יום שישי, 3 באפריל 2020

שבת הגדול- פרשת צו - אליהו הנביא - חסדי עם ישראל

בסדאאא

פרשת צו - סדר הקורבנות - משיחת המשכן והכוהנים.

הפטרת שבת הגדול - " הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ד' הגדול והנורא "


מופיע בספר -תומר דבורה שנכתב ע"י המקובל האלוהי  כמוהר"ר רבי משה קורדואירו זצוקללה"ה.

[בהוצאת דוב הכהן פינק]

כי חפץ חסד הוא - "ועם היות שהם חייבים אם הם גומלים חסד זה לזה - מרחם עליהם"

ומסופר שבזמן החורבן המלאך גבריאל שהיתה מידת הדין בעולם - ונתחייבו כליה שונאיהן של ישראל -

אמר הקב"ה לגבריאל המלאך "הם גומלים חסדים אלו עם אלו " ואף אם הם חייבים ניצולו והיה להם שארית

והטעם " כי חפץ חסד הוא" רוצה במה שישראל גומלים חסד.

דבר תורה פרשת צו -http://dosihome.blogspot.com/2010/03/blog-post_5811.html

סוד שבת הגדול - המקובל "החלבן" זצוק"ל -  http://dosihome.blogspot.com/2010/03/blog-post_5811.html

" הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ד' הגדול והנורא "