יום שישי, 5 בפברואר 2010

דברי תורה פרשת יתרודברי תורה פרשת יתרו
בפרשה זאת מגיעים בני ישראל אל התכלית והשלמות .
לאחר היציאה ממצרים המלווה בניסים ונפלאות שלא ראתה כל בריה מעולם.
משעבוד, לחירות, לגאולה השלמה ,ולמעמד הנכסף והנשגב של קבלת התורה ועשרת הדיברות.
במעמד זה בני ישראל עלו לדרגה כ"כ גבוהה ששמעו את הקולות מפי הגבורה – "וכל העם רואים
את הקולות ואת הלפידם ואת קול השופר ואת ההר עשן וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק"
מפרש רש"י – רואים את הקולות – רואין את הנשמע שאי אפשר לראות במקום אחר.
את הקולות – היוצאין מפי הגבורה.
וינעו – אין נוע אלא זיע.
ויעמדו מרחוק – היו נרתעין לאחוריהם שנים עשר מיל כאורך מחניהם ומלאכי השרת
באין ומסיעין אותן להחזירם שנאמר מלכי צבאות ידודון ידודון.
מובא בהפטרה [ישעיה פרק ו'] – את חזיון ישעיה כמקבילה למראות שראו בני ישראל בקבלת התורה.
ואת ההתנדבות של הנביא ישעיה לנבא לעם ישראל.
בכל אורח חיינו ,בכל תחום שבו נפעל - המטרה הנכונה היא להגיע לתכלית ולשלמות של קבלת
עול מלכות שמיים ,עשיית מצוות,חסדים, ומעשים טובים לשם שמים ואז ב"ה נגיע לדרגה כ"כ גבוהה שנזכה לגאולה שלמה וביאת משיח צדקנו במהרה בימנו – אמן!
לרפואת כל חולי עמך ישראל:
מליה בת זולה.
מרים בת זולה.
הרב מרדכי צמח בן מזל טוב.

ולעילוי נשמת כל נשמות ישראל:
אברהם בן זולה.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה