יום שני, 8 בפברואר 2010

לרפואת כל חולי עמו ישראל

לרפואת הרב מרדכי צמח בן מזל טוב
לרפואת הרב עובדיה בן ג'ורג'יה


פרק כ' בתהילים:
למנצח מזמור לדויד
יענך יהוה ביום צרה
ישגבך שם אלוהי יעקב
ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך
יזכור כל מינחותך
ועולתך ידשנה סלע
יתן לך כללבבך וכל עצתך ימלא
נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול
ימלא יהוה כל משאלותיך
עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו
יענהו משמי קדשו בגבורות ישע ימינו
אלה ברכב ואלה בסוסים
ואנחנו בשם יהוה אלוהינו נזכיר
המה כרעו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד
יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו
שנשמע רק בשורות טובות!!!
העבירו הלאה, בבקשה !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה