redirects/d64145d64c9d2349d854aa7d2f310b6a?pa=7363756229
לפני השיעור של הרב ארוש יתקיים שיעור
עם הרב המרתק רפאל אורבך
ב20.00
בנושא:
הטכנולוגיה בעיניה של היהדות
כניסה חופשית - חבל להחמיץ!

שבת חסידות וקרליבך בשורשים תל אביב עם כל הלב והנשמה

מספר המקומות מוגבל
לפרטים נא ללחוץ:
http://go.madmimi.com/redirects/b7d95bab213b12b29cfa04604365f9d9?pa=7363756229
בנוסף מתחילה אצלנו
סדרה חדשה עם הרב

מאיר שוורץ

בנושא מיסטיקה בעיני יהדות
לפרטים נא ללחוץ:
http://go.madmimi.com/redirects/4a99f7b4f511121b7f86cf9df2ebcca8?pa=7363756229
עם ישראל חיי!
אנה
מרכז שורשים תל אביב,
רח` פיארברג 13 (פינת שנקין) תל אביב |
טל: 03-560-3243

יום שלישי, 24 בינואר 2012

ערב ר"ח וראש חודש שבט תנש"א אצל הרבי מליובאוויטש

עשירות והצלחה ע"פ הקבלה - הרב יצחק בצרי

סופ"ש לאקדמאים דתיים

יאיר אורבך קובי אריאלי מוצ"ש

חזון יאשיהו

הרב יצחק כדורי זצוק"ל זיע"א


שבת משפטים במלון חפץ חיים

כנס מעמד האשה - אונברסיטת בר אילן

אופנה דתית - שביס מטפחות,מירב אופנה


יום שני, 23 בינואר 2012

מצוה גדולה

הרב יצחק כדורי זצוק"לבס"ד    א"א"א

יצחק כדורי
הרב יצחק כדורי
תאריך לידה ט"ז בתשרי ה'תרנ"ט (2 באוקטובר 1898) (שנת הלידה משוערת)
תאריך פטירה כ"ט בטבת, ה'תשס"ו (28 בינואר 2006)
מקום פעילות ירושלים
השתייכות מקובל
נושאים שבהם עסק קבלה
רבותיו "מדרש בית זלכה"
חיבוריו "פתחי עולם"
תעודת זיהוי מנדטורית של הרב כדורי משנת 1931.
קברו של הרב כדורי בירושלים
הרב יצחק כדורי (ט"ז בתשרי ה'תרנ"ט, 2 באוקטובר 1898 (שנת הלידה משוערת) - כ"ט בטבת ה'תשס"ו, 28 בינואר 2006), רב ומקובל יליד בגדאד שבעיראק. בשנותיו האחרונות כונה "זקן המקובלים".
[עריכה] ביוגרפיהיצחק דיבה בן תוּפאחה והרב כדורי-זאב דיבה נולד בכור לאביו ואמו בבגדאד. שנת הולדתו אינה ברורה, אך משערים כי נולד בסביבות שנת 1898, הוא נולד בט"ז בתשרי, יום האושפיזין של יצחק, ולכן נקרא בשם זה. אביו שהיה סוחר בשמים, שלח אותו ללמוד ב"מדרש בית זלכה" – בית המדרש של חכמי העיר, וכילד הוא פגש את רבי יוסף חיים בן אליהו ("הבן איש חי"). נחשב לעילוי כבר בגיל שבע עשרה, וסופר ששלט ברזי התלמוד. בהיותו בן שבע עשרה דרש בפני גדולי התורה בבגדאד, ועם תום דבריו נתבקש שלא להרבות בדרשות בעתיד מחשש לעין הרע.
בשנת 1922 עלה לארץ ישראל במסגרת העלייה הרביעית ולמד בישיבת שושנים לדוד ובישיבת פורת יוסף שבעיר העתיקה בירושלים אצל הרב אפרים כהן. בהגיעו לארץ-ישראל, חכמי ירושלים אמרו עליו "ארי עלה מבבל" [1].
סמוך לנישואיו עם אשתו הראשונה, שרה, שינה את שמו לכדורי (שמשמעותו ירק). לרבי יצחק ושרה נולדו שני ילדים – רחל ודוד.
לאחר מלחמת השחרור עם כיבוש העיר העתיקה, עבר ללמוד בישיבת המקובלים בית אל. התפרנס מעבודתו ככורך ספרים בשכונת הבוכרים בירושלים - שם התגורר. בהמשך כיהן כראש ישיבת המקובלים "נחלת יצחק", שנוסדה על ידי בנו הרב דוד כדורי לשם לימוד כוונות התפילה לפי סדר הרש"ש.
ב-1989 נפטרה אשתו, וב-1993, כשהוא בן למעלה מתשעים, נישא לדורית בן יהודה, חוזרת בתשובה שהייתה אז בת 42 לערך.
נפטר בגיל מופלג ב-כ"ט בטבת ה'תשס"ו (28 בינואר 2006) ונקבר בהר המנוחות. גרסאות שונות לגילו בעת פטירתו נעות בין 104 ל-110. במסע הלוויתו בירושלים השתתפו מאות אלפי בני אדם וערוצי הטלוויזיה שידרו ממנו שידורים ישירים.
חיבר ספר כתב-יד עב כרס בשם פתחי עולם- חיבור בן 5 כרכים בענייני קמעות, סגולות ותפילות[דרוש מקור]. תורתו זו בעניני קמעות, סגולות ותפילות יצאה לאור בניסן תשע"א בששה כרכים בשם קדושת יצחק עם הערות וביאורים מאת הרב יעקב עדס מישיבת השלום.
[עריכה] מעורבותו בפוליטיקההרב כדורי התחבר עם הרב עובדיה יוסף והפך בהדרגה לאחד ממנהיגיה הרוחניים של תנועת ש"ס. מאות אנשי ציבור, ספורטאים, פוליטיקאים, קציני צבא ומשטרה וכלל הציבור, נהרו אל ביתו על מנת לקבל את ברכתו. בבית בנו היו קיימים כמה עשרות מחברות, קונטרסים ויומנים בהם רשם בצורה מסודרת וממוספרת את שמו ושם אמו שלכל מי שפנה אליו לברכה ולעצה. בשנת 1996, יום לפני הבחירות לכנסת ה-14 בהן זכה בנימין נתניהו בהתמודדות מול שמעון פרס, נתניהו בא לבקש את ברכתו של הרב כדורי, שהבטיח לו "מחר תהיה אתה ראש הממשלה". בשנת 1999 בעת ביקורו של נתניהו כראש הממשלה לפני הבחירות לכנסת ה-15 נשמע נתניהו לוחש באזני זקן המקובלים: "השמאל שכחו מה זה להיות יהודים"[2], הרב כדורי הצטער על אמירה זו, אך בחר לשתוק ולא הגיב לדברים, לאחר זמן התבטא הרב כדורי למקורביו ברמז, שזו הסיבה שגרמה לנתניהו לנחול מפלה לראשות הממשלה למרות סיכוייו.
במשך השנים התגלעו ויכוחים בין הרב כדורי וחצרו לבין הרב עובדיה יוסף, ובעקבות ויכוחים אלו נפסק הקשר בין הרב כדורי ותנועת ש"ס, ונכדו, יוסף כדורי, הקים את תנועת "אהבת ישראל". הרשימה התמודדה בבחירות לכנסת ה-16, אך זכתה באלפי קולות בודדים ולא עברה את אחוז החסימה. בבחירות לרשויות המקומיות בשנת 2003 התמודדה "אהבת ישראל" בבית שאן ובקרית גת, אך נכנסה רק בקרית גת למועצת העיר וזכתה ב-2 מושבים. זמן קצר לפני פטירתו, במהלך הבחירות לכנסת ה-17, חזר הרב כדורי לתמוך בתנועת ש"ס.
[עריכה] מתלמידיוהרב שמואל דרזי, ראש ישיבת ניות ברמה ומהדיר סידורי כוונות. הרב דרזי סומן כממשיך דרכו אך נפטר חודשיים לפני רבו.
הרב אברהם שולץ, ממקובלי ירושלים
הרב שלמה ועקנין, ראש ישיבת רחל אמנו
הרב ירון קנדל
הרב דוד דיויד, מרבני בית וגן
הרב מנחם פרצוביץ
הרב חנניה קראפמן, מרבני ישיבת שער השמים
הרב נסים טהרני, ראש מוסדות "נהרות יצחק" וראש כולל לקבלה בישיבת "נחלת יצחק" של הרב כדורי
הרב בניהו שמואלי, מישיבת נהר שלום
הרב יוסף חיים זכאי, ראש כולל נחלת יצחק ללימוד הפשט
הרב יוסף בראל, ראש כולל ללימוד קבלה
הרב משה הכהן טוויל, מלומדי הקבלה בישיבת אהבת שלום
הרב ראובן ניסים סופר, ראש כולל למקובלים
הרב יחזקאל יאיר שימש גם כחזן של הרב

באדיבות ויקפדיה- http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99

מכירות אופנה דתית - מטפחות,סרטים,כיסויי ראש - אורנה ורננה+מלמלה+יריד עודפים+שירן עיצוב כיסויי ראש
יום ראשון, 22 בינואר 2012

מהרהורי ליבה של מפיקת אירועים

בס"ד א"א"א
 אפרת קובן
 השבוע נזדמנתי לחתונה של קולגה ותיקה משכבר הימים באחד מגני האירועים היותר מפוארים בישראל, פרפרי

 ההתרגשות מרחפים סביבנו בינות עצי הפרי וגופי התאורה הניצבים על גבי הדשא שנשתל לא מכבר ברחבת קבלת

הפנים. הכלה הייתה מושלמת. יפה וזוהרת כמו שרק כלה יכולה להיות וההתרגשות הייתה עצומה . אולם, כבר ברגעי

החופה קול פנימי קטן לחש לי שמשהו פה מאוד לא בסדר ושצוות ההגברה וכמו כן התזמורת הנכבדה שהופקדה על

המלאכה נרדמו בשמירה...לחשתי לחברתי הטובה ג' שעמדה בסמוך אליי, זרועותיה שלובות בשלי בהתרגשות אין

קץ, עוקבת בציפייה דוממת אחר התנהלות טקס הקידושין- אותו טקס קדוש ומרגש המלווה את עם ישראל זה אלפים

בשנים. אותו טקס עתיק יומין שגורם לי להצטמרר בכל חתונה מחדש. וכך בין ברכה לקריאת הכתובה לחשתי לה

בשקט בשקט ולתוך האוזן שמשהו לא בסדר עם ההגברה של האירוע. "בואי נשמור את ההתרשמות לסוף האירוע,

נדבר על זה בדרך הביתה" פטרה אותי "ובכלל את סתם מפתחת רגישות יתר כי זה התחום שלך, הגיע הזמן שתלמדי

להפריד בין חיים לעבודה ותיהני מהרגע"... היות ומטיעון נכבד שכזה לא יכולתי להתעלם ולא בא בחשבון לפטור את

דעתה המלומדת של ג' חברתי, בחורה שקולה והגיונית רואת חשבון מצליחה במקצועה, החלטתי שאכן עלי להירגע,

לנטוש זמנית את המשבצת של מפיקת האירועים, לא להתייחס לנתונים שקופצים לי אל מול העיניים ו..."ליהנות

מהרגע". בכל זאת עצה של חברה טובה צריך לפחות לנסות וליישם...:( וכך המשיכה והתנהלה לה החופה כהד שקט

אל מול פטפוטי הקהל המשועמם שאיבד את ריכוזו כעבור חמשת הרגעים הראשונים בהם התאמץ ללא הועיל לשמוע

את קולו של מסדר הקידושין...לאחר משהו כמו עשרה רגעים ארוכים למדי נשמע ה"פאק" המיוחל- קול שבירת

הכוס! זהו נסתיימה החופה...מזל טוב! הם בעל ואשה! בית חדש נבנה בישראל, ב"ה! עכשיו חשבתי לעצמי הנה

עכשיו זה מגיע המוסיקה תסחוף את כולם בקולי קולות, הנה עוד שנייה, זה כבר מגיע.....אכזבה. "עוד יישמע...קול

ששון וקול שמחה...." הבטתי ימינה ושמאלה והבחנתי במקור הציטוט שנישא בקולי קולות מפיהם של כעשרה

בחורים צעירים, החברים של החתן. כנראה שעוד מישהו הבין שהתזמורת וההגברה במקום ישנונים למדי חשבתי

לעצמי בעודי צועדת עם ג' בעקבותיהם של הזוג הצעיר מוקפת בהמוני קרובים נלהבים וחברות חייכניות... ההתנהלות

של ההגברה והתזמורת בחופה היוותה רק את הפתיח, הצורם למדי יש לצין, למה שקרה בהמשך הערב. לא אלאה

אתכם בתיאור כל אותה החתונה רק אציין שמוסיקת הרקע החלה להתנגן כעשרים דקות אחרי כניסת המוזמנים לאולם, ו

כנראה שיצא תקן חדש בלתי כתוב בענף האירועים בו אף אחד לא טרח לעדכן אותי לפיו מחויבים בעלי השמחה

בתשלום החשמל של האולם פר דקה, אחרת אין לי הסבר אחר לעובדה שהתזמורת החליטה שהמוסיקה בשעת הגשת

המנות מיותרת למדי. או שבכלל יש קונספט חדש של אכילה מבעד לפטפוטי המוזמנים...!?!?! ******** בשבוע

שעבר הגיעה להתייעץ איתי בחורה מקסימה שמתחתנת בעוד כחצי שנה ובפיה שאלה ברורה וממוקדת, מדוע עלי

לקחת שירותי הפקה? הרי בסך הכל גם אני וגם החתן שלי שנינו אנשים בוגרים בעלי קריירה, מנוסים,

מקצועיים...אני יכולה לסגור לבד עסקאות עם ספקים בדיוק כמו כל אחד אחר.... טענה שלכאורה נשמעת צודקת ברגע

הראשון, "וכי אמא שלי שכרה שירותי הפקה בבואה להינשא" המשיכה והקשתה. האמת האמיתית היא שכל אחד

מאיתנו יכול לסגור עסקאות עם ספקים, עם אולם עם הגברה וגם עם תאורה, אך כמו בכל תחום בחיינו ההבדל נעוץ

בפרטים הקטנים כל אחד מאיתנו יכול להיכנס לכל גן/ היכל שמחות בארץ ולחתום על הסכם לעריכת אירוע בתאריך

כזה או אחר אך השאלה היא אם כל אחד מאיתנו יודע מה לבקש ועל מה לשים דגש במסגרת אותו הסכם עליו הוא

חותם...? כולנו יכולים לערוך מחקר בעזרת חברים וחברות והשכנה של הסבתא של הבת דודה ולהזמין שירותי להקה ז

ו או אחרת. אך האם כולנו יודעים מה לדרוש, מתי כמה ואיך, מה מקובל בענף, על מה לשים דגש על מה אפשר לוותר

ועל מה אסור לוותר...? התועלת של מפיק טוב מתבטאת בכך שהוא מתפקד כנציג של בעלי השמחה מול הספקים ו

דואג כמי שמכיר את התחום ואת השטחים האפורים שבו להטות את הכף לטובת האינטרסים של בעלי השמחה. פעמים

רבות, הסברתי לאותה לקוחה, העלות הכוללת שתשלמי עבור אירוע הכולל תשלום דמי הפקה ייפחת מהעלות הכוללת

שתשלמי עבור אותו אירוע ללא שירותי הפקה בעוד את והחתן העתידיים מתזזים בין עשרות ספקים, משווים הצעות

מחיר, מפרטי הגברה, תאורה וכדו' וטובעים בים של אינפורמציה לא מוכרת...שלא לדבר על כל הזמן הטרחה והלחץ

ששכירת שירותי הפקה מקצועיים ומנוסים חוסכים ממך... היתרונות שבשכירת ליווי ושירותי הפקה לאירוע הינם

עצומים וחד משמעיים ואף על פי כן רבים הבטוחים ששירותי הפקה הינם מיותרים, יקרים ולא נחוצים. אז לכל אותם

שבטוחים שהפקה הינה פריבילגיה מיותרת המיועדת לבעלי הון בלבד, ראשית אני פונה אליכם מקרב לבי ומזמינה

אתכם להגיע למפגש ייעוץ ולבדוק את הטענה. ושנית, אני מזמינה אתכם לקרוא את הטור הבא בו אנסה לתת לכם מעט

דגשים שחשוב לעקוב אחריהם כדי להבטיח שהאירוע שלכם ייפתח בסימן אושר והתרגשות ושהשמחה בו רק תתעצם

מרגע לרגע בלי שום אקורד צורם . אפרת. אפרת קובן, מפיקת אירועים ואשת פרסום, מייסדת ומנהלת חברת המתמחה

בהפקות אירועים ובמיתוג. אפרת הקימה את מחלקת הכנסים של העיתון 'בשבע' מקבוצת ערוץ 7 והפיקה עשרות

אירועים שעוררו גלים בעולם המדיה בישראל, בין היתר תערוכת 'ללכת בין הכיפות', 'כנס היכלי הקודש', כנסי

המנהלים בסדרה 'לחשוב מחוץ לקופסא' ועוד

לתגובות: 360efrat@gmail.com

יום חמישי, 19 בינואר 2012

רבי נפתלי כץ הכהן בעל סמיכת חכמים

בס"ד  א"א"א

באדיבות אתר -MYTZADIK - http://www.mytzadik.com/index.asp?lid=6&page=tzadik&kid=212


רבי נפתלי כץ הכהן בעל סמיכת חכמים


תאריך הילולה: כ''ד טבת מקום קבורה: טורקיה


אביו: ר' יצחק.


בניו: ר' יעקב מרדכי, ר' בצלאל.

מורו: ר' יהושע מלמד מפרעמישלא.נולד באוסטרה בשנת ה'ת"ך.

בצעירותו נלקח בשבי הטטארים אך הצליח לברוח.

נשא לאישה את בתו של ר' שמואל שמלקא (אב"ד אוסטרה), אשר מינהו כראש הישיבה וגבאי בית המדרש אותו בנה מכספו.

כיהן כראש החברה קדישא ואב"ד בפוזן. בהגיעו לפוזן קבע בקירות ביתו בחוץ ראש בולט של צבי עם קרניו, נתן בתוכו שמות קודש ומאז לא הייתה שריפה ברחוב זה. במהלך פרעות שנעשו ביהודים בשנת ה'תס"ד נפטר בנו.

לאחר מכן עבר לפרנקפורט ובה עסק בחכמת הקבלה. גילה 11 פרקי תהילים שבקריאתם ישנה סגולה לישועה. ביום כ"ד טבת ה'תע"א מסיבה בלתי ידועה יצאה אש מביתו שהשתוללה 24 שעות. נשרפו 500 בתים בעיר, 36 ספרי תורה, ספרים רבים וארבע יהודים נספו. העלילו עליו שהצית את האש בזדון כיון שהשתמש בקבלה מעשית ושלטונות העיר הושיבוהו במאסר, לאחר שחרורו נאלץ בהתאם להוראת השלטון לעזוב את העיר. בהגיעו לישיבת ר' דוד אופנהיים בפראג, נחמיה חיון (חברו של שבתאי צבי) הוציא ממנו בעורמה הסכמה על ספרו בהביאו לפניו כתבים מזויפים מרבני איטליה. לאחר שנודע הדבר לר' נפתלי התחנן לנחמיה שיחזיר לו את הסכמתו אך הלה סירב ומרוב צער ר' נפתלי חלה. לאחר שהבריא עבר לברסלו ויחד עם החכם צבי (ר' צבי אשכנזי) החרימו את נחמיה חיון. המשיך לליסא וחלה שנית, לאחר שהבריא שב לברסלו והמשיך לאוסטרה. בשנת ה'תע"ז נפטר בנו (ר' בצלאל) ובשנת ה'תע"ח החליט לעלות לארץ ישראל בה קיבלוהו כנשיא ארץ ישראל. במהלך דרכו לארץ הגיע לקושטא, חלה שוב ובשנת ה'תע"ט השיב את נשמתו ליוצרה.

בצוואתו ביקש לא לחרות שום תואר על מצבתו אלא רק: "הרב מוהר"ר נפתלי בן רבי יצחק הכהן".

מספריו:

• ברכת ה' (ק)

• משך הזרע: על סדר זרעים

• סידור בית רחל: סידור תפילה

• סמיכת חכמים (ק)

• פי ישרים

• קדושה וברכה (ק)

• שער ההכנה (ק)

• שער נפתלי

יום שני, 16 בינואר 2012

מכירות אופנה - כיסויי ראש,מטפחות,סרטים

בס"ד א"א"א
מטפחות "איולה" במירון

יום שלישי בשעה 19:00

מיקום –אולפנת מירון קומה שנייה

במכירה יהיו מטפחות במגוון דגמים: סינרים, מטפחות ללא ליפוף, משולשים וצעיפים! מטפחות מדהימות ליומיום שבתות וחגים!

תוכלו להינות הנחות גדולות על דגמים מקולקציות קודמות ומבצעים על כל המטפחות כולל דגמי קטלוג החורף!!

לפרטים: רעי'ה- 052-3114807

יש מכירה בירושלים שבוע הבא - יום שני כ"ח טבת 23.1.12 אצל ליאת שבתאי לפרטים: 054-812-8226ואו בשמחה!

• שביס מטפחות

מגיעות לעלי :)

יום רביעי 18/1/12

מכירה בעלי ברח האגוז 984

אצל משפ ברחד

0524764075 לפרטים אוריה

ניתן להגיע כבר מהשעה 17:00 ועד השעה 22:00

• שביס מטפחות

מגיעות לנחלים :)

יום חמישי 19/1/12

רח שניר 59 משפ' צמח

מהשעה 20:00

לפרטים אצל אוריה 0577527383

• שביס מטפחות

מכירה בעותניאל בתיאום מראש

משפ דעי לפרטים הדס 0526051273

• הדר מטפחות מעוצבות

מחר בין 14:00-15:00 אני אהיה בגבעת שמואל עם המלאי החדש!!!

רח' זינגר 13, משפחת קליין. מוזמנות :) לפרטים: 054-5881237.המטפחות של הדס שוב מגיעות לחדה באותו מקום בדיוק מחכה לכן

לפרטים 054-2223381

מכירה ענקית של כיסוי ראש של המעצבת "הדס" בפתח תקווה,חמישי ב 19:30,

בית משפחת פרייליכמן, עמנואל זמיר 4 , פתח תקווהמטפחות איולה בירושלים 23.1 בשעה 19:30

Where בית משפחת שבתאי, שח"ל 33 גבעת מרדכי, ירושלים

המכירה תתקיים ביום שני כ"ח טבת אצל ליאת שבתאי בגבעת מרדכי.

במכירה יהיו מטפחות במגוון דגמים: סינרים, מטפחות ללא ליפוף, משולשים וצעיפים! מטפחות מדהימות ליומיום שבתות וחגים!

תוכלו להינות מהנחות גדולות על דגמים מקולקציות קודמות ומבצעים על כל המטפחות כולל דגמי קטלוג החורף!!

לפרטים: ליאת- 054-812-8226

בואו בשמחה!

הקולקציה החדשה של הדס מגיעה ליומיים לקריית השרון- נתניה!!!חמישי 26.1 בשעה 19:00בנות יקרות- הנה זה קורה!!!

המטפחות המהממות של הדס מגיעות לקריית השרון בנתניה!!!

מכירה ענקית של כל הקולקציה החדשה: מטפחות פוך, סינרים דו"צ, סרטים

עם\ בלי ליפוף, ברטים ועוד המון דגמים שלא נמצאים בקטלוג!!

בנוסף יהיה מבצע שווה במיוחד!

המכירה תמשך יומיים:

יום חמישי 26.1.12 בין השעות 19:00-22:00

ויום שישי 27.1.12 בין השעות 9:00-11:00

ברחוב שפיגלמן 4 דירה 8

לפרטים נוספים כנרת 054-5979933מבצע השבוע


Html email forms powered by 123ContactForm.com | Report abuse

כרטיסי זיכרון ,ומחזיק מפתחות דיגיטלי במבצע


יום רביעי, 11 בינואר 2012

מעלת הצדקה

ר' יוחנן בן זכאי ואחייניו
הגמרא במסכת בבא בתרא (י.) מספרת
שבמוצאי יום כיפור ראה רבי יוחנן בן זכאי בחלומו, שאחייניו יפסידו באותה שנה שבע מאות דינרים.
ריב”ז אינו מנסה לנקוט באמצעי בטחון, או תחבולות למיניהן, למניעת הנזק. הוא יודע שהם לא יועילו, כי “הגזרה אמת והחריצות שקר” (רמב”ן בראשית ל”ז ט”ו).
מה עושה ריב”ז לעזרת אחייניו?
הוא מאלץ אותם להרבות בצדקה במשך כל השנה.
כך שבסוף השנה נחסר מממונם כמעט שבע מאות דינרים.
בערב יום כיפור תפשה המלכות את האחיינים.
שלח להם ריב”ז: אל תפחדו! יקחו מכם בסך הכל שבעה עשר דינרים.
לתדהמת האחיינים, זה בדיוק מה שקרה, המלכות לקחה מהם רק 17 דינרים.
מספר להם ריב”ז את החלום ופתרונו.
מסבירה הגמרא:
“כשם שמזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד ראש השנה,
כך חסרונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה”.
אבל לאן ילכו הכספים שיפסיד, זה תלוי באדם עצמו.
זכה, “הלא פרוס לרעב לחמך”,
לא זכה, “וענים מרודים תביא בית”.
אין אפשרות בכל ההשתדלויות הגשמיות למנוע נזק שנגזר על אדם.
ישנה אפשרות להשתדל לאן ילך הכסף, ולזכות בכך במצוות צדקה ובשכרה.
לכן הרוצה להשתדל להפחית נזקיו, הדרך היא ברבוי צדקה!
במדרש שיר השירים רבה (ו' י”ז), מנוסח הדבר בקצרה ובחריפות יתר:
“דלת שאינה פתוחה לצדקה, פתוחה לאסותא [רופא]”.
החסרונות המגיעים לאדם הינם קצובים.
אם לא יפריש מממונו מרצונו לצדקה, יצטרך לתת את אותו הסכום לרופא, או לבעל מקצוע אחר, עם כל עגמת הנפש הכרוכה בכך.
אולם ישנה גם אפשרות השתדלות לבטל את הנזק לגמרי.
דרך נוספת להרבות את מזונותיו של האדם:
“אמר ר' חלבו לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו” (בבא מציעא נ”ט.).
ולכן היה רבא אומר לבני מחוזא (שם): “אוקירו לנשייכו כי היכי דתתערו” (כבדו את נשותיכם ובשביל זאת תתעשרו).—

תשקורת ישראלית

יאיר אורבך קובי אריאלי מוצ"ש בירושלים

מגירת מטפחות של המעצבת הדס

קובי אוז - מזמורי נבוכים בקפה ביאליק, ת"א

חמישי 26 ינואר 2012.זמן‎21:30 until 23:00‎..Where קפה ביאליק. להזמנת מקומות מראש: 03-6200832 , ביאליק 2, פינת אלנבי

תיאור ביום חמישי האחרון של כל חודש - מזמורי נבוכים בקפה ביאליק!
הופעה באווירה מיוחדת ואינטימית, קסום.
פתיחת דלתות ב-21:30.
** כמות המקומות מוגבלת, ומומלץ מאוד להזמין מקום מראש. **
... מחיר כרטיס: 70 ש"ח
טלפון להזמנת מקומות: 03-6200832
שירים חדשים עם דגש יהודי בעיבוד ייחודי אליהם קושר קובי מדרשונים קטנים, חלקם עתיקים וחלקם לגמרי אישיים.
הצטרפו לעמוד הפייסבוק הרשמי:
http://www.facebook.com/mizmorey
ערוץ היוטיוב הרשמי של קובי אוז:
http://www.youtube.com/user/UzanYacov
לרכישת האלבום:
http://kobioz.bandcamp.com/ראה/י עוד

יום שלישי, 10 בינואר 2012

שרהלה מטפחות בשדרות

WhenSunday, January 15, 2012.Time8:00pm until 11:00pmישעיהו 33/11 משפחת אוהלי


 המבצע עדיין נמשך! 50% הנחה על הפריט השלישי (הזול מביניהם)
שרהל'ה מטפחות


בנות הדרום!!! אני שמחה לבשר לכן שביום ראשון תהיה מכירה בשדרות עם מיטב הקולקציה ודגמים חדשים, בנוסף המבצע נמשך! אל תפספסו!!! פרטים

מישל כהן - אל תשליכני לעת זקנה (אודיו)


דרושה שותפה

דרושה שותפה שלישית, שומרת שבת וכשרות לדירה מקסימה ברחוב שמעוני. כניסה בפברואר.

0509867778


תודה

יום שני, 9 בינואר 2012

כנס שמחה ותפילה לנשים

כנס שמחה ותפילה לנשים

בעזרת ה' ביום ראשון כ' טבת
(הילולת הרמב"ם, ור' יעקב אבוחצירא)
בהשתתפות: אורה רבקה וינגורט

בלווי הרכב המוזיקאלי "נהורא"

ניגוני שמחה ותפילה סעודת 'אמנים' תפילות לגאולה וישועה

הכנס יתקיים בבית הכנסת "היכל יעקב"

רח' ריינס 17,קרית משה,ירושלים

בשעה 20:00.

בואו בשמחה!
הכניסה חופשית

AllJobs- משרות בכל התחומים - דרושים

מנדי ג'רופי,ישי לפידות,ישראל פרנס אברמי רוט - ט"ו בשבט

AllJobs- משרות בכל התחומים - דרושים

הדר מטפחות,ומלמלה מטפחות
AllJobs- משרות בכל התחומים - דרושים

תכלת שעורי תורה רעננה


יום שני י"ד טבת (9.1.12)
"מי הוא האלוקים בשבילי"
הרב יונתן מילוא.
שעה:21.00,
מקום הבית היהודי ברעננה,(לבנים ולבנות)
20 ש"ח כניסה
יום שישי י"ח טבת (13.1.12)
"עונג שבת" -לבנים ולבנות
שעה:20.45
מקום:בית הכנסת "בית אל"(רח' קלאוזנר רעננה מול אלגרו)
ובאותו הערב במקום אחר
"אמירת תהילים"-כמנהג הקדוש(לבנים ולבנות)
שעה:23.00
מקום: בית הכנסת "אל עולם" רח' רבוצקי 56 רעננה,במקום יהיה כיבוד כיד המלך
קישור לקבוצה חדשה שבה תוכלו לדעת על אירועים לציבור הדתי.
http://www.facebook.com/groups/340185886008762/
משפט השבוע
על יהודי לדעת, שלכל מקום שהוא הולך, כל העולמות של מעלה הולכים יחד איתו.
(קרליבך).AllJobs- משרות בכל התחומים - דרושים

יום חמישי, 5 בינואר 2012

איך להתכונן לראיון בטלוויזיה או ברדיו
בס"ד   א"א"א

אין ספק שההופעה בטלוויזיה היא זו שמביאה את המרואיין במלואו. אנחנו רואים את איש, קולטים את אישיותו בכמה חושים בעת ובעונה אחת. אנחנו שופטים אותו באופן מיידי לטוב ולרע.

ההופעה בטלוויזיה חוטאת גם לחלק מהמרואיינים – חשוב לציין. היו גם היו לי לקוחות שעדיף היה להם שלא להתעקש על הופעה בטלוויזיה. לא לכולם הראיון החי, אם ברדיו ואם בטלוויזיה, מביא אל החזית את כישוריהם המקצועיים, ודווקא ההופעה שלהם עלולה לגרום ללקוחותיהם להירתע מלהתקשר אליהם – להבדיל למשל ממאמר או כתבה טובה בעיתון.
אך צריך לזכור שההופעה בטלוויזיה, בייחוד במסגרות רייטינגיות, ממתגת מאד ומאד אפקטיבית. אני מכיר מעט מאד מומחים שצמחו בשנים האחרונות שלא הרדיו או הטלוויזיה. לצערי, (או לשמחתי..) לרוב אנשי העסקים אין כל ידע או ניסיון בהופעה בכלי התקשורת, וזה גורם להם לא פעם לפקשש הזדמנויות תקשורתיות.
לא כולם יודעים איך למנף את ההזדמנות הניתנת להם בהופעה בטלוויזיה לכיוונים כלכליים ומיתוגיים רצויים. הייתי אומר שההופעה בטלוויזיה חשובה, אך חשובות ממנה הן המטרות שלה, והמסרים שאנו רוצים להעביר באמצעותה אל קהלי היעד שלנו.
אנשים רבים התייעצו עימי בשנים האחרונות לפני הופעות הטלוויזיה שלהם, ואני שמח לומר, שההתייעצויות האלה גרמו להיות הרבה יותר ממוקדים במסרים שלהם, ולהפוך את ההופעה שלהם למוצלחת. אז איך מופיעים בטלוויזיה הופעה אפקטיבית?
ראשית צריכים להכיר את המדיום הטלוויזיוני. המדיום הזה הוא מדיום מיידי, ויזואלי, מהיר, שטחי ואפקטיבי. בטלוויזיה טיב ההופעה שווה בחשיבותה למה שיש לכם להגיד. לכל אחד מהשניים יש ווליום. חשוב מאד שהווליום של התוכן שלכם, יעלה על הווליום של ההופעה שלכם. הצופים לא צריכים ללחוש לעצמם בונא איזה יפה הוא או היא, ולא לשמוע מה שיש לכם לומר, כמו שאסור להם לצעוק על הטלוויזיה – "מה זה משיכות האף הקולניות האלה?!" אם המרואיין סובל מטיקים או מגמגום, הפגם הזה מקבל ווליום מאד גבוה, ואז הדברים החכמים שיש לו להגיד נבלעים תחת ההפרעה של המופע החיצוני שלו.
זה לא אומר שאתה צריך להיות דוגמן על מנת להופיע בטלוויזיה, ממש לא. כל עוד המופע החיצוני איננו קיצוני ולא מחריש את יתר המסרים שלך אז זה בסדר גמור. ג'ון לנון אמר לעורך הדין שלו, שאם הוא רוצה להופיע בטלוויזיה ושיזכרו את מה שהוא אומר, הוא חייב לדבר במשפטים של 5 מילים לכל היותר. ג'ון קצת הגזים לדעתי, אבל עיקרון הקיצור הוא מאד נכון. הטלוויזיה אוהבת פשטות.
צריך לדעת להסביר בצורה קצרה וקולעת גם מצבים מורכבים. משפטים ארוכים ומפותלים, כניסה לפרטים טכניים, מקצועיים ומורכבים, דקלום או הקראה מהדף – כל אלה יוצרים תחושה לא נעימה אצל הצופה. בטלוויזיה אתה בא לשוחח. לשוחח – לא להתווכח. לא לדקלם, ולא לכפות מידע.
אנשים רבים שמוזמנים לתכנית לראיון, לא יודעים לכמת את הזמן העומד לרשותם, וחושבים שתינתן להם במה עד אשר יבהירו את כל דעתם המפורטת על הנושא שלשמו הם הגיעו. לכן הם גם מתכוננים להגיד איזושהי בדיחה על ענייני היום שלא כל כך קשורה לנושא. אנשים. תדעו לכם. מעצם זה שהוזמנתם לתכנית טלוויזיה או רדיו אתם כבר נמצאים במצוקת זמנים נוראה!
לאייטם טלוויזיוני ורדיופוני ממוצע יש מתמטיקה מאד אופיינית. הזמן המוקדש לאייטם הוא בין 5 ל-10 דקות, ובקיצור 7 דקות בממוצע (תלוי כמה זמן בזבז לך המרואיין לפניך). חצי מהזמן ידבר המנחה, חצי מהזמן מוקדש לתשובות שלכם (3 וחצי דקות).
תשובה טובה אורכה דקה, ולכן תוכלו לענות על 3 שאלות, גג 4 בממוצע. אם אתם מרואיינים באותו אייטם עם מרואיין נוסף – הזמן שלכם יתקצר פי שתיים – כלומר – ישאלו אתכם מקסימום שתי שאלות. אם יש שני מנחים ולא אחד, כמו ברבות מתכניות הבוקר, הזמן שלכם מתקצר עוד יותר. אם אתם האייטם האחרון לפני היציאה לפרסומות מצבכם חמור יותר – כלומר – אין לכם זמן!
מה יהיו השאלות? האמת שזו לא כל כך בעיה לשער מה הן יהיו, אבל לדעתי זה לא כל כך חשוב.
למה? כי ברדיו ובטלוויזיה אתה בא יותר על מנת לשדר לצופים איזה אדם אינטליגנטי מבין עניין ונחמד אתה, וביי דה וויי להשחיל את המסרים החשובים שלך. המסרים שיקראו את קהל המאזינים לפעולה. המסרים שאותם אתם מעבירים הם מאד חשובים. עליהם הייתי עובד בצורה ממוקדת. יועץ תקשורתי מקצועי ישאל אתכם קודם כל, מה אתם רוצים להשיג מההופעה התקשורתית הזו.
אם זה עוד לקוחות, איזה לקוחות אתם רוצים שיגיעו מהשידור? חייבים שקהל היעד יהיה מוגדר, והקריאה לפעולה תהיה גם היא מוגדרת. לשם דוגמא עו"ד לענייני אישות המתמחה במתגרשים גברים, ירצה שיגיעו אליו גברים לפני מאבקי גירושים.
כתוצאה מההופעה שלנו אנו מעוניינים שקהלי היעד יראו בנו מבינים בתחום, ולא רק מבינים, אלא גם בני אדם שאפשר לעשות איתם עסקים. נחמדים. הדרך לעשות את זה היא להפגין ידע, להשתמש במשפטים ברורים וקצרים, בסיפורים עם מוסר השכל ברור, ולנגן על הנקודה הכואבת והמפחידה שתביא את הלקוחות הפוטנציאליים להשתמש בשירותיך. (אני אוהב להפחיד, זה מאד יעיל).
מה עושים?
משוחחים עם המראיין, מראים שאנחנו מבינים מאד בתחום המדובר, ואומרים תמיד שהתחום מורכב, ושאי אפשר לייעץ על התחום המורכב הזה במהלך חמש דקות בטלוויזיה, ולכן שווה להתייעץ עם עורכי דין המתמחים בענייני אישות (בסאב טקסט – בואו אלי).
את ההופעה אנחנו מחלקים לשלושה מסרים חיוניים שחייבים לעבור בהופעה. אם המסרים הללו עברו – ההופעה הצליחה.
בואו נזקק את אותה הופעה טלווזיונית של העורך דין שלנו לשלושה מסרים:
מסר 1: הפחדה.
מסר 2: יש פתרון – ייעוץ מקצועי.
מסר 3: בואו אלי.
קיימים תחומי עיסוק לא מעטים שיש בהם מגבלות אתיות. כמו כן יש דברים שמותר להגיד בטלוויזיה מבחינה מסחרית, ויש כאלה שאסור. ייעוץ תקשורתי טוב יאפשר לכל המקצועות לנסח מסרים סמויים וברורים, בכל נושא, שיעמדו בהגדרות שמניתי. והכי הכי הכי חשוב – לענות למנחה לעניין בקצרה ובחביבות. להסתכל אליה או אליו (לא חייבים לעיניים) ולשוחח. להיות קשוב לשאלה – ולענות עליה תוך השחלת המסרים.
את המסר הראשון להכניס בשאלה הראשונה. את שני המסרים הבאים – בשאלה השנייה, ובמקרה הגרוע, בשאלה השלישית.
אם השאלה הראשונה רחוקה מאד מהמסר שלכם, למשל – הוא עלול לשאול אתכם האם יש יותר ישראלים שמתגרשים מאמריקאים, ואתם לא באתם פה על תקן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אז שווה לעורר את תשומת ליבו של המנחה בנימוס "לדברים החשובים באמת". כלומר לענות משהו כמו: "אני לא מצוי במספרים של ארה"ב או ישראל, אני יודע שיש רבים מאד שפונים אלי, אבל התופעה הזו של גירושים היא תופעה מאד מחמירה במערב, וחשוב להדגיש גם מאד יקרה. התהליך של גירושים היום הפך מאד יקר, וסבוך, אנשים פושטים רגל גם בישראל וגם בחו"ל בייחוד לגברים, ובייחוד לכאלה שאין ידם משגת, ושהולכים אליו ללא כל ייעוץ מקצועי אמיתי. אותם אוכלים בלי מלח והם עלולים להפסיד את המכנסיים". מפחיד, חשוב ייעוץ. בואו אלי!
רן שריר, בעלים של משרד יחסי ציבור
'שריר תקשורת'.
המשרד מתמחה ביחסי ציבור
למוצרי צריכה, ספרים ועורכי דין להופעות בטלוויזיה, רדיו, מגזינים, עיתונות, מקומונים וברחבי רשת האינטרנט
מקור המאמר: www.Articles.co.il - מאמרים לשימוש חופשיAllJobs- משרות בכל התחומים - דרושים